Onkologie

Masarykův onkologický ústav má látku pro lepší odhalení nádoru

Zemřel zakladatel československé dětské onkologie Josef Koutecký

Vitamin C – odborníci z různých kontinentů se shodují v jeho onkologickém potenciálu

27. 1. 2014

Informovanost o ca prostaty je nízká, pomoci má on-line klinika

27. 1. 2014

Liberecká onkologie bude rozšiřovat prostory, přibude i třetí lineární urychlovač

27. 1. 2014

Nástup onkologického léku se musí zrychlit

27. 1. 2014

Radioterapie karcinomu prsu

7. 5. 2012

Zevní radioterapie karcinomu prostaty

7. 5. 2012

Hodnocení a léčba chronické nádorové bolesti

6. 4. 2012
Doba čtení: 24 minut

Problematika ošetřování stomií (se zaměřením na onkologické pacienty)

6. 4. 2012

Léčba karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce

6. 4. 2012

Terapie kolorektálního karcinomu

6. 4. 2012

Diagnostika kolorektálního karcinomu

6. 4. 2012
Doba čtení: 10 minut

Zhoubné nádory ledvin

6. 4. 2012

Personalizovaný přístup k farmakoterapii nemalobuněčných plicních karcinomů v éře cílené (terčové) biologické léčby

6. 4. 2012

Úskalí diagnostiky karcinomu plic – jak patolog přispívá k výběru správné terapie

6. 4. 2012

HER2 testování v algoritmu cílené léčby trastuzumabem u karcinomu prsu

6. 4. 2012

Operace mízních uzlin u karcinomů prsu - současný pohled

6. 4. 2012

Poradenství při vysokém riziku vzniku karcinomu prsu

6. 4. 2012

Klinická genetika u karcinomu prsu

6. 4. 2012

Screening nádorů prsu v České republice je úspěšný

6. 4. 2012

Fertilitu zachovávající postupy v onkogynekologii

9. 3. 2012

Nové možnosti léčby u maligního melanomu (ipilimumab a vemurafenib)

9. 3. 2012

Nežádoucí účinky léčby

10. 11. 2011

Radionavigované chirurgické výkony u karcinomu prsu

4. 11. 2011

Choroby způsobené ukládáním monoklonálních imunoglobulinů

4. 11. 2011

Waldenströmova makroglobulinémie

4. 11. 2011

Empirická liečba febrilnej neutropénie u onkohematologických pacientov – odporúčanie odborníkov s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S. CH. S. SLS

26. 10. 2011

Antibiotická profylaxe u hematoonkolo­gických nemocných – doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S. CH. S. SLS

26. 10. 2011
Doba čtení: 6 minut

Pozícia kombinovanej ATB liečby s aminoglykozidmi v empirickej liečbe febrilnej neutropénie hematoonkologických pacientov

26. 10. 2011
130 / 495