Noční pomočování stojí za pozornost lékařů

Enurézou neboli nočním pomočováním se označuje mimovolné vyprazdňování močového měchýře. Tyto obtíže trápí až 20 % populace ve věku 5–12 let, tedy každé páté dítě. Rodiče a někdy i lékaři nevěnují enuréze patřičnou pozornost. Pravdou je, že primární noční enuréza nemá bezprostřední dopad na fyzické zdraví dítěte. Pokud však pomočování není řešeno včas, může vést k trvalým následkům psychického rázu.


SOUHRN: Existují dva základní typy pomočování. Noční pomočování (primární noční enuréza) je výskytem v dětské populaci častější a většinou nezávažné. Denní pomočování představuje méně častý, tzn. vzácnější typ. Ačkoli nemá primární noční enuréza přímý dopad na fyzické zdraví dítěte, není-li odborně řešena včas, může mít negativní vliv na psychiku dětského pacienta.
Klíčová slova: enuréza, noční pomočování, léčba enurézy, psychika dítěte


Do pátého roku života je občasné noční pomočování v podstatě normální. O enurézu se jedná tehdy, když se dítě pomočuje ještě v pěti letech nejméně dvě noci za posledních šest měsíců. Stupeň pomočení může být různý – od zvlhčení spodního prádla až po úplné vyprázdnění měchýře. Nejobvyklejší ale bývá vyprazdňování celého objemu močového měchýře.

Druhy enurézy

Rozlišují se dva základní typy pomočování. Noční, které je častější, ale ze zdravotního hlediska je většinou nezávažné, a denní, které je méně časté, ale závažnější.

Noční pomočování neboli primární noční enuréza je nejčastějším typem pomočování. Vyskytuje se u dětí starších pěti let, které se pomočují od narození a suchý interval u nich nebyl nikdy delší než šest měsíců. Lékaři se často dopouštějí té chyby, že označují primární noční enurézu za nemoc. Nejedná se o nemoc, ale o vývojově podmíněný fenomén, který sice neohrožuje tělesné zdraví, ale poškozuje psychiku a sebevědomí jedince.

Méně často nastupuje pomočování po delším než šestiměsíčním období bez pomočení, v takovém případě se jedná o sekundární enurézu. Bývá často projevem psychické nepohody dítěte, jako je například rozvod rodičů, narození sourozence nebo nástup do školy apod.

Příčiny enurézy

K nočnímu pomočování může vést řada příčin. Jednou z nejčastějších je nevyzrálost mechanismů koordinace tvorby a vylučování moči. Tento jev může být spojen s nízkou noční hladinou antidiuretického hormonu, který zajišťuje koncentrování moči v noci. Častým důvodem enurézy bývá i porucha probouzení, kdy vázne koordinace mezi signály z močového měchýře a mozkovými centry.

Primární noční pomočování bývá zapříčiněno i onemocněním močového ústrojí nebo infekcí, vrozenou vadou, úrazy míchy, poruchami svaloviny, která zajišťuje vyprazdňování močového měchýře, nebo cukrovkou, epilepsií a jinými nemocemi.

Spouštěcím mechanismem však může být i stres a psychické strádání dítěte, například psychická zátěž ve škole, hádka s rodiči či kamarádem, stěhování, odloučení od rodiny, změna postavení v rodinné hierarchii po narození mladšího sourozence nebo rozvod rodičů.

Psychické strádání není jen jednou z možných příčin, ale i následkem enurézy. Pomočování představuje pro dítě obrovskou zátěž na jeho psychiku. Při nevhodném přístupu rodičů se může vše ještě zhoršovat. Dítě se stydí před svými spolužáky, své potíže tají a nechce jezdit na tábory či do školy v přírodě. Bojí se, že by se mu tam mohla stát „nehoda“ a ostatní děti by se mu smály. Jde tedy v podstatě o uzavřený kruh, kdy obtíže působí na psychiku a nevhodným postojem rodiny, jejími výčitkami, zlobou a tresty se obtíže dále prohlubují a zhoršují.

Rodiče a někdy i lékař noční enurézu bagatelizují, protože bezprostředně neohrožuje zdraví dítěte, pokud není spojena s vrozenou vadou močových cest, infekcí atp. Jedná se o obecný postoj, který převažuje v západní i východní Evropě. Naopak ve Spojených státech jsou děti za pomočování spíše fyzicky trestány a ponižovány.

Ilustrační foto

Ani jeden z těchto dvou extrémů není samozřejmě vhodný. Noční pomočování by ani nemělo být bráno na lehkou váhu, ani trestáno. Týká se poměrně velké části populace a stojí proto za pozornost lékařů. Důkazem je ostatně i skutečnost, že primární noční enurézou trpí i mnohé celebrity. Jenže jen některé našly odvahu se k tomu později přiznat. Mezi slavné enuretiky se řadí např. spisovatelé James Joyce a George Orwell, americká herečka Barbra Streisand nebo i 32. prezident Spojených států Franklin Delano Roosevelt.

Léčba enurézy

Možnosti léčby sahají od režimových opatření (například pravidelný pitný režim) přes alarmy budící dítě při pomočení až po medikamentózní léčbu. Významnější roli postupně začínají hrát i speciální pleny, které mají pozitivní dopad na psychiku dítěte a tím i rodičů. Účinná léčba však vyžaduje vždy kombinaci více postupů.

Pitný režim: Dítě, které trpí na inkontinenci, by mělo dodržovat pravidelný pitný režim. Hlavní objem vypitých tekutin by se měl přesunout do dopoledních a časně odpoledních hodin. Po sedmnácté hodině by děti, které se pomočují, měly výrazně snížit množství nápojů, šťavnatého ovoce, polévek, omáček apod. Zároveň je nutné vyvarovat se nárazovému pití většího množství tekutin, například při večerním čištění zubů.

Speciální pleny: Léčba nočního pomočování je časově náročná a vyžaduje systematický a trpělivý přístup rodiny i lékařů. Dítě potřebuje dlouhodobou podporu rodičů, která se mu však ne vždy dostává, protože pomočování je psychicky náročné jak pro dítě, tak pro rodinu. Pro dítě, protože se za něj stydí, pro rodiče, protože je dvoje povlékání za noc značně zatěžuje.

Komplexní léčbou se většinou podaří dosáhnout určitého zlepšení, nebývá však stabilní a problémy se vracejí. K odstranění stresu a napětí, které jsou překážkou v systematické práci s dítětem, která tvoří základ komplexní léčby, mohou pomoci speciální pleny. Vhodné jsou dětské natahovací plenkové kalhotky na noc. Na trhu je dostupný produkt Huggies Dry Nites®, který po dobrých zkušenostech mohu doporučit. Oblékají se jako opravdové spodní prádlo a jsou velmi diskrétní. Rodiče si mohou stáhnout slevový kupon platící v obchodních domech Tesco a na http://www.mall.cz na webu http://www.snyvsuchu.cz. Lékaři mohou požádat o vzorek zdarma tím, že se na http://www.snyvsuchu.cz v sekci „Pro odborníky“ zaregistrují.

Pozitivní motivace dítěte: Děti by rozhodně neměly být za noční pomočování trestány, tím se obtíží nezbaví. Daleko účinnější je děti přiměřeně chválit za suché noci a být jim oporou v řešení problémů. Vhodné je zaznamenávat „suché“ a „mokré“ noci do kalendáře spolu s údaji o pití a močení. Někdy je i zapotřebí léčit dítě pomocí psychoterapie, například formou hypnózy nebo za pomoci relaxačních technik. Rozhodnutí o stupni závažnosti psychických obtíží je plně v rukou lékařů.

Medikamentózní léčba: Pomočování je možné léčit podáváním antidiuretického hormonu formou rozpustných tablet, které snižují tvorbu moči během noci. Užívání léků musí být doprovázeno nepřijímáním tekutin dvě hodiny před užitím a po celou noc od jeho podání. Jinak hrozí převodnění těla s možností závažných důsledků. Hormon totiž znemožňuje vyloučení nadbytečné vody z těla.

K léčbě pomočování se užívají také léky, které upravují nestabilitu močového měchýře, a vzácně i antidepresiva, především imipramin.

Režim spánku a buzení: Důležité je nastavení pravidelného režimu v době usínání. Dítě se před spaním musí vždy vymočit. Buzení dítěte v noci v době očekávaného pomočení většinou není efektivní, protože se rodičům ne vždy podaří dítě probudit k úplné bdělosti.

Alarmy k buzení se sice prokazují jako účinné léčebné mechanismy, ale psychiku dítěte zatěžují. Alarmy se připevňují k límci pyžama a jejich elektroda se umísťuje mezi dvě vrstvy spodního prádla. Principem je probuzení pomocí zvukového signálu, který se spouští vlhkostí ve spodním prádle. U nás tyto přístroje nedosáhly výraznějšího rozšíření, mimo jiné i pro svou finanční náročnost.

Noční pomočování je problém, který se týká až 20 % populace ve věku 5–12 let. Pokud není řešeno včas a dostatečně systematicky, může mít závažné důsledky na psychiku dítěte. Proto by rozhodně nemělo být přehlíženo nebo bráno na lehkou váhu.


O autorovi: MUDr. Martin Gregora, dětské oddělení, Nemocnice Strakonice a. s.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!