Urologie

Inkontinence moči u žen

Inkontinence sice není život ohrožující stav, pro ženy je však velice nepříjemná a obtěžující. Více než polovina žen své obtíže skrývá či se za...

Role sestry v záchytu inkontinence

Prvním, s kým se pacient setkává v ambulanci, je sestra. Je tou, ke které pacient vzhlíží jako ke zdroji informací. Role sestry v záchytu...

Konzervativní metody léčby inkontinence

Volba léčebné metody by měla začínat při co nejméně invazivním postupu, který má reálnou naději na odstranění problémů. Získání pacientky ke spolupráci a její...

Inkontinence a dekubity

Inkontinence a dekubity se mohou stát epidemiologickým problémem ošetřovatelství. Boj s infekcí je permanentní zápas a vyhrává pouze ten, kdo o problematice ví nejvíc. SOUHRN:...

Inkontinence v praxi v domově se zvláštním režimem

Moudré rumunské přísloví praví: „Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu.“ Pravdivé, ale v případě problému, jakým inkontinence je, si jej řada pacientů...

Močová inkontinence – teorie a praxe

Inkontinence se týká lidí v různém věku bez ohledu na pohlaví či společenský původ. Je to symptom vícero chorobných stavů, který pro člověka představuje...

Fytoterapie dolních močových cest u chronických nebo recidivujících zánětů

Recidivující infekce dolních močových cest jsou onemocněním postihujícím dominantně ženskou část populace. Pro urology se jedná o častý typ diagnózy vyskytující se v denní...

Nemocný s močovou inkontinencí

Inkontinence moči je stav nedobrovolného úniku moči, který představuje medicínsko-psychologický a sociálně-hygienický problém. V současné době se doporučuje klasifikace ICS (International Continence Society), která...

Noční pomočování stojí za pozornost lékařů

Enurézou neboli nočním pomočováním se označuje mimovolné vyprazdňování močového měchýře. Tyto obtíže trápí až 20 % populace ve věku 5–12 let, tedy každé páté...

Fyzioterapie při stresové inkontinenci

Při léčbě stresové inkontinence má nezanedbatelný význam cvičení svalů dna pánevního. Na efektivitu terapie má velký vliv motivace pacientky a její schopnost absolvovat celý...

Perioperační péče v endourologii

Urologie je obor medicíny bohatě využívající endoskopické metody. Mluvíme o tvz. endourologii (obr. 1). Tyto metody přinášejí jednoznačný benefit pro pacienty (minimální invazivita, zkrácení...

Biopsie transplantovaných ledvin na UZ vyšetřovně

Renální biopsie patří k základním vyšetřovacím metodám u onemocnění ledvin. V současné době lze touto metodou diagnostikovat až 95 % glomerulárních postižení. SOUHRN: Článek popisuje...

Dialyzovaný pacient na oddělení

Selhání ledvin je neschopnost ledvin odstraňovat z organismu katabolity (odpadové produkty) dusíkatého metabolismu (urea, kreatin), kyselé katabolity, vodu, elektrolyty a udržovat stále vnitřní prostředí....

Cévní přístupy u dialyzovaných pacientů

Pro kvalitní léčbu pacientů se selháním ledvin a nutností použití eliminačních očišťovacích metod je potřeba zajistit kvalitní cévní přístup. Nejen cévní přístup, ale také...

Striktura uretry

Striktura uretry je definována jako jizva vznikající následkem poranění nebo zánětlivé destrukce tkáně. Kontrakcí této jizvy, která nebývá elastická, se zkracuje obvod a redukuje...

Pooperační péče v urologii

Urologie je obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a terapií onemocnění vývodných cest močových a mužského pohlavního ústrojí. Vývodné cesty močové jsou složeny z...

Andropauza

Zatímco na počátku 20. století byla průměrná očekávaná délka života 47 let, dnes je již přes 70 let a v roce 2050 se očekává,...

Venerologická problematika HPV infekce anogenitální oblasti

Akuminátní kondylomata jsou velmi častým onemocněním, které je způsobeno infekcí lidskými papilomaviry. Subtypy lidských papilomavirů zodpovědné za akuminátní kondylomata (HPV 6 a 11) se...

Inkontinence je choulostivý problém

Nechtěný únik moči může člověka potrápit v každém věku, i když podle statistik jím trpí především starší populace a dvakrát více ženy než muži. V...

Proxylaxe žilní trombózy a plicní embolie u urologických a onkourologických výkonů

Rozšiřující se rozsah a radikalita operačních výkonů především u rizikových pacientů si stále více vynucuje adekvátní preventivní opatření v prevenci žilních komplikací. Urologická a...