Kvíz: Vyznáte se v poruchách učení?

Poruchy učení ztrpčují život mnoha dětem na celém světě. Ty mají jejich vlivem zpravidla problémy s gramatikou, rozpoznáváním hlásek i počítáním. Ačkoli tento problém nijak nesouvisí se stupněm inteligence, tyto děti bývají mylně označovány jako méně chytré. Často také čelí posměchu ze strany svých spolužáků. Co dalšího o poruchách učení víte? Zkuste si kvíz!

Porucha učení, kvůli které si děti pletou písmena b a p se nazývá?
Dyslexie
Dysgrafie
Dyskalkulie
Dysortografie

Správně!

Špatně!

Co je to dyspinxie?
Porucha schopnosti vykonávat manuální a složité úkony
Porucha výtvarných schopností
Porucha hudebních schopností
Nic takového neexistuje

Správně!

Špatně!

Čím se vyznačuje dysortografie?
Neschopností správně aplikovat naučená gramatická pravidla
Tím, že dítě není schopno čitelně psát
Špatným řazením písmen
Potížemi s ovládáním základních početních úkonů

Správně!

Špatně!

Předpokládá se, že určitou roli při vzniku poruch učení hraje genetika. Kolik procent takto postižených dětí má rodiče se stejnou poruchou?
5 %
20 %
40 %
60 %

Správně!

Špatně!

Kolik procent žáků v České republice trpí podle pedagogů některou ze specifických poruch učení?
Až 10 %
Až 20 %
Až 30 %
Až 40 %

Správně!

Špatně!

Které tvrzení NENÍ pravdivé?
Poruchy učení souvisejí se stupněm inteligence
Dítě s poruchou učení má vzhledem ke svému věku a inteligenci slabé školní výkony. V jiných oblastech života může ale výrazně vynikat
Nejčastěji se poruchy projevují při osvojování čtení, psaní a počítání, ale také při osvojování cizího jazyka
Postižené děti mívají problém s dodržováním školního rozvrhu

Správně!

Špatně!

Jak se nazývá porucha učení, která se vyznačuje špatnou obratností?
Dyskineze
Dyspraxie
Dysvektorie
Nic takového neexistuje

Správně!

Špatně!

V jakém roce vznikla v Česku první třída, která sloužila dětem se specifickými poruchami učení?
V roce 1935
V roce 1987
V roce 1974
V roce 1962

Správně!

Špatně!

Co je to dysmúzie?
Porucha související s hudebními schopnostmi
Obtíže vyznačující se nedostatečnou kreativitou
Porucha slovního vyjadřování
Porucha charakteristická nízkou úrovní kresby

Správně!

Špatně!

Která ze slavných osobností trpěla poruchami učení?
Galileo Galilei
Jan Ámos Komenský
Albert Einstein
Mistr Jan Hus

Správně!

Špatně!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Kvíz: Vyznáte se v poruchách učení?

Získali jste %%score%% z %%total%% bodů.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Kvíz: Vyznáte se v poruchách učení?
1 (20%) 2 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top