Edukace pacienta před plánovanou operací TEP kyčelního kloubu

Na našem oddělení provádíme totální endoprotézy kyčelních kloubů (TEP) již řadu let. Je velmi důležité pacienty ještě před operací edukovat o tom, co je před operací a po operaci čeká, jak výkon probíhá a jaký je potřeba dodržovat režim. V tomto článku jsem se snažila shromáždit nejdůležitější informace, které by pacient před operací měl vědět. Klíčová slova: edukace, TEP kyčelního kloubu

SUMMARY For several years we have performed total hip replacement surgeries (TEP). It is very important to educate the patients before the surgery what they will experience before and after the procedure, how is the procedure done and what is the treatment regime like. I have tried to present the most important information that the patient should receive. Key words: education, TEP of hip joint

Edukace pacientů před výkonem je velmi důležitá. Jako nejvhodnější způsob se mi zdá nejprve pacienty edukovat ústně a poté jim poskytnout leták s důležitými informacemi. Díky dostatku informací pacient ví, co má očekávat, co si má připravit a je klidnější.

Často se stává, že pacient před výkonem nemá dostatek informací ohledně zákroku, nedozví se, co je potřeba si zajistit před operací, jaký bude muset dodržovat režim a které pomůcky jsou pro něj nejvhodnější. Někteří pacienti si nedokážou představit, co je v nejbližších dnech po operaci vůbec čeká a jak zákrok ovlivní jejich život po propuštění z nemocnice.
Cílem edukace je poučit pacienta o domácí a předoperační přípravě u operace TEP kyčelního kloubu a následné pooperační péči. Pacient by měl vědět, jak si připravit domácí prostředí a jaké pomůcky bude po propuštění z nemocnice potřebovat. Je důležité, aby měl přehled o tom, co ho po operaci v nemocnici čeká. Na základě poskytnutých informací si bude moci rozmyslet, zda je schopen vše potřebné zajistit, popřípadě bude-li mít čas se na vše připravit a zajistit si pomoc.

Díky dostatečné edukaci se mohou obavy z operace snížit. Edukace musí být pro pacienta srozumitelná a pochopitelná. Před zákrokem je důležité nemocnému vysvětlit, že TEP se provádí v důsledku strukturálních kloubních změn, které vedou k bolestem, omezení pohybu a poruše stability. Při poranění nebo onemocnění kyčle se kloubní chrupavka narušuje a postupně se ztrácí, což způsobuje bolest a ztuhlost. Tento stav se nazývá artróza. Pacient by měl před začátkem hospitalizace také vědět, jak je možné hradit krevní ztráty po operaci. Možnosti jsou dvě. Buď podáváme krev z krevní banky, nebo jeho vlastní krev (autotransfuze). V případě autotransfuze je nutné, aby přibližně 45 dnů před plánovaným výkonem pacient kontaktoval transfuzní oddělení, kde mu krev odeberou.

Co poradit klientům před nástupem do nemocnice?

Co si zajistit doma? Vhodné pomůcky jsou:

* vhodná obuv (i přezůvky) – musí být s pevnou patou,
* sedačka do vany (po skončení hospitalizace dostane pacient poukaz a sedačku si může vyzvednout ve zdravotnických potřebách),
* protiskluzová rohož do vany,
* madla v koupelně a na WC,
* nástavec na WC (po propuštění může pacient dostat na tuto pomůcku poukaz),
* francouzské berle (pokud je pacient již má, je vhodné, aby si je vzal s sebou do nemocnice),
* gelové polštářky na chlazení operační rány,
* navlékač ponožek, ruční podavač,
* abdukční klín či menší a silnější polštářek,
* dlouhá nazouvací lžíce.

Jakou dokumentaci je třeba vzít do nemocnice:

* kartu pojišťovny a občanský průkaz,
* předoperační vyšetření (výsledky odběrů krve, rtg plic s popisem, interní vyšetření),
* nálezy od ortopeda,
* nálezy od ostatních lékařů, u kterých se pacient léčí,
* veškeré léky, které klient užívá, v originálním balení nebo jejich seznam.

Jaké osobní věci vzít s sebou do nemocnice:
* pohodlné oblečení (pyžamo, noční košili – více kusů), župan,
* pevnou obuv,
* pití (u nás zajišťujeme pouze čaj),
* hygienické potřeby, ručníky, žínky,
* knížku či časopis,
* doporučujeme, aby si pacienti do nemocnice nebrali žádné cenné věci a šperky.

V den příjmu (datum je uvedeno v pozvánce) se dostaví pacient na ambulanci (popř. podle zvyklostí nemocnice na centrální příjem). Pokud se nemocný ve stanoveném termínu nemůže k hospitalizaci dostavit, včas oddělení informuje. Na oddělení se pacienta ujme lékař a sestra, kteří s ním vyplní potřebnou dokumentaci, vysvětlí postup operace a pacient podepíše tzv. souhlas s operací. V rámci předoperační přípravy je potřeba s fyzioterapeutem nacvičit chůzi o berlích a následuje pohovor s anesteziologem. Sestry provedou odběr krve pro blokování krevních konzerv, oholí operační místo a aplikují antikoagulancia. Pacient by se také měl vyprázdnit, proto den před operací v odpoledních hodinách aplikujeme laxativa podle ordinace lékaře a zvyklosti jednotlivých pracovišť. Od půlnoci nesmí pacient jíst, pít a kouřit. Ženy by měly mít odlakované nehty. Před operací je nutné vyjmout zubní protézu a vyjímatelné zubní náhrady.

Po operaci je pacient převezen na jednotku intenzivní péče, kde podle zdravotního stavu zůstává 24 až 48 hodin. Venózním vstupem jsou mu podávána antibiotika, analgetika, tekutiny, případně krevní deriváty. V případě, že má pacient epikatétr (katétr zavedený do prostoru míšních obalů v páteřním kanálu), podávají se analgetika touto cestou. Pacient může mít zaveden permanentní močový katétr, který je obvykle odstraněn 3. až 4. den po operaci. V rámci prevence TEN se pacientovi bandážují dolní končetiny a aplikují antikoagulancia.

Co nejdříve po operaci začíná fyzioterapeut s pacientem rehabilitaci, první dva dny pouze v lůžku na zádech. Třetí den lékař extrahuje z operační rány Redonův drén a pacient může začít aktivně rehabilitovat i mimo lůžko. Po TEP jsou pacienti hospitalizováni zpravidla 10 až 14 dnů. Je důležité, aby i po propuštění do domácího ošetřování dodržovali doporučený režim.


O autorovi| Alice Sigmundová, Ortopedické oddělení, Nemocnice Most o. z., Krajská zdravotní a. s. (alice1603@seznam.cz)

Edukace pacienta před plánovanou operací TEP kyčelního kloubu
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů