Problematika dávkovacích zařízení a aplikačních pomůcek u dezinfekce

Obsahem článku je seznámení s různými druhy dávkovacích systémů a pomůcek určených k dávkování dezinfekčních přípravků na ruce, shrnutí jejich hlavních výhod a nevýhod a vyzvednutí významu správné volby a umístění těchto systémů v rámci konceptu Světové zdravotnické organizace 5 momentů pro hygienu rukou. Klíčová slova: dávkovače dezinfekce a jejich druhy, hygiena rukou, mechanické a elektronické dávkovače, WHO

SUMMARY
The article brings information on various types of dosing systems and equipment used to dose hand disinfection products. It summarizes the main advantages and disadvantages, and stresses the importance of the right choice and placement of the systems within the WHO programme “My 5 moments for hand hygiene”. Key words: types of disinfection dosing systems, hand hygiene, mechanical and electronic dosing systems, WHO Literatura k dispozici u autorky.

Správné provádění hygieny rukou je nejefektivnější způsob, jak zabránit přenosu infekcí a nemocí. Stále více zaměřujeme pozornost na přípravky samotné, jejich účinnost a vlastnosti. Je však třeba si uvědomit, že také dostupnost, umístění a funkčnost dávkovacích zařízení těchto přípravků jsou důležitými aspekty ovlivňujícími přístup zdravotníků k provádění hygieny rukou.

Ve většině zdravotnických zařízení jsou dávkovače alkoholové dezinfekce již ze zvyku umísťovány do blízkosti umyvadel, obvykle hned vedle nástěnných dávkovačů tekutého mýdla. Jejich hlavní funkcí je dávkovat předem nastavené množství dezinfekčního přípravku (obvyklá dávka je 1,5 ml – tj. polovina potřebné dávky pro hygienickou dezinfekci rukou). Takovéto umístění dávkovačů je jistě logické a umožňuje provést dezinfekci rukou následně po jejich umytí (např. při chirurgické dezinfekci rukou, dezinfekce rukou po příchodu sestry na směnu apod.).

I když se umístění dávkovačů na dezinfekci u umyvadel zdá jako vhodné místo pro povzbuzení zdravotníků k častému provádění dezinfekce rukou, samo o sobě pro zlepšení compliance hygieny rukou nestačí. Hlavní výhodou dezinfekce totiž je, že může (a měla by) být používána přímo v místě poskytování zdravotní péče, např. u lůžka pacienta. Umístění dezinfekce pouze u umyvadel jí upírá jednu z jejích exkluzivních výsad, a to být ihned zdravotníkovi k dispozici v místě péče o pacienty, jak je to doporučováno v rámci konceptu 5 momentů pro hygienu rukou (My five moments for hand hygiene), popsaných v rámci kampaně Světové zdravotnické organizace.

Volba dávkovacího systému

Přestože jsou často stejné typy dávkovačů používány pro dávkování tekutých mýdel a dávkování dezinfekce, zaměříme svou pozornost zejména na dávkovače dezinfekce. Je samozřejmé, že výběr dávkovacích zařízení probíhá na základě místních ekonomických a logistických možností. Při výběru dávkovačů pro zdravotnické zařízení mějme na paměti, že neexistuje bezchybný systém a že každý druh dávkovače má jisté silné i slabé stránky. Pro dosažení maximální compliance hygieny rukou je však možné vybrat různé druhy dávkovačů pro různé situace a používat je ve vzájemné kombinaci tak, aby se vhodně a efektivně doplňovaly.

Nástěnné dávkovače mechanické

Dávkovače pevně namontované na stěnu by měly být pokud možno k dispozici u každého umyvadla na pokojích a vyšetřovnách. Ideální je umístění v každém pokoji nebo před vstupem do každého pokoje pacienta. Takovéto umístění je v souladu s konceptem 5 momentů pro hygienu rukou. Řádně zvážit bychom měli umístění těchto dávkovačů do míst, kde existuje riziko požití dezinfekce pacienty nebo návštěvníky, např. v pokojích seniorů, dezorientovaných pacientů, psychiatrických pacientů, dětí nebo pacientů s diagnózou alkoholové závislosti. V místech, kde jsou postele blízko u sebe, mohou být nástěnné dávkovače umístěny v prostoru mezi jednotlivými lůžky. Někteří výrobci nabízejí dávkovače, které lze pevně připevnit i na transportní vozíky. Tak může mít personál při ošetřování pacientů dezinfekci kdykoli k dispozici a zároveň se eliminuje riziko požití dezinfekce pacientem.

Výhodou mechanických dávkovačů je, že jsou obvykle navrženy tak, aby si uživatel mohl aplikovat na ruce dezinfekci bez nutnosti dotýkat se dávkovače rukou. Potenciálním problémem je u nástěnných dávkovačů kapání a potřísnění podlahy v místech, kde je dávkovač pevně uchycen. To vede k trvalým skvrnám a odbarvení materiálu podlahy anebo k tomu, že jsou tato místa mokrá a může zde dojít k uklouznutí. Někteří výrobci dávkovačů v reakci na tuto skutečnost nabízejí dávkovače s odkapávací miskou, která tento problém eliminuje.

Dávkovače by měly být namontovány do míst, která jsou bezproblémově a snadno přístupná (ne za roh, na konec chodby apod.). Měly by být používány nejlépe spolu s jednorázovými láhvemi ve standardizovaných rozměrech, které umožňují použití dezinfekčních produktů od více výrobců (standardně 500ml a 1l láhve). Produkt by měl být v dávkovači umístěn tak, aby byla viditelná etiketa se všemi údaji, a byla tak zajištěna včasná výměna obslužným personálem. Dávkování dezinfekce by mělo být možné v bezdotykovém provedení (např. dávkování pomocí lokte nebo zápěstí). Mechanické systémy jsou stále více preferovány před elektronickými automatickými bezdotykovými dávkovači.

Držáky, závěsné držáky, stolní dávkovače (pumpičky)

Variantou pro nástěnné dávkovače jsou držáky a rámečky, které umožňují zasazení dezinfekčního přípravku a jeho dávkování pomocí standardní pumpičky. Pumpička se nasazuje na obal přípravku namísto víčka. Tento způsob dávkování je považován za pravděpodobně nejméně nákladný. Přípravky s pumpičkou mohou být také samostatně umístěny na jakoukoli horizontální plochu, např. vozík, stůl, stolek. Někteří výrobci nabízejí držáky, které umožňují zavěšení dezinfekce přímo na rám postele. Tyto jsou velmi flexibilní a šetří čas zdravotníka, protože má dezinfekci přímo u pacienta a nemusí při jeho ošetření nikam odbíhat. Nevýhodou těchto systémů je skutečnost, že jsou přenosné. Láhve s přípravky mohou být snadno přemístěny, případně ukradeny nebo ztraceny. Zdravotník pak nenachází dezinfekci tam, kde předpokládal, a tak může snadno dojít ke snížení compliance hygieny rukou.
Pokud je to možné, měla by být používána kombinace připevněných nástěnných dávkovačů a přenosných dávkovačů.

Kapesní balení dezinfekce

Studie porovnávající compliance hygieny rukou při používání osobních přenosných lahviček s alkoholovou dezinfekcí neprokázaly jednoznačný přínos kapesních balení dezinfekce oproti jiným způsobům dávkování. Kapesní balení dezinfekce je však ideálním pomocníkem v místech, kde nelze instalovat nástěnné dávkovače ani držáky. Nástěnné dávkovače by však měly sloužit jako záloha pro případ, že zásoba dezinfekce v kapesním balení personálu dojde. Množství dezinfekce v kapesních baleních bývá totiž malé (v našich podmínkách obvykle cca 50 ml), takže za jeden den spotřebuje zdravotník i několik lahviček. Malá balení přípravků bývají obvykle mnohem nákladnější, a proto investice na takovéto provádění dezinfekce rukou mohou být pro mnohá zařízení příliš vysoké. Malá balení dezinfekce představují také environmentální problém, jelikož jsou určena pro jednorázové použití a obal se poté vyhazuje.

Automatické nástěnné dávkovače

Bezdotykové elektronické systémy dávkování jsou na první pohled velmi jednoduché a umožňují snadné použití. Při umístění rukou pod dávkovač zaregistruje senzor zařízení pohyb a přístroj automaticky aplikuje na ruce dávku dezinfekce. Častým problémem těchto systémů však je, že dávkovače aplikují menší množství dezinfekce, než je žádoucí, a trvá několik sekund, než je přístroj schopen znovu dávkovat. Tato časová prodleva způsobuje netrpělivost personálu, a proto je spojována se sníženou compliance hygieny rukou. Vyšší náklady na pořízení takového zařízení, problémy s údržbou a funkčností a také fakt, že pro tato zařízení je často vhodný jen specifický dezinfekční přípravek (mnohdy nákladnější než jiné produkty), způsobují obecné preferování manuálních dávkovacích systémů.


O autorovi: Ing. Zuzana Schillerová, Bohumín

Ohodnoťte tento článek!