Konference nelékařských profesí a Studentská vědecká konference

Více než tři stovky zdravotníků se zúčastnily na začátku listopadu první Liberecké konference nelékařských profesí s regionální účastí a druhé Studentské vědecké konference Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity Liberec, kterou organizovala Krajská nemocnice Liberec, a. s., a Ústav zdravotnických studií TUL.

„Být sestrou je vyznamenání a poslání,“ bylo mottem konference, v rámci níž zazněla řada diskutovaných témat, za mnohé zmiňme například přednášky s názvem: Screeningové vyšetření sluchu u novorozenců, Nové metody v léčbě křečových žil, Plastika očních víček, Postřehy z prvního ročníku kombinovaného studia na TUL, Novinky v radiodiagnostice, Léčba defektů larvami.

Ohodnoťte tento článek!