Preeklampsie v těhotenství způsobuje nedostatečné prokrvení a okysličení plodu. Jaké má příznaky?

Preeklampsie je onemocnění, které se týká výhradně těhotných žen. Jedná se o jednu z možných komplikací, jež se nejčastěji objevuje v třetím trimestru a zpravidla se projevuje vysokým tlakem. Matku i dítě může ohrozit na životě, a proto je nezbytná včasná diagnostika. Léčba samotné preeklampsie neexistuje, přistupuje se však ke zmírňování symptomů.

Co je preeklampsie?

Preeklampsie představuje poměrně závažné onemocnění, které v nejhorších případech může mít fatální důsledky pro těhotnou ženu i její plod. Vyskytuje se nejčastěji u prvorodiček ve třetím trimestru, kdy se jedná o pozdní formu onemocnění, objevit se však může i raná forma v počátečním stádiu těhotenství. V takovém případě bývá průběh nemoci zpravidla těžší a těhotenství je někdy nutné přerušit.

Preeklampsie je vázaná na činnost placenty. V podstatě způsobuje nedostatečné prokrvení a okysličení plodu, což vede k obranému mechanismu ze strany nenarozeného dítěte. To se nejčastěji projeví vysokým tlakem nastávající matky. Toto onemocnění postihuje přibližně 10 % těhotných žen, přičemž v rozvinutých zemích bylo v roce 2017 uváděno 4 až 8 %.

Příčiny preeklampsie

Důvodem, proč k preeklampsii dochází, bývá nerovnováha mezi krevními látkami nastávající matky a dítěte. Jestliže má těhotná žena v krvi prokoagulační látky, které podporují srážlivost krve, a dítě má naopak v krvi látky protikoagulační, tedy protisrážlivé, může dojít k poruše kardiovaskulární adaptability. To způsobuje poškození vnitřní výstelky cév, celkovou vazokonstrikci (zúžení cév) a únik bílkovin do moči, což následně vede ke vzniku otoků dolních i horních končetin a navýšení krevního tlaku.

Kdy je žena riziková?

Pokud se onemocnění již dříve objevilo v rodině, je zde vyšší pravděpodobnost, že se s ním nastávající matka může potýkat. Za rizikový faktor je taktéž považován příliš nízký nebo naopak vysoký krevní tlak před těhotenstvím, obezita, nadměrné množství plodové vody během těhotenství a další nemoci, jako je například cukrovka nebo imunologická onemocnění. Rizikovější jsou rovněž ženy po 35. roku věku nebo ženy kuřačky.

Jaký je váš běžný krevní tlak?

Jaké má preeklampsie příznaky?

 • Vysoký krevní tlak
 • Otoky nohou
 • Bolesti hlavy
 • Nevolnost
 • Poruchy vidění
 • Mdloby
 • Krvácení
 • Zvýšená hladina kyseliny močové
 • Předčasné odlučování placenty

Vliv preeklampsie na plod

Preeklampsii rozdělujeme podle toho, zda se jedná o časnou (EOPET) nebo pozdní formu (LOPET), přičemž rozhodující je 34. týden těhotenství (34 tt). Časná forma preeklampsie bývá spojena s poruchou fetoplacentární jednotky a může výrazně ovlivnit vývoj plodu a způsobit i jeho stagnaci. Pokud se onemocnění projeví v této formě, mohou být důsledky fatální pro dítě i matku.

Pozdní forma je spojena s poruchou kardiovaskulární adaptability mateřského organismu a je pro ni typické porušení průtoku krve pupeční šňůrou. Postihuje především těhotné, které se potýkají s nějakým onemocněním (obezita, cukrovka, apod.,), nebo ženy při vícečetném těhotenství. Vzhledem k závažnosti nemoci je včasná diagnostika a léčba žádoucí.

Diagnostika preeklampsie

Preeklampsie se může projevit i u žen, jež nepatří do rizikové skupiny, a to zcela bez varování. Proto je důležité včas rozpoznat příznaky nemoci a neprodleně vyhledat lékaře. Vzhledem k modernímu pokroku v medicínských technologiích je dnes možné rozpoznat potenciální rozvoj preeklampsie již v počátečním stádiu těhotenství.

Základem vyšetření je test moči na zvýšenou přítomnost bílkovin a měření krevního tlaku. Při diagnostice nemoci se dále provádí rozbor krve a ultrazvukové vyšetření. Prostřednictvím ultrazvuku je možné identifikovat růstové retardace a zhoršený průtok krve v cévách pupeční šňůry. Z krve je možné v laboratořích vyšetřit placentární růstový faktor (PIGF) a solubilní receptor tyrosinkinázového typu 1 (sFlt-1).

Možné komplikace preeklampise

Jednou z nejznámějších komplikací při preeklampsii je tzv. HELLP syndrom, což je zkratka následujících pojmů:

 • Hemolysis – rozpad červených krvinek
 • Elevation Liver – zvýšené jaterní testy
 • Low Platelet – nízké hladiny krevních destiček

Další komplikací, která se může objevit, je předčasné odloučení placenty, které se projeví silnějším krvácením a někdy i částečným únikem plodové vody. Hrozí zde vznik trombů a celková otrava. Tato komplikace může ohrozit plod i matku dítěte.

Nejzávažnější komplikací je tzv. eklampsie. Jedná se o to, že látky, které se uvolnily z placenty přivodí křečovité stažení cév v mozku, což zamezí správnému průtoku krve, mozek není dostatečně okysličen a žena upadne do bezvědomí.

Postup při preeklampsii

V případě, že bude nastávající matce diagnostikována preeklampsie, její těhotenství je považováno za patologické a zpravidla je nutná hospitalizace. Žena je pod neustálým dohledem lékaře, který prostřednictvím ultrazvuku a kardiotokografu sleduje stahy dělohy a srdeční ozvy plodu.

Kromě plodu je důležité kontrolovat zdravotní stav těhotné, aby nedocházelo ke zvýšení krevního tlaku, který je nutné udržovat maximálně na hodnotě 140/90. Dále se kontrolují otoky nebo výskyt křečových žil.

Pokud by v pozdní fázi těhotenství byla diagnostikována porucha průtoku krve placentou, je potřeba přistoupit k předčasnému porodu. Jestliže je stav akutní, zvolí se císařský řez. V případě, že by v raném stádiu těhotenství došlo ke špatné výživě plodu a stagnaci jeho vývoje, je nutné těhotenství přerušit.

Léčba preeklampsie

Léčba preeklampsie jako takové bohužel neexistuje a jediné, co je v případě onemocnění možné léčit, je vysoký krevní tlak, který je pro následující zdravotní stav těhotné ženy rozhodující. Dále se podávají léky proti křečím. V neposlední řadě je důležitý i klidový režim, hodně tekutin, dostatek spánku a strava bohatá na bílkoviny, vitamíny a minerály, zejména hořčík.

Prevence preeklampsie

Nejlepší cestou k prevenci tohoto onemocnění je především zdravý životní styl, který je považován za prevenci primární. Patří sem následující faktory, jejichž přímé účinky však nebyly doposud prokázány:

 • Pravidelný pohyb
 • Vyšší příjem bílkovin
 • Redukce hmotnosti v případě nadváhy
 • Snížený příjem soli
 • Antioxidanty: vitamin C, E, zinek, selen
 • Omega 3 mastné kyseliny
 • Česnek
 • Kalcium a Magnesium

Sekundární prevence znamená, že se týká již rizikových těhotných žen. Před započetím 16. týdnu gravidity se užívá kyselina acetylsalicylová, která se podává 1x denně a vysazuje se v 34. týdnu těhotenství. Pozitivní výsledky této látky byly u těhotných již prokázány.

Zdroje: actualgyn.cz, prediko.cz, dspace.cuni.cz, csarim.cz

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top