BMI je zjednodušeným ukazatelem zdravé a nezdravé hmotnosti v závislosti na výšce a váze

28. 7. 2022 7:30
přidejte názor
Autor: Unsplash

BMI neboli index tělesné hmotnosti slouží u dospělých lidí jako ukazatel zdravé a nezdravé tělesné hmotnosti v závislosti na výšce a váze. Jedná se však o obecné měřítko, neboť nerozlišuje pohlaví, věk ani množství svalové hmoty. U dětí se ovšem interpretuje odlišně. Hodnotí se zde totiž percentil, tedy porovnání výsledků s ostatními dětmi stejné výšky, pohlaví a věku. Zajímá vás, jak vyhodnotit BMI?

Co se dozvíte v článku
 1. Co je BMI index?
 2. BMI tabulka a výpovědní hodnoty u dospělých
 3. Výsledky měření BMI
 4. BMI u dětí a dospívajících
 5. Omezení BMI u mužů i žen

Co je BMI index?

BMI je zkratkou anglického výrazu „body mass index“, takže jde o index tělesné hmotnosti, který hodnotí váhovou kategorii v závislosti na výšce a váze osoby. Index BMI tedy na základě těchto dvou parametrů určuje, zda máte zdravou hmotnost, podváhu, nadváhu, nebo jste obézní.

Jedná se však o zjednodušený a nepřesný ukazatel, jelikož nebere v úvahu svalovou hmotu, hustotu kostí a celkové tělesné složení. Výpočet BMI získáte vydělením vaší tělesné váhy vaší výškou v metrech na druhou. U dětí a mladých lidí do 18 let je rovněž nutné brát v potaz věk a pohlaví. [12]

BMI tabulka a výpovědní hodnoty u dospělých

U většiny lidí je BMI test přímo úměrný tělesnému tuku. Čím je tedy číslo vyšší, tím více tělesného tuku může dotyčný mít, ale neplatí to pro všechny. Lidé s větším množstvím svalové hmoty mohou mít vyšší váhu a tedy i BMI, aniž by měli nadměrné množství tukových zásob. Stejně tak BMI není diagnostickou metodou vašeho zdraví. Obecně se však jako ukazatelé zdravé tělesné váhy uvádějí následující hodnoty:

 • BMI pod 18,5 – jste v rozmezí podváhy,
 • BMI mezi 18,5 a 24,9 – rozmezí zdravé hmotnosti (optimální BMI),
 • BMI mezi 25 a 29,9 – rozmezí nadváhy,
 • BMI 30 a více – obezita. [3, 4]

Výsledky měření BMI

Ideální BMI zdravé hmotnosti

Za zdravé a tedy optimální BMI je považováno rozmezí 18,5 až 24,9. Pokud vám vyjde číslo spadající do této škály, procento tělesného tuku by mělo být v normě a neohrožuje vaše zdraví. Je však důležité si uvědomit, že množství tělesného tuku není jediným ukazatelem lidského zdraví.

Nezapomeňte se tedy zaměřit i na další faktory, jako je množství pohybu, konzumace stravy bohaté na důležité živiny, omezení kouření či užívání alkoholu. Důležitou roli ve zdraví hraje rovněž genetika.

BMI a podváha, nadváha či obezita

Nízká váha může souviset s nízkým procentem tělesného tuku a podvýživou. Podváha tak může být důvodem nedostatku některých vitamínů a minerálů. Mezi hlavní rizika spojená s podváhou patří následující:

Nadváha je naopak ukazatelem vysokého tělesného tuku, který může vést k mnohým zdravotním problémům, jako jsou kardiovaskulární onemocnění a diabetes 2. typu. Mezi další rizika spojená zejména s obezitou patří především tato:

Vysoké i nízké množství tuku často rovněž souvisí s hormonální nerovnováhou, což může vést k řadě dalších zdravotních obtíží. Pokud je vaše BMI nízké, nebo naopak vysoké a pociťujete zdravotní problémy, jako je únava, pokles či zvýšení tělesného tlaku, zadýchávání se a podobně, vyhledejte vašeho lékaře a poraďte se o úpravě vaší stravy a způsobech nabírání či spalování tuku. [5, 6, 7]

BMI u dětí a dospívajících

Dětské BMI a BMI u dospívajících se vypočítává stejně jako u dospělých lidí, nicméně se interpretuje odlišným způsobem. Je rovněž nutné brát ohled na pohlaví a věk, neboť tělesné procento tuku se liší u chlapců i dívek s přibývajícím věkem.

BMI u dětí je vyjadřováno pomocí percentilu ze standardních grafů růstu podle pohlaví. BMI pro děti pomáhá zejména lékařům rozpoznat, zda dítě přibývá na váze příliš rychle nebo příliš pomalu.

Hodnocení percentilu znamená, že dítě je porovnáváno s ostatními dětmi stejného pohlaví a věku. Pokud je tedy například percentil dítěte 60, znamená to, že jeho BMI je vyšší než je u 60 % dětí stejného pohlaví a věku. V období puberty však tento údaj může být velmi nepřesný.

BMI kalkulačka vám ukáže, zda je vaše hmotnost zdravá. Víte, jak funguje?
Přečtěte si také:

BMI kalkulačka vám ukáže, zda je vaše hmotnost zdravá. Víte, jak funguje?

Index BMI podle věku

Kategorie, které určují hmotnost dítěte a dospívajícího, vypadají následovně:

 • podváha: BMI je pod percentilem 5 pro děti stejného věku, pohlaví a výšky,
 • zdravá hmotnost: BMI se rovná nebo je větší než percentil 5 a menší než percentil 85 pro stejný věk, pohlaví a výšku,
 • nadváha: BMI je na percentilu nebo nad percentilem 85, ale menší než 95 pro stejný věk, pohlaví a výšku,
 • obezita: BMI je na percentilu nebo nad percentilem 95 pro stejný věk, pohlaví a výšku. [8, 9, 10]

Omezení BMI u mužů i žen

Hodnoty BMI jsou pouze zjednodušeným ukazatelem množství tělesného tuku, a to z několika důvodů. V první řadě je nutné brát v potaz, že tabulky BMI nerozlišují mužské a ženské pohlaví, přestože ženy mají typicky vyšší procento tělesného tuku než muži. Stejně tak BMI nedokáže rozlišit etnický původ ani množství svalové hmoty od tukových zásob. Standardní graf BMI by tedy neměly využívat následující osoby:

 • atleti, kulturisté a vrcholoví sportovci,
 • těhotné ženy,
 • lidé ve věku nad 65 let,
 • lidé, kteří trpí svalovou atrofií kvůli zdravotním stavům. [11]

Zdroj: nhs.uk, cdc.gov, medicalnewstoday.com, my.clevelandclinic.org, celostnimedicina.cz, kidshealth.org

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?