Divočák měl protilátky proti moru,virus na Zlínsku může stále být

Veterináři našli u jednoho ze šesti divočáků odlovených v katastru Ostrata na Zlínsku protilátky proti africkému moru prasat, zvíře tak nejspíš nemoc prodělalo. Virus nemoci proto může stále na území být, řekl dnes mluvčí ministerstva zemědělství Václav Tampír. Ministerstvo apeluje na myslivce a chovatele, aby nadále dodržovali zásady biologické bezpečnosti.

Poslední nález nakaženého prasete byl letos v dubnu, šlo ale o divočáky uhynulé v té době už čtvrt až půl roku. Naposledy tak byl virus zjištěn v únoru. Protilátky proti nemoci byly naposledy zjištěny u divočáků v dubnu.

V ČR stále platí mimořádná veterinární opatření nařizující celoroční intenzivní odlov divokých prasat. Je také zakázáno jejich přikrmování. „Povoleno je pouze vnadění, a to tak, že na vnadišti se nesmí najednou nacházet více než 20 kg krmiva, přičemž na 50 hektarů honitby smí být umístěno jedno vnadiště,“ připomnělo ministerstvo. Zároveň na celém území státu zůstává v platnosti nařízení upravující povinnost evidovat přemísťování prasat určených k domácí porážce.

„Bez ohledu na příznivý vývoj nákazové situace afrického moru prasat v celé ČR stále platí mimořádná veterinární opatření. Je nezbytně nutné, aby je lovci i chovatelé dodržovali. Vyzývám především chovatele prasat v zamořené oblasti nadále striktně dodržovat pravidla biologické bezpečnosti v chovech. Tato opatření upravují i podmínky, za nichž je možné zpracovávat maso a odesílat masné výrobky ze zamořené oblasti,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

V zamořené oblasti, kterou je část okresu Zlín, stále platí omezení vstupu do tzv. vysoce rizikové oblasti, odkud pocházely všechny nakažené kusy. Lov a odchyt divočáků v zamořené oblasti je povolený jen za splnění veterinárních podmínek. Mimo jiné se všechny nalezené a ulovené kusy stále vyšetřují na africký mor. K motivaci lovců v zamořené oblasti i širší oblasti intenzivního odlovu je nadále vyplácena finanční odměna za zastřelené prase. V rámci celé ČR pak nálezné za uhynulé kusy. Nemoc není nebezpečná pro lidi, pokud by se však dostala do chovu prasat, musí se vybít.

Odlovený divočák s pozitivními protilátkami podle Petra Majera ze Státní veterinární správy nevykazoval známky nemoci. Majer dodal, že podle vědeckých studií přežije nemoc přibližně pět procent nakažených divočáků. Nejde ale zjistit, zda se s virem setkal na jaře nebo již v zimě. Za celou dobu, co se nemoc na území ČR vyskytuje, byly protilátky zjištěny u 19 divočáků, kteří chorobou netrpěli.

Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda je nemoc nyní rozšířená v Maďarsku, na pomezí Ukrajiny a Rumunska. V Polsku se podle něj řeší na pětině území. Na začátku července byla v Rumunsku potvrzena nákaza v komerčním chovu.

Ohodnoťte tento článek!