Komplikace výživy – iontová dysbalance

Mezi komplikace výživy, které vznikají u hospitalizovaných pacientů, patří mimo jiné také poruchy hospodaření s minerály. Snížené či zvýšené hladiny minerálů mohou mít značný vliv na zdravotní stav pacienta.


SOUHRN: Pro organismus je podmínkou přežití pravidelná dodávka základních energetických zdrojů tekutin, minerálů a vitaminů. Nejčastěji dochází k poruchám iontového hospodářství, které vzniká při vzestupu nebo poklesu koncentrace iontů v krvi a tkáních. Můžeme je rozdělit na poruchy hospodaření s natriem, kaliem, kalciem, magneziem.
Klíčová slova: výživa, komplikace, vnitřní prostředí


Výživa je základní potřeba člověka, která zabezpečuje dostatečný přívod energie a živin důležitých pro usměrňování a řízení životních funkcí, tj. dýchání, srdeční činnost, udržení tělesné teploty a svalového výkonu.

Poruchy hospodaření s natriem – Na+

Na+ je hlavním ukazatelem hydratace pacienta.

Hyponatremie je nízká koncentrace Na+ v séru. Vzniká nejčastěji při nadbytečném pití vody, při zvýšené konzumaci potravin s vyšším obsahem cukrů, při jaterní cirhóze, při nefrotickém onemocnění, při těžké malnutrici.

Klinický obraz: lepkavá kůže, dehydratace, slabost, úzkost, nauzea, křeče, zvýšené hodnoty hematokritu (více než 0,45 značí zahuštění organismu), zvýšené hodnoty osmolality v moči.

Léčba: Odstranění přebytku vody – podáváme diuretika, doplňovaní NaCl do infuzních roztoků, kontrolujeme hodnoty Na+ v séru, kontroly krevních plynů (Astrup).

Hypernatremie je zvýšená koncentrace Na+ v séru.

Vzniká při velkých ztrátách vody, hypertermiích, febrilních stavech, popáleninách, při pooperačních stavech.

Klinický obraz: žízeň, ztráta hmotnosti, zarudnutí pokožky, snížený turgor kůže, tachykardie, hypertenze.

Léčba: Zajistit zvýšený přívod neiontových infuzních roztoků – 5% G, 10% G, přechodně vynechat přísun soli.

Poruchy hospodaření s kaliem – K

Kalium je důležité při nervosvalové dráždivosti a při svalové stažlivosti.

Hypokalemie je snížená koncentrace K v séru.

Vzniká při píštělích, při podávání masivních dávek kortikoidů, hladovění (např. v rámci předoperační přípravy, kdy pacienta vyprazdňujeme a dochází ke snižování K), při přesunu K uvnitř organismu do tzv. třetího prostoru (tzn. do patologických míst), při alkoholismu, zvracení, renálním selhávání, při ztrátách v souvislosti s účinky diuretik, při popáleninách, průjmech, u pooperačních stavů.

Klinický obraz: únava, slabost, křeče, nevolnost, sklon k paralytickým ileům, arytmie.

Léčba: Přívod K do infuzních roztoků, dávka musí být aplikována pomalu a plynule, jinak může ohrozit život nemocného. Nejvyšší denní dávka je 150 ml KCl v infuzích, důležitá je monitorace pacienta a kontrola K v séru v časových intervalech podle ordinace lékaře.

Hyperkalemie je zvýšená koncentrace K v séru.

Vzniká při akutní renální insuficienci, acidóze, při rozpadu tkání z důvodu poranění nebo pohmoždění, při stresu, dehydrataci, nadměrném přívodu K infuzemi.

Klinický obraz: bradykardie, arytmie, fibrilace komor až srdeční zástava, nauzea, zvracení, spasmy GIT, křeče, anurie, parestezie končetin, snížené hodnoty pH, poruchy nervové a svalové dráždivosti.

Léčba: Pravidelné odběry iontů, vyloučit K z infuzí, aplikujeme glukózu s inzulinem, aplikujeme Calcium gluconicum, podáváme diuretika. V nejtěžších a závažných stavech, kdy selhávají konzervativní postupy, přistupujeme k hemodialýze (hodnoty K nad 6 mmol/l).

Poruchy hospodaření s kalciem – Ca

Kalcium je důležité pro činnost svalstva a srdce.

Hypokalcemie je snížená koncentrace Ca v séru.

Vzniká při onemocnění štítné žlázy (struma), při nekrotizující pankreatitidě, hypoproteinemii,deficitu vitaminu D, při resekcích žaludku a střeva.

Klinický obraz: parestezie, zvýšené šlachové reflexy, závratě, svalové křeče, dušnost, obtíže při mluvení, koliky, změny na EKG.

Léčba: Úprava vyvolávající příčiny, aplikujeme 10% CaCl podle ordinace lékaře, kontrola laboratorních výsledků, opakované aplikace CaCl, mezi krevními převody (2 až 4 krevními konzervami za 24 hodin) je nutné aplikovat 10 ml 10% CaCl, monitorujeme EKG.

Hyperkalcemie je zvýšená koncentrace Ca v séru.

Vzniká při hyperparatyreóze, hyperproteinemii, hypervitaminóze D, při metastázách tumoru do kostí.

Klinický obraz: slabost, únava, zmatenost, zvracení, žízeň, bolestivý meteorismus, srdeční zástava.

Léčba: Podáváme diuretika pro rychlé vyloučení Ca z organismu, popřípadě hemodialýza, hemoperfuze.

Poruchy hospodaření s magneziem – Mg

Magnezium je důležitý prvek kostí a je nezbytné i pro mozkovou činnost.

Hypomagnezie je snížená koncentrace Mg v séru.

Vzniká při průjmech, pooperačních píštělích, hyperaldosteronismu, alkoholické cirhóze, akutní pankreatitidě, renálním selhávání, předávkování vitaminem D.

Klinický obraz: laryngospasmus, bronchospasmus, nauzea, zvracení, tetanie, svalové záškuby, deprese, nepřiměřené duševní chování, arytmie.

Léčba: Podáváme MgSo 10% nebo 20%, Cardilan i. v. Pozor si musíme dávat na předávkování, kdy hrozí srdeční zástava.

Hypermagnezie je zvýšená koncentrace Mg v séru.

Vzniká při renálním selhávání, při rozsáhlém zhmoždění tkání, dehydrataci.

Klinický obraz: nauzea, zvracení, svalová slabost, poruchy vědomí, poruchy dýchání, poruchy srdečního rytmu až srdeční zástava.

Léčba: Zastavit přívod Mg, hemodialýza, popřípadě řízené dýchání.

Závěr

Všeobecná opatření, která vykonáváme u pacienta, kde došlo k rozvratu minerálního hospodářství:

* monitorace pacienta, tj. EKG křivka, TK, P, D, SaO2,
* zajištění žilního vstupu, tj. periferní vstup nebo kanylace v. subclavia. v. jugularis,
* korekce iontů a vnitřního prostředí,
* sledování celkového stavu pacienta,
* v pravidelných časových intervalech kontrola iontů v krvi, Astrup, informovat lékaře,
* včas reagovat na výkyvy hodnot iontů.

Správným monitorováním a sledováním pacienta můžeme zabránit vzniku komplikací výživy a tím urychlit návrat pacienta do domácího prostředí.


O autorovi: Ingrid Reimitzová, JIP, dětské oddělení, Nemocnice Kyjov (inka.reimitzova@seznam.cz)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Komplikace výživy – iontová dysbalance
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů