Ankylozující spondylitida z pohledu fyzioterapeuta

10. 2. 2010 0:00
přidejte názor
Zdroj: Redakce
Ankylozující spondylitida neboli Bechtěrevova nemoc výrazně snižuje kvalitu života nemocného. Rehabilitační cvičení je u postižených pacientů celoživotní a každodenní nezbytností. Následující příspěvek se věnuje komplikacím tohoto onemocnění, které mohou negativně ovlivnit proces rehabilitace. Klíčová slova: ankylozující spondylitida, fyzioterapie, komplikace u pacientů s AS


SUMMARY Ancylosis spondylitis or Bechterev disease markedly decreases the patient’s quality of life. The patients must perform the rehabilitation exercises everyday for the whole life. The article describes the complications of the disease which can negatively influence the process of rehabilitation. Key words: ancylosis spondylitis, physiotherapy, complications of AS

Ankylozující spondylitida z pohledu fyzioterapeuta

Cvičení u pacientů s ankylozující spondylitidou (AS) je každodenní a celoživotní záležitostí. Extraspinální jevy přidružené k základnímu onemocnění mohou cvičení výrazně komplikovat. Při aplikaci fyzioterapie je proto nutné brát ohled na všechny možné komplikace přidružené k AS. Ankylozující spondylitida, též známá pod označením Bechtěrevova nemoc, patří k nejčastějším zánětlivým onemocněním páteře. Projevuje se na synoviálních kloubech páteře a postupně vede k osifikaci páteře a přilehlých měkkých tkání. Přibližně u jedné poloviny pacientů se zánětlivý proces projevuje na kloubech kořenových (nejčastěji kyčelních nebo ramenních) – forma rhizomelická, vzácněji i na kloubech periferních – forma skandinávská. Páteř získává tzv. vzhled bambusové tyče.

Pravidelné cvičení je pro nemocného s AS každodenní a celoživotní nutností a musí se stát samozřejmou součástí každodenního režimu pacienta. Úkolem pohybové léčby je udržet dostatečnou plicní ventilaci, protože u pacientů trpících AS se snižuje vitální kapacita plic, což je omezuje při zátěži, např. při chůzi do schodů. Dalším cílem cvičení je udržení či zlepšení pohyblivosti páteře, a to do všech směrů (předklon, záklon, úklony i rotace). Dále je zde snaha nedopustit velkou deformitu páteře do předklonu, kdy pacient toto vyrovnává flekčním držením v kyčelních a kolenních kloubech. Také udržení svalové síly a protažení zkrácených svalů je nelehkým úkolem v dané cvičební jednotce. Pacient s AS je handicapován nejen pohybovým omezením, ale mohou se přidružit i další poruchy (infekce, zhoršení základního onemocnění). Velmi často se u formy rhizomelické setkáváme se zánětem kyčelních kloubů – koxitidou, která je ve většině případů oboustranná a znemožňuje pacientovi chůzi. Kloub se stává nefunkčním jak z hlediska pohybu, tak z hlediska nosnosti. Pacient s nefunkčními kyčelními klouby je indikován k náhradě kloubu, kdy doba mezi jednotlivými operacemi bývá asi 1 rok. Tuto dobu mohou neúměrně prodloužit další komplikace.

Rehabilitace se v tomto případě stává složitější, protože pacient musí dodržet RHB plán vztahující se k základnímu onemocnění a podstupuje pooperační rehabilitaci. To vše je pro pacienta časově i fyzicky velmi náročné. U vyšších stadií AS se vyskytuje osteoporóza. V tomto případě hrozí nebezpečí nestabilní zlomeniny páteře, protože osifikovaná páteř se chová jako dlouhá kost. Ke zlomeninám může dojít již při minimálních traumatech. U těchto pacientů je po frakturách nutný chirurgický zákrok a poté je nezbytná časná rehabilitace, kdy se brzkou vertikalizací snažíme předejít plicním komplikacím.
Postižení srdce se u nemocných s AS nejčastěji projevuje aortitidou, aortální insuficiencí s poruchami vedení. Frekvence aortálních vad je 1–5 %. Při délce onemocnění se procento nemocných zvyšuje. Aortální insuficience u AS nemusí mít klinicky závažné důsledky, může však dosáhnout takového stupně, že se může stát samostatným problémem a vyústit až v nutnost implantace náhrady aortální chlopně.

Další komplikací může být amyloidóza ledvin (stav z nahromadění bílkoviny amyloid, která se ukládá do mezibuněčného prostoru a vyvolává poškození tkání a orgánů. Na podobném principu vzniká například Alzheimerova choroba – ß-amyloid). Postižení ledvin je závažnou příčinou morbidity a mortality nemocných. Setkáváme se s nefrotickým syndromem a poruchami funkce ledvin.
Oční postižení – iritida nebo iridocyklitida se může objevit měsíce i roky před projevy na kloubech nebo páteři. Obvykle je jednostranná a má tendenci k recidivám. Při opakovaných atakách se může objevit depigmentace, nepravidelný tvar pupily, ojediněle jizvy a sekundární glaukom.
Postižení plic formou plicní fibrózy se vyskytuje zřídka. Funkční parametry plic bývají obvykle bez ohledu na rigiditu hrudníku zachovány, což se vysvětluje zvýšeným podílem brániční složky dýchání. Cvičení zde zaměříme na udržení pružnosti hrudníku a dechové cvičení.

Závěr

Onemocnění AS je pro pacienta nepříznivé. Pohybové omezení může nemocného vyřadit z pracovního procesu. Výše vyjmenované komplikace jsou dalšími nepříznivými jevy v životě nemocného AS. Na každou z těchto komplikací musíme brát ohled i při provádění rehabilitace.


O autorovi: Gabriela Vincová, Oddělení léčebné rehabilitace, Revmatologický ústav, Praha (nikolkav@volny.cz)

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?