Ošetřovatelská péče po operaci výhřezu meziobratlové ploténky

Nejčastější příčiny vyhřeznutí meziobratlové ploténky jsou genetické vlivy, přetěžování, nerovnoměrné zatěžování páteře, nedostatek pohybu a stereotypní provádění pohybů. Tento problém lze řešit chirurgicky a ošetřovatelská péče o tyto nemocné má svá specifika.

SUMMARY

The most common causes of a herniated disc are genetic factors, overuse, uneven stress on spinal column, lack of activity and stereotypical movements. This problem can be treated surgically and the nursing care of these patients has its specifics.

Meziobratlová ploténka zajišťuje pevnost a schopnost páteře pohybovat se všemi směry. Dojde-li k jejímu výhřezu, je její funkce výrazně omezena. Dochází ke snížení meziobratlového prostoru, ke zvýšení nestability páteře, ke zvýšení kloubního dráždění.Pacienti s vyhřezlou ploténkou udávají nejčastěji bolesti v kříži, často i vystřelující do dolních končetin.

Mohou udávat i brnění a sníženou citlivost určité části těla, dojde-li k utlačení některých nervových kořenů vyhřezlou ploténkou. Léčbou vyhřezlé meziobratlové ploténky se zabývá nejprve lékař na ambulanci neurochirurgické kliniky. Pacient musí projít rtg, CT a MR vyšetřeními. Zpočátku volí lékař zpravidla konzervativní léčbu: klid na lůžku, analgetika, obstřiky, masáže a rehabilitaci. Teprve v případě, že je tato léčba bez efektu a nedojde ke zlepšení stavu nemocného, zvolí lékař operační léčbu.

Péče o pacienta před a po operaci výhřezu ploténky

S nemocným, který přijde na kliniku na operaci, je v předoperační den provedena běžná předoperační příprava. Je poučen o předoperační přípravě a bezprostřední pooperační péči, je provedena celková očista pacienta, je poučen o nutnosti lačnění (nevečeří, od půlnoci nesmí pít a kouřit), musí mít odlakované nehty, odlíčit se, případně vyjmout zubní protézu a sundat šperky, které ráno spolu s ostatními cennostmi odevzdá sestře do trezoru na oddělení. Ráno v den operace se osprchuje, oblékne nemocniční pyžamo, sestra zaznamená FF (TK, TT) a na závěr provede bandáže dolních končetin. V pooperačním období je pacient přivezen ze sálu zpět na oddělení.

Sestra měří v pravidelných intervalech FF (TK, puls, SpO2) a sleduje celkový stav pacienta, operační ránu, bolesti a močení (pacient by se měl vymočit do osmi hodin po operaci). První pooperační den provede pacient ranní hygienu na lůžku za pomoci sestry a může se již nasnídat. Během dopoledne jej navštíví rehabilitační sestra, která mu vysvětlí, že musí vstávat z lůžka „přes břicho“ a nesmí si v období alespoň čtrnácti dnů sedat.

Sestra naučí pacienta i různé dechové cviky a cviky na zpevnění břišních a zádových svalů. Páteř nemocný musí zatěžovat postupně, nejprve sedat obkročmo na židli, později může sedat na tvrdou podložku a musí chodit vzpřímeně – tato pravidla je nutné dodržovat, aby nedošlo k opětovnému výhřezu ploténky. Operační ránu sestra převazuje denně, stehy lékař vytáhne zpravidla 7. až 9. den. Operační rány bývají různé velikosti a jsou umístěny na zádech v místech, kde byla páteř postižena.

Po propuštění z nemocnice

Do domácí péče jsou pacienti propuštěni většinou po vytažení stehů nebo, dovoluje-li to jejich stav, i dříve. Mají nárok na odvoz sanitkou, nebo lze využít vlastní auto, mají-li možnost sklopit sedačky do vodorovné polohy tak, aby nemocný ležel. I doma musí dodržovat pravidla RHB a cvičit cviky, které jej naučila rehabilitační setra v nemocnici. Lékař napíše do propouštěcí zprávy termín kontroly. Teprve za měsíc docházejí nemocní na rehabilitaci do svých spádových nemocnic. Onemocnění páteře je druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti ve vyspělých zemích, přesto mnoho lidí nemá bližší představu o tomto onemocnění a hlavně o tom, co obnáší pooperační období a RHB.


Marta Kratochvílová Laura Minasjanová, Neurochirurgická klinika FN Olomouc (MartaKratochvilova@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!