Jednodenní chirurgie v gynekologii

11. 3. 2010 0:00
přidejte názor
Autor: Redakce
V posledních 20 letech velmi vzrostla obliba jednodenní chirurgie. Je to díky pokrokům v oblasti anestezie, chirurgie a i jiných chirurgických oborů. Takový způsob provádění operací často upřednostňují pacienti, kteří z mnoha důvodů nemohou být hospitalizováni v nemocnici. Je i velmi účinný z hlediska využití nemocničních lůžek a operačních sálů. Klíčová slova: gynekologické výkony, jednodenní chirurgie, jednodenní gynekologie, ambulantní výkony


SUMMARY The popularity of one-day surgery has increased a lot in last 20 years mainly due to the new development in the fields of anesthesia, surgery and other surgical disciplines. This way of performing an operation is often preferred by those patients who cannot be hospitalized for many different reasons. It is also very efficient concerning the capacity utilization of clinical beds and operating theatres. Key words: gynecological procedures, oneday surgery, one-day gynecology, outpatient procedures

Jednodenní chirurgie v gynekologii

Pojem jednodenní chirurgie, nebo také One Day Surgery, zpravidla znamená chirurgický zákrok, po kterém může pacient opustit zdravotnické zařízení do 12 až 24 hodin. Někdy se jednodenní chirurgie označuje jako ambulantní chirurgie nebo krátkodobá chirurgie.

Podstatou jednodenní chirurgie je, že pacient není hospitalizován a ani neprochází klasickým koloběhem, kdy je přijat do zdravotnického zařízení, uložen na lůžko, podstupuje operaci, je umístěn na lůžko chirurgického oddělení a za několik dní propuštěn do domácí péče. Díky jednodenní chirurgii by se tento pacient neměl dostat do kontaktu s hospitalizovanými pacienty. Mezi výhody jednodenní chirurgie patří snížení výskytu nozokomiálních nákaz, větší psychický komfort pacientů, protože odpadá stres, který působí během pobytu v nemocničním zařízení, a v neposlední řadě také ekonomické důvody, protože krátkodobá hospitalizace je levnější.

Jednodenní chirurgie má ovšem i své nevýhody. Ne vždy je možné zajistit kvalifikovaného operatéra v terénních podmínkách. V případě komplikací, ať už chirurgických či anesteziologických, je obtížnější jejich řešení v jiném zdravotnickém zařízení bez kompletní dokumentace. Zvyšuje se také riziko pozdních alergických komplikací na podané léky. Pacienti mají méně dostupnou ošetřovatelskou péči v období po operaci a během rekonvalescence. Jednodenní chirurgie není vhodná pro pacienty žijící o samotě, mimo jiné i z důvodu, že není zajištěn kvalitní systém následné péče.

Jednodenní chirurgie v gynekologii

Kritéria výběru pacientů pro jednodenní chirurgii:
* Zdravotní stav pacienta - pacienti s ASA 1 nebo ASA 2 (American Society of Anesthesiologist - ASA 1 = zdravý pacient, ASA 2 = lehké celkové onemocnění nebo choroba bez omezení funkční výkonnosti).
* Věk pacienta - ne vyšší než 70 let, s ohledem na tělesnou zdatnost pacienta.
* Složitost operace - výkon by neměl být delší než 45 min., zákrok by měl být bez rizika vyšší pooperační bolesti nebo větších krevních ztrát.
* Přeprava - pacient musí být po výkonu předán zodpovědné osobě, která s ním setrvá v domácím prostředí minimálně po dobu 24 hod.
* Sociální zázemí - pacient nesmí žít sám, doma musí mít dobré hygienické podmínky a k dispozici telefon.
* Dostupnost z pacientova domova do zdravotnického zařízení by měla být do 20 min.

Zákroky prováděné v našem zařízení

V zahraničí je jednodenní chirurgie provozována již delší dobu. U nás se tento obor teprve rozvíjí. Naše zařízení patří na okrese Blansko mezi první, kde se začala jednodenní chirurgie provozovat. Zatím v oblasti gynekologické, postupně se rozvíjí i oblast chirurgická. Provoz byl zahájen v roce 2007. Provádějí se zde malé gynekologické výkony, ke kterým není potřeba přípravy.

Gynekologické výkony, které se mohou provádět v režimu One Day Surgery:
* malé gynekologické výkony - probatorní abraze, interrupce, revize dutiny děložní, excize čípku, LLETZ (large loop excision of transformation zone = druh konizace vysokofrekvenční kličkou), incize a drenáž abscesů;
* malé vaginální operace - konizace, plastiky čípku, vaginální plastiky, exstirpace bartholinské žlázy,
* laparoskopické výkony - sterilizace, ventrosuspenze,
* hysteroskopické výkony - diagnostická a operační hysteroskopie.

Jednodenní chirurgie v gynekologii

Všeobecné zásady u gynekologických výkonů:
* Pacientka nesmí 6 hodin před výkonem nic jíst, pít, ani kouřit.
* Před výkonem by měla provést toaletu rodidel, oholení není nutné.
* Po výkonu je nutné sledovat krvácení z rodidel. Při některých výkonech (LLETZ, konizace) se nemocné zavádí tamponáda, kterou je nutné minimálně 6 hodin po výkonu odstranit. Délku určí ošetřující lékař.
* Další hygienu rodidel udržuje pouze sprchováním, a to minimálně po dobu 1 týdne.
* Pohlavní styk je zakázán po dobu 2-6 týdnů.
* Menstruační cyklus se obnovuje za 4-6 týdnů.

Ošetřovatelská péče

V den zákroku sestra přijme pacientku na pokoj a zkontroluje její osobní údaje. Pacientka musí být seznámena s riziky operačního výkonu a dát písemný souhlas s anestezií a výkonem, který stvrdí podpisem do připraveného formuláře. Dále sestra s pacientkou vyplní anesteziologický dotazník. To vše pak zůstává součástí dokumentace. Se samotným výkonem je pacientka seznámena v gynekologické ambulanci svým gynekologem. V případě nachlazení, dekompenzované hypertenze, arytmie, fibrilace nebo porušení nutnosti hladovět musí být výkon zrušen. Před výkonem se pacientce zabandážují dolní končetiny a aplikuje se nízkomolekulární heparin jako prevence TEN. Na sálku si pacientku přebírá anesteziologická sestra.

Samotný výkon je proveden na zákrokovém sálku v gynekologické poloze. Ze sálku je pacientka převezena na vozíku na dospávací pokoj a uložena do postele. Po dobu pobytu na lůžku jsou monitorovány vitální funkce. Pacientka nesmí 2-3 hodiny přijímat nic per os, rty se pouze otírají. Dále se sledují příznaky možných komplikací - hypotenze, tachykardie, krvácení, bolest. Pacientky jsou propouštěny do domácího ošetření za 2-3 hodiny (podle stavu). Je potřeba, aby se před propuštěním vymočily. Propouštějící lékař je informuje o provedeném výkonu a o následné péči. Do 10 dnů by se měla pacientka dostavit na kontrolu ke svému gynekologovi, kde by měl být k dispozici i výsledek z histologického vyšetření. Na základě nálezu se určí další postup léčby.


O autorovi: Petra Henková, Medicínské centrum Hippokrates, Blansko (voon.petra@seznam.cz)

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?