Onkologie

Masarykův onkologický ústav má látku pro lepší odhalení nádoru

Masarykův onkologický ústav v Brně jako první v ČR použil při vyšetření pacienta speciální radiofarmakum Galium pro odhalení neuroendokrinního nádoru. Novinářům to řekl ředitel...

Zemřel zakladatel československé dětské onkologie Josef Koutecký

Ve věku 88 let zemřel v pátek chirurg Josef Koutecký, který v 60. letech založil v Československu dětskou onkologii. Za šedesátiletou lékařskou praxi zachránil...

Informovanost o ca prostaty je nízká, pomoci má on-line klinika

Rakovina prostaty je nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů, počet nemocných každoročně stoupá. Pouze polovina pacientů má však dostatečné povědomí o tom, kde mohou...

Vitamin C – odborníci z různých kontinentů se shodují v jeho onkologickém potenciálu

Infuzní terapie vysokodávkovaným vitaminem C (IVC) dokáže vést nádorové buňky k apoptóze a zároveň chránit ty zdravé. Díky pokroku, jejž vnáší do léčby onkologických...

Nástup onkologického léku se musí zrychlit

Na konferenci o aspektech léčby rakoviny se na tomto faktu shodli zástupci onkologů, farmaceutů a politiků. Podporu v této oblasti podle nich zaslouží také...

Liberecká onkologie bude rozšiřovat prostory, přibude i třetí lineární urychlovač

Komplexní onkologické centrum (KOC) Krajské nemocnice Liberec (KNL) potřebuje pro stále rostoucí počet onkologicky nemocných více prostoru. Vedení centra nyní počítá s částečnou rekonstrukcí,...

Zevní radioterapie karcinomu prostaty

Zevní radioterapie karcinomu prostaty se na přelomu tisíciletí významně posunula kupředu – objevily se nové ozařovací metody, byl prokázán přínos kombinace ozařování s hormonální...

Radioterapie karcinomu prsu

Toto review představuje současnou roli radioterapie v léčbě karcinomu prsu. Radioterapie signifikantně snižuje riziko lokální a regionální recidivy. Díky Early Breast Cancer Trialists Collaborative...

Personalizovaný přístup k farmakoterapii nemalobuněčných plicních karcinomů v éře cílené (terčové) biologické léčby

Rozvoj diagnostiky a léčby solidních nádorů přinesl v současné době další snížení mortality u zhoubných nádorů, včetně delšího přežití též u nemocných s pokročilým...

Zhoubné nádory ledvin

V incidenci karcinomu ledvin je Česká republika na 1. místě v Evropě. Nové léky přinesly zcela novou naději pro nemocné s pokročilým či metastatickým...

Diagnostika kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom je druhým nejčastějším maligním onemocněním ve vyspělých zemích. Vzhledem k relativně dlouhému času kancerogeneze kolorektálního karcinomu je zcela zásadní detekce premaligních lézí...

Terapie kolorektálního karcinomu

U pacientů s kolorektálním karcinomem lze využít jednu ze tří terapeutických modalit (endoskopická, chirurgická, onkologická), případně jejich kombinaci. Výběr léčebného postupu je závislý na...

Léčba karcinomu žaludku a gastroezofageální junkce

Karcinom žaludku je onemocněním s velmi špatnou prognózou. Klíčem k možné úzdravě je radikální chirurgický výkon doplněný dostatečnou lymfadenektomií. Onkologické postupy mají pouze podpůrný...

Screening nádorů prsu v České republice je úspěšný

Screening nádorů prsu je jedinou ověřenou metodou snižování úmrtnosti na karcinom prsu. V České republice existuje celoplošný auditovaný screening od roku 2003. Do konce...

Problematika ošetřování stomií (se zaměřením na onkologické pacienty)

Onkologická onemocnění mohou být řešena mnoha léčebnými metodami, jako jsou např. radioterapie, chemoterapie, biologická léčba, ale i chirurgickými postupy, kdy se může resekovat tumorem...

Klinická genetika u karcinomu prsu

Malignity jsou po kardiovaskulárních onemocněních druhou nejčastější příčinou úmrtí v populaci, malignitou onemocní každý třetí jedinec. Karcinom prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen. Jeho...

Hodnocení a léčba chronické nádorové bolesti

Bolest je jedním z nejobávanějších příznaků onkologického onemocnění. Chronická nádorová bolest je komplexní povahy a dopad bolesti na nemocného může být v konečném důsledku...

Poradenství při vysokém riziku vzniku karcinomu prsu

Pokroky v molekulární genetice a stanovení hlavních predispozičních genů umožnily identifikovat ženy a rodiny s významně zvýšeným rizikem vzniku karcinomu prsu. Rychlý rozvoj znalostí...

Operace mízních uzlin u karcinomů prsu – současný pohled

Nedílnou součástí chirurgické léčby karcinomů prsu je operace spádových mízních uzlin. Jejich odstranění lze považovat za kurativní, pokud jsou výrazně metastaticky postiženy. V ostatních...

HER2 testování v algoritmu cílené léčby trastuzumabem u karcinomu prsu

Karcinom prsu je nejčastější zhoubné onemocnění u žen v rozvinutých zemích. Základem histopatologického vyšetření je stanovení správné morfologické diagnózy. S nástupem nových terapeutických možností...