Nové krytí se stříbrem

Cílem tohoto příspěvku je informovat o zkušenostech s využitím materiálu vlhké terapie nejen při léčbě bércových vředů, dekubitů, diabetické nohy, ale i ran jiné etiologie. Klíčová slova: rána, vlhké hojení ran, stříbro, ambulance chronických ran

SUMMARY
The aim of the article is to share our experience with using wet therapy materials in the treatment of venous leg ulcers, pressure sores, diabetic foot and other wounds. Key words: wound, wet wound healing, chronic wound ambulance

Nedílnou součástí každodenní práce v naší ambulanci je ošetřování a léčba akutních i chronických ran. Již několik let mě tato problematika zajímá, a proto se ráda seznámím s každým novým produktem, který se objeví na české trhu. V lednu loňského roku jsem měla možnost poprvé vyzkoušet Melgisorb Ag.

Melgisorb Ag je vysoce absorpční antimikrobiální alginátové krytí s trvalým uvolňováním stříbra po dobu až 7 dnů. Jeho výhodou je také vynikající absorpce pro velmi exsudující rány a odstranění krytí v jednom kuse bez zanechání zbytků v ráně.

Kazuistika

Pacientka, 31 let, gravidita 25. týden – normální gravidita, přijata 14. 1. 2009 s bolestmi břicha. Z 15. na 16. 1. došlo ke zhoršení stavu, indikována laparotomie – nekróza kličky střeva v důsledku strangulace s difuzní peritonitis. Provedena resekce postižené části tenkého střeva. Pooperační průběh komplikován šokovým septickým stavem. Pacientka umístěna na oddělení ARO – zde umělá ventilace, nutnost dialýzy a parenterální výživy. Dochází k intrauterinní asfyxii plodu. Po stabilizaci pacientky indikováno ukončení gravidity (18. 1.: SC – sectio caesarea, císařský řez).
Rána po laparotomii klidná, po SC komplikována hematomem v operační ráně. Dne 23. 1. byla pacientka přeložena na pooperační JIP. Dochází k dehiscenci rány. Spodina povleklá, okraje nepravidelné, sekrece střední, okolí klidné. Proplach Octeniseptem, aplikován gel plus Melgisorb Ag, sekundární krytí Zetuvit – výměna denně. Melgisorb Ag měněn třikrát týdně. 4. 2. jsme pacientku přeložili na standardní lůžko gynekologického oddělení, kde postupně došlo ke stabilizaci jejího stavu, laboratorních výsledků, kontrolována byla mj. také internistou a nefrologem.
Rána se čistila, spodina čistá, sekrece ustávala. Dne 19. 2. byla provedena resutura a následující den byla pacientka propuštěna do domácího ošetření a předána do naší ambulance chronických ran. 26. 2. pacientka zhojena.

Nové krytí se stříbrem

Nové krytí se stříbrem

Nové krytí se stříbrem

Nové krytí se stříbrem

Nové krytí se stříbrem

Nové krytí se stříbrem

Nové krytí se stříbrem

Co říci závěrem

Na základě vlastních zkušenotí bych u materiálu Melgisorb Ag vyzdvihla velmi jednoduchou manipulaci a vysokou učinnost na infikované rány. Navíc materiál netraumatizuje ránu, nezanechává zbytky v ráně, odvádí přebytečný exsudát do sekundárního krytí a nemaceruje okolí.
Myslím si, že si Melgisorb Ag najde své místo na širokém trhu materiálů vlhkého hojení a zařadí se mezi ty prostředky, které nám umožňují zvládat léčbu chronických ran efektivně a úspěšně.


O autorovi: Marie Holoubková, Chirurgická ambulance, Krajská nemocnice T. Bati a. s., Zlín Chirurgická ambulance Krajská nemocnice T. Bati a. s., Zlín (holoubkova.m@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!