Glaukom – zelený zákal

Glaukom je onemocnění, které může být vrozené. Proto se doporučuje včasné vyšetření dětským lékařem. Kongenitální glaukom je onemocnění, při kterém dochází k degeneraci očního nervu.

Hlavní příčinou onemocnění bývá zvýšený nitrooční tlak. Nemusí však být jedinou příčinou tohoto onemocnění. Poruchu nitroočního tlaku může způsobit infekce, ucpání odtokových kanálků, porucha regulace tvorby nitrooční tekutiny.
Průběh cirkulace nitrooční tekutiny: Tvoří se v řasnatém tělísku, z něj se dostává do prostoru mezi zadní stěnu duhovky a přední stěnu čočky (zadní oční komora). Z ní protéká přes zornici, což je otvor v duhovce, do přední oční komory, která je vpředu ohraničena rohovkou. Rohovka a duhovka mezi sebou svírají tzv. komorový úhel. V tomto místě se tekutina vstřebává do systému kanálků, které tekutinu odvádějí do cévního řečiště. V běžném případě je tento úhel otevřený, tekutina tudy odtéká, pokud se začne tekutina hromadit nebo se úhel mění, nastává problém.
Zvýšený nitrooční tlak zhoršuje cévní výživu zrakového nervu a vede ke zhoršení zrakové ostrosti a ztrátě periferního vidění zorného pole. Paradoxem tohoto onemocnění je, že zvýšený nitrooční tlak nezpůsobuje bolest ani jiné obtíže, tudíž o něm zpočátku nemocný vůbec neví. Pokud není pacient včas vyšetřen lékařem, může si nemoci všimnout až ve chvíli, kdy už přichází o zrak. Zelený zákal může vzniknout i při zdánlivě malých hodnotách nitroočního tlaku.
Typy glaukomu: 1. glaukom s otevřeným úhlem – toto onemocnění tvoří převážnou většinu glaukomů, problém je, že se tvoří nadbytečné množství tekutiny. Velmi dlouho probíhá asymptomaticky, jeho prvním příznakem bývá zhoršení vidění. 2. glaukom s uzavřeným úhlem – vznikne tak, že přední část duhovky nalehne na rohovku a dochází k uzavření komorového úhlu. Tekutina nemůže odtékat a hromadí se v oku, čímž prudce narůstá nitrooční tlak. Projevuje se záchvatovitým rozmlžením vidění a prudkou bolestí.
Mezi další rizikové faktory řadíme kromě nitroočního tlaku také stárnutí, genetickou dispozici, stres, emoční výkyvy, diabetes mellitus.
Postupná ztráta zraku je u glaukomu charakteristická. Nejprve dochází k malým výpadkům v zorném poli, kterých si jedinec vůbec nemusí všimnout. Postupem času jsou výpadky častější a není možné je přehlédnout. Člověk ztrácí periferní vidění (místo některých objektů vidí pouze stíny nebo černé skvrny). Pokud oční nerv odumře, dochází k úplné ztrátě zraku.

Vyšetření

1. měření nitroočního tlaku – nejčastěji užívaným přístrojem je bezkontaktní tonometr, při němž se vyfoukne vzduch do pacientova oka, které je doširoka otevřeno. Sleduje se, do jaké míry je proud vzduchu schopen zploštit pacientovu rohovku. Čím více se zploští, tím více je oko poddajné a nitrooční tlak je nižší.
2. vyšetření zrakové ostrosti – pacient čte řádky stále se zmenšujících písmen, popřípadě lze měřit pomocí přístroje, tzv. autorefraktoru. 3. štěrbinová lampa – speciální mikroskop, který umožní nahlédnout dovnitř oka a vyšetřit jednotlivé části, někdy je však nutné aplikovat do oka léky (kapky) rozšiřující zornici.
4. perimetrie – užívá se k určení rozsahu zorného pole, během vyšetření sedí člověk u přístroje, jedním, nezakrytým okem se dívá před sebe. Postupně se zobrazují barevné značky o různé intenzitě. Podle toho se může odhalit i takový výpadek ve zrakovém poli, kterého si člověk nemusí být vědom.

Léčba

Léčba glaukomu závisí na tom, v jakém stadiu pacient přijde k lékaři. V dnešní době jsou dostupné různé metody, kterých je možné při tomto onemocnění použít.
Medikamentózní léčba: * léky snižující tvorbu nitrooční tekutiny (betablokátory) * látky urychlující odtok nitrooční tekutiny (miotika) * hyperosmotické látky (pokud krev obsahuje určité množství osmolární látky, začne tekutina z oka do krve odtékat rychleji), tato skupina léčiv je vyhrazena pouze pro akutní případy, kdy je nutno rychle snížit nitrooční tlak.
Pokud nedochází k pokroku při medikamentózní léčbě, volí lékaři operativní zákrok.
Laserové operace: 1. laserová trabekuloplastika – výkon lze provést ambulantně, je zde minimální zátěž pro pacienta, nevýhoda spočívá v pozdějším nástupu účinku, který je pouze dočasný, užívá se u typu onemocnění otevřeného úhlu. 2. laserová iridotomie – provádí se u zeleného zákalu s uzavřeným úhlem, tzn. pouze u malého počtu pacientů.
Klasické chirurgické výkony: Dělí se na operace penetrující a nepenetrující. Dělení závisí na tom, zda je vytvářen permanentní otvor v očním bulbu.
Typy operací: * trabekulektomie – principem operace je tvorba otvoru na rozhraní skléry a rohovky, kterým je nitrooční tekutina filtrována přímo do spojivkového vaku, * trabekulotomie – provádí se pouze u dětí v případě kongenitálního (vrozeného) zákalu, * hluboká sklerektomie – odstraní se hluboká vrstva skléry a část Schlemmova kanálu. Prostor, který vznikne, se vyplní speciálním viskoelastickým materiálem. Tento uměle vytvořený prostor slouží jako rezervoár přebytečné nitrooční tekutiny a usnadňuje její vstřebávání.
Glaukom je onemocnění, které pacientovi nepůsobí žádné obtíže. Teprve při rozvinutém glaukomu se zhoršuje vidění. Dochází ke změnám v zorném poli, k drobným výpadkům, poruchám periferního vidění, rozmazanosti okrajů zorného pole (trubicové vidění). Riziko glaukomu je jedním z nejvýznamnějších důvodů pro preventivní oční prohlídky, zvláště po 40. roce věku. Včasnou kontrolou a léčbou lze zabránit kritickým změnám na zrakovém nervu.

**

Literatura k dispozici u autorky.

Souhrn

Glaukom je výraz užívaný pro specifickou oční chorobu, která má mnoho příčin a projevů. Pochází z řeckého slova glaukos, které znamená „jako barva moře“. Z tohoto překladu lze vyvodit český název onemocnění – zelený zákal. Klíčová slova: glaukom, nitrooční tlak, nitrooční tekutina, vidění

O autorovi| Lenka Juříková, KNTB, Zlín (Lenka. Blaha@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!