Ošetřování nemocného s dg. aplastická idiopatická anemie

6. 11. 2006 0:00
přidejte názor
Autor: Redakce
Anemie neboli anemický syndrom je chorobný stav způsobený poruchou krvetvorby nebo krvinek červené řady. Může provázet řadu chorobných stavů, potom hovoříme o anemii sekundární.


Aplastická idiopatická anemie vzniká většinou sekundárně. V anamnéze lze zjistit dlouhodobé působení toxických látek, např. chemické toxiny či insekticidy, ionizační záření, léky, cytostatika a virové infekce, zejména virovou hepatitidu. Tyto látky způsobují dysfunkci hematopoetické buňky nebo poškodí mikroklima. Ve výsledku dochází k poruše krvetvorby krevních elementů (pancytopenie) s přeměnou kostní dřeně na tukovou tkáň.

Projevy anemického syndromu se mohou objevit až po měsících či letech od styku se škodlivinou. Průběh onemocnění může být akutní, častěji bývá pozvolný. Známkami anemického syndromu jsou bledost kůže a sliznic, únava, bolest hlavy, dušnost, palpitace, závratě, často recidivující infekty a krvácivé projevy.

Léčebné postupy

Je nutné odstranit možné vyvolávající příčiny. K léčbě závažných forem je volena imunosuprese (antithymocytární globulin ATG k likvidaci T lymfocytů), cyklosporin A (CSA) a kortikoidy. Pokud je přítomna zbytková hematopoeza, podávají se hematopoetické růstové faktory -G-CSF (Neupogen). Základní léčba aplastické anemie je doplňována podáváním krevních derivátů, nutriční podporou a psychoterapií. Součástí léčby je prevence bakteriálních, virových i mykotických infekčních komplikací. Významnou je alogenní transplantace kostní dřeně (periferních kmenových buněk).

KAZUISTIKA

Pacient D. J., 50 let, na hematologickou kliniku FN Hradec Králové přijat 2. 2. 2004 s pancytopenií v obvodové krvi. Od září 2003 je zaznamenána 15% nekróza jaterních buněk při opakujících se ikterech. Do prosince 2003 kortikoterapie, jinou trvalou medikaci nemocný neužívá. Z pracovní anamnézy je zřejmý kontakt s toxickými látkami -galvanovna. Při příjmu má pacient na těle petechie, hematomy, udává obtíže při chůzi do schodů. Na jeho rtech je kultivován herpes. Během pobytu na standardním oddělení je nemocný vyšetřen na ORL a stomatologii kvůli vyloučení lokálních zdrojů infekce. Užívá Herpesin, Mycomax, Ofl oxin a Exacyl. Podle hodnot KO jsou podávány krevní deriváty (TAD a EBRD). Histologické vyšetření kostní dřeně potvrzuje diagnózu aplastické idiopatické anemie. Po jejím potvrzení je pacient 15. den hospitalizace přeložen na oddělení hematologické intenzivní péče k zahájení imunosupresivní terapie při zvýšeném hygienickém režimu. Po průchodu vstupním filtrem je přijat na lůžko izolačního boxu. Sestra vypisuje ošetřovatelskou anamnézu, stanovuje diagnózy, očekávané výsledky a ošetřovatelský plán s intervencemi, které jsou u nemocného prováděny.

Některé základní ošetřovatelské diagnózy:

* snížená obranyschopnost organismu,* neznalost pojmu pro neinformovanost nebo zkreslení názorů na povahu onemocnění,* snížený objem tělesných tekutin, následek krvácení,* úzkost a strach z ohrožení zdraví, z omezení styku s okolím,* snížení výkonnosti z důvodu nedostatečné dodávky kyslíku do organismu.

Do výčtu musíme zařadit i diagnózy potenciální, například:

* riziko vzniku infekce z důvodu základního onemocnění a poruch primárních obranných mechanismů,* potenciální porucha tkáňového prokrvení z důvodu poklesu cirkulujícího objemu krve,* potenciální porucha tkáňové integrity z důvodu poruch tkáňového prokrvení,* potenciální riziko pádu z důvodu základního onemocnění.

Nejprve je nemocnému podávána podle stanoveného protokolu imunosupresivní léčba pro aplastickou anemii, kombinace ATG + kortikoidy + CSA. Během této terapie je mu trvale monitorována EKG křivka, SAT O2, TK, P, TT, P+V tekutin, CVT, glykemie. Je preventivně zajištěn ATB. Jsou prováděny výplachy DÚ dezinfekčními roztoky (Tantum verde). Léčba probíhá bez komplikací do 33. dne hospitalizace, kdy se ráno objevuje zhoršené vidění, bolest hlavy, febrilie. Oční konzilium potvrzuje preretinální krvácení levého oka, které se do týdne bez komplikací vstřebává. Centrální kanyla, zavedená do v. s. dextra, je 18. den vytažena a zaslána na kultivaci, při níž je hodnocena jako negativní.

V ošetřovatelské dokumentaci se objevují nové ošetřovatelské diagnózy:

* změny smyslového vnímání z důvodu preretinálního krvácení,* akutní bolest hlavy z důvodu zvýšeného nitroočního tlaku,* změna tělesné teploty z důvodu základního onemocnění a snížené obranyschopnosti.

Febrilie u nemocného ustupují během jednoho dne. Po zbytek hospitalizace (75 dní) nedochází u pacienta k dalším komplikacím, je propuštěn domů a zařazen do transplantačního programu. Imunosupresivní léčba a transplantace PKB při dalších následných hospitalizacích v červnu a září 2004 umožnily nemocnému návrat k běžným denním aktivitám.

Opakování transplantace bylo nutné vzhledem k nepřihojení transplantátu. Imunosupresivní léčba a alogenní transplantace kostní dřeně výrazně prodloužily dobu přežívání a zvýšily počet vyléčených pacientů.

V průběhu onemocnění se projevy strachu, úzkostí, dezorientace, pohody a nepohodlí neustále mění. Z našeho hlediska je proto nutný nejen pohotový ošetřovatelský přístup, ale i pozornost k psychickému stavu nemocného.


SOUHRN

Anemie je podle WHO nejčastějším chorobným stavem, chudokrevností trpí až 30 % populace. Dlouhodobé působení toxických látek či autoimunitní reakce může stát na počátku vzniku aplastické idiopatické anemie, avšak u 50 % případů příčinu vzniku onemocnění nezjistíme. Jedním z léčebných postupů je alogenní transplantace kostní dřeně.

SUMMARY

Anemia according to WHO is the most common disorder, it afflicts up to 30% of the population. Longstanding exposure to toxic agents or autoimmune reaction can lead to aplastic idiopathic anemia. However, about 50% of cases have not known cause. One of the treatment modalities is allogenic bone marrow transplantation.


O autorovi: Bc. Dana Mužíková, Vladislava Pavlicová, Naděžda Wagnerová, II. interní klinika - oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové (muzikdan@fnhk.cz, pavlicova@fnhk.cz)

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?