Onkologický program zatím bez krajů

Krajští zdravotní radové se zatím nepřipojili k národnímu onkologickému programu, jehož hlavním cílem je snížit výskyt rakoviny v populaci. Přitom Česká onkologická společnost by ráda, aby program zaštítil prezident Václav Klaus, jako to udělali američtí prezidenti, francouzský prezident a někteří prezidenti severských států…

Jednat s ním o tom má 1. prosince.

„Všem krajům jsme národní onkologický program zaslali, ale nemáme žádnou odpověď. Bez výhrady se k němu připojilo ministerstvo zdravotnictví, dvě lékařské fakulty, šest fakultních nemocnic, dvě zdravotní pojišťovny a 28 odborných společností,“ řekl profesor Jiří Vorlíček, předseda České onkologické společnosti.

„Oslovíme všechny znovu a věřím, že pochopí naléhavost tohoto nového programu. Vždyť v České republice počet nemocných rakovinou stoupá a podle odhadu bude stoupat dál, i když počet zemřelých na tuto nemoc tak rychle neroste. Je to dáno úspěšnou léčbou,“ vysvětlil Vorlíček.

Pomoci musejí praktičtí lékaři

Velkou úlohu v prosazování programu mají praktičtí lékaři, kteří by měli dělat preventivní prohlídky pacientů, a když zjistí počáteční onkologické onemocnění, měli by pacienta odeslat na specializované pracoviště.

„Počítáme i na všech typech škol s podporou výuky prevence nádorů. To musejí dělat sami od sebe vyškolení učitelé. Snížit by se mělo především kouření mládeže a žen a zlepšit výživa a vůbec životní styl,“ řekl Vorlíček.

Profesor Zdeněk Dienstbier, předseda Ligy proti rakovině, uvedl, že kouření se na vzniku rakoviny podílí z 30 procent, z dalších 30 procent nesprávná výživa a ze 40 procent životní prostředí, stres a genetika.

DÁLE ČTĚTE:
Počet onkologických pracovišť se sníží
Trendem evropské onkologie jsou komplexní centra

Zlepšit se má i včasná diagnostika zhoubných nádorů a vybudovat síť center komplexní onkologické péče.

Ta by zřejmě kopírovala krajskou strukturu a byla by vybavena nejmodernějšími diagnostickými i léčebnými přístroji.

Rakovina nesmí být tabu

Odborníci ale soudí, že především se musí změnit myšlení o rakovině. „Rakovina nesmí být tabu, jako to ještě je. Přijít s nádorem včas znamená šanci na vyléčení, nehledě na to, že léčba je mnohem lacinější než v pokročilém stadiu. Stále se však o rakovině jakoby bojíme mluvit. A to je chyba,“ zdůraznil profesor Vorlíček.

Když se změní myšlení lidí, budou více využívat i stávající preventivní programy, jako je vyšetření na rakovinu tlustého střeva a konečníku, vyšetření prsu a děložního čípku u žen.

I když jsou tato vyšetření plně hrazena pojišťovnou, zatím je využilo jen 20 procent těch, kterých se týká.

Proto i v ordinacích praktických lékařů budou vyvěšeny texty s onkologickou prevencí.

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!