Inkontinence není neřešitelný problém!

Samovolný únik moči může postihovat děti, muže i ženy, a to v jakémkoli věku. Mohlo by se zdát, že tato porucha ztěžuje život převážně starším lidem. Pravdou však je, že nekontrolovaným únikem moči trpí i ženy v produktivním věku.

SUMMARY Involuntary urine escape can affect children, men and women at any age. It occurs not only in older population but also in women of productive age.

„Stává se vám při zakašlání, kýchnutí nebo třeba i smíchu či cvičení, že vám z ničeho nic samovolně unikne moč? A stává se vám to třeba jen jednou za měsíc, nebo dokonce častěji? Pak navštivte co nejdříve svého gynekologa nebo praktického lékaře, trpíte totiž lehkou formou stresové inkontinence moči,“ zní v poslední době čím dál častěji výzva lékařů, kteří velmi dobře vědí, že i v případě tohoto problému platí to, co pro ledovec – totiž že jeho mnohem větší část se skrývá pod vodou, než je vidět nad hladinou.

Podle odhadů trpí inkontinencí téměř každá druhá žena, a to zhruba již od 25 let (nejčastěji po porodech) do stáří. Přičemž čím jsou ženy starší, tím více jich trpí postupně i těžší formou inkontinence. Podle odhadů však jen 5 procent žen vyhledá pro tuto obtíž lékaře! Postižené ženy často dlouho dávají přednost používání hygienických pomůcek před návštěvou lékaře. Mnohé se stydí o svém problému hovořit, jiné se domnívají, že se jejich zdravotní obtíž ani řešit nedá. To je omyl!

Stresová inkontinence

„Inkontinenci u žen dělíme nejčastěji na čtyři typy,“ vysvětluje MUDr. Marcel Gärtner, urogynekolog z Porodnicko-gynekologické kliniky FNO. „Prvním typem je stresová inkontinence moči, kdy dochází k samovolnému úniku při náhlém zvýšení nitrobřišního tlaku, k čemuž dochází právě při kašli, kýchnutí, smíchu, cvičení, zvednutí břemene nebo změně polohy atd. Druhým typem je urgentní inkontinence moči.

V tomto případě má žena neustále intenzivní pocit nucení na močení s následným únikem. Stále se obává, že nedoběhne na toaletu, a třeba i několikrát za noc ji probudí nutkavá potřeba se vymočit. Třetí je smíšená inkontinence moči, která zahrnuje příznaky dvou prvních typů, a čtvrtá je inkontinence z přeplnění.

Ta nastává tehdy, jestliže se močový měchýř nedokáže zcela vyprázdnit.
Příčinou může být nervová porucha nebo blokáda močové trubice, která brání plynulému odtoku moči. Nejvíce žen přitom trpí právě prvním typem -stresovou inkontinencí moči. Příčinou je obvykle oslabený uzávěr močové trubice nebo její nadměrná pohyblivost. Jde o problém fyzický, nikoli psychický. Je tedy možné jej bez problémů řešit.“

Co pomáhá?

Co tedy ženám trpícím lehkou formou inkontinence pomáhá? Je to především vyloučení těžké fyzické práce, dostatečný příjem tekutin, a pokud je žena obézní, pomáhá i snížení hmotnosti.
Vhodné a také nutné je posilování svalů pánevního dna speciálním Kegelovým cvičením, které při pravidelném tréninku zpevňuje břišní stěnu i svaly pánevního dna. Úspěšnost cvičení není závislá na věku! Cvičit se musí každý den, minimálně 2krát denně po dobu 5-10 minut.

„Při lehčích formách stresové inkontinence mohou být předepsány i léky, u žen v přechodu je možné doplnit i hormonální léčbou – estrogeny ve formě tablety, krému nebo čípku se podávají přímo do pochvy,“ popisuje další způsoby léčby MUDr. Marcel Gärtner. „Pokud však selžou veškerá předchozí opatření, je možná také operační léčba. O ní pak rozhoduje gynekolog nebo specialista urogynekolog. V současné době jsou upřednostňovány miniinvazivní metody s pomocí technologie TVT, TVTO nebo TVTS – tzv. páskové metody.

Tyto beznapěťové pásky poskytují oporu uvolněné močové trubici a navracejí jí schopnost kontinence. Zákrok trvá maximálně 30 minut, pacientky nemusí poté užívat žádná antibiotika, netrpí bolestmi a až v 95 % případů se podaří kontinenci zabezpečit doživotně, což je obrovská úspěšnost!“

Situace se pomalu lepší

Podle MUDr. Gärtnera se v posledních letech situace v informovanosti žen podstatně zlepšila. „Začalo to asi před sedmi lety, kdy se na trhu objevily produkty na řešení inkontinence moči. Z toho důvodu se o samovolném úniku moči začalo mnohem více hovořit, psát, toto téma přestalo být tabu.
Ženy samy začaly chodit k lékařům. Přesto je nutné, aby lékaři na toto téma s ženami hovořili.

Ze zkušenosti mohu říct, že když se na tento problém zeptám, zhruba 30 % žen v mé ambulanci přizná alespoň lehkou formu inkontinence. A přitom každé ženě se dá pomoci. Pokud však nepřijde, samo se to nezlepší nikdy…“ Inkontinence moči má negativní dopad na nejrůznější oblasti života pacientky. Ženy se mnohdy uchylují k „celoživotnímu“ nošení hygienických vložek, opouštějí oblíbené aktivity, přestávají sportovat, cestovat, nebo dokonce omezují společenský či sexuální život. Nic z toho však není nutné! Stačí navštívit lékaře…

Gynekologie a porodnictví v Ostravě

Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava je jedním z 12 perinatologických center v ČR. Jedná se o vysoce specializovaná pracoviště, která jsou personálně, přístrojově i materiálně vybavena k péči o předčasně narozené děti a poskytují rovněž péči o pacientky s rizikovým či patologickým průběhem těhotenství nebo porodu.

Klinika vznikla z porodnicko-gynekologického oddělení bývalé Státní nemocnice, původně epidemické nemocnice v Zábřehu nad Odrou. Do května roku 2002 byla umístěna v původním pavilonu z roku 1933, kam se přestěhovalo ženské a porodní oddělení Slezskoostravské nemocnice. Původně mělo toto oddělení 120 lůžek pro pacientky a 40 lůžek pro novorozence.

V roce 2000 byla zahájena výstavba Pavilonu pro matku a dítě v areálu nemocnice v Ostravě-Porubě, kam se po jejim dokončení v květnu 2002 přestěhovala Porodnicko-gynekologická klinika a oddělení neonatologie, což umožňuje bližší spolupráci. Na Den dětí – 1. června 2002 – se v nové porodnici narodilo první dítě a od té doby se jich tu narodí v průměru 185 měsíčně.


O autorovi: Tomáš Oborný, MUDr. Marcel Gärtner, Fakultní nemocnice Ostrava (tomas.oborny@fnspo.cz)

Ohodnoťte tento článek!