Na vznik rakoviny žaludku má vliv konzumace plesnivých potravin i kouření. Jaké jsou příznaky?

Konzumace plesnivých potravin, kouření a přemíra alkoholu. Na vznik rakoviny žaludku má vliv velké množství faktorů, z nichž některé ani nejsme schopni ovlivnit. A nevyzpytatelné je to i se samotnými projevy. Zejména zpočátku totiž bývají poměrně neurčité a někteří je tak mohou snadno zaměnit například za žaludeční vředy. Včasná diagnostika je přitom zásadním předpokladem úspěšné léčby.

Podobně jako jiné orgány v těle, i žaludek je tvořen různými buňkami, které se mohou kdykoli začít nekontrolovatelně množit. Výsledkem bujení je pak nádor, který se může šířit do okolních tkání, a to buď prorůstáním přes stěnu anebo lymfatickou cestou do uzlin. Ne každý nádor však musí nutně znamenat rakovinu žaludku. Podle chování výrůstky rozdělujeme:

 • Nezhoubné nádory, které nejsou agresivní ke svému okolí a nepronikají do okolních struktur. Nejsou navíc schopny zakládat dceřiná ložiska – takzvané metastáze. Tyto výrůstky bývají snadno odstranitelné a většinou už znovu nenarostou.
 • Zhoubné nádory pak veřejnost označuje jako rakovinu. Dokáží pronikat do okolních orgánů a vytvářet metastáze. V případě rakoviny žaludku nejčastěji v játrech, plicích a kostech. Jejich léčba bývá náročnější, a ne vždy úspěšná.

Stejně jako jiná onkologická onemocnění, i rakovina žaludku může mít několik příčin. Na vině mohou být například karcinogeny obsažené v potravě, které se tvoří při uzení, dále polycyklické aromatické uhlovodíky obsažené v cigaretách i výfukových plynech automobilů, ale také v jakémkoli mase, které je upravováno smažením, grilováním anebo pečením. Karcinogeny nejsou v tomto ohledu jediným škůdcem.

Negativní vliv mají i plísně v potravinách, nadbytek soli a nedostatek čerstvé zeleniny a ovoce. Podle některých výzkumů je právě ovoce a zelenina s obsahem vitamínu C poměrně účinnou prevencí rakoviny žaludku. Co si naopak nikdo z nás nevybere jsou genetické predispozice. Ohrozit nás navíc může také infekce bakterie Helicobacterem pylori způsobující v žaludku chronické záněty, které vzniku onkologického onemocnění předcházejí.

Karcinom žaludku se může vyvinout i z některého z polypů – výrůstků na sliznici žaludku. Je proto nutné, aby v případě výskytu byly co nejdříve odstraněny.

Příznaky rakoviny žaludku

Rakovina žaludku je mimo jiné nebezpečná tím, že ji bývá obtížné rozeznat v časném stádiu. Příznaky, které před onemocněním varují se totiž často dostavují až v pokročilejších fází nemoci. Obecně lze při rakovině žaludku pozorovat tyto projevy:

V pozdějších stádiích se může objevit také zvracení natrávené krve, které konzistencí připomíná kávovou sedlinu. Dalším z příznaků je pak chudokrevnost, která je způsobená opakovaným krvácením. To, že se u někoho tyto příznaky objeví, ještě nemusí znamenat, že se skutečně jedná o rakovinu. Podobným způsobem se totiž projevují i žaludeční vředy a v některých případech i „pouhé“ podráždění žaludeční sliznice. Poslední slovo má v tomto ohledu tedy až lékař, který provede potřebná vyšetření.

Příznaky se samozřejmě mohou lišit i v závislosti na umístění nádoru. V případě, že je výrůstek lokalizován v horní části, kde přechází jícen v žaludek, mohou pacienti pociťovat také problémy s polykáním. To pro ně může být až bolestivé, mohou mít navíc také pocit váznutí sousta v krku.

Diagnostika nemoci

Aby mohla být nemoc potvrzena či vyvrácena, je nejprve nutné podstoupit některá vyšetření. Kromě klasické anamnézy je nutné provést také rozbor krve nemocného. Při podezření na nemoci žaludku lékař obvykle doporučuje následující vyšetření:

 • Test na okultní krvácení, který je prováděn přes vzorek stolice, jenž se testuje na přítomnost krve, jež není viditelná pouhým okem.
 • Rentgenové vyšetření žaludku, které slouží k odhalení nerovností ve stěně žaludku.
 • Gastrofibroskopie, která se provádí pomocí tenké hadičky, na jejímž konci se nachází kamera.

Léčba a prognóza rakoviny žaludku

Způsob léčby rakoviny žaludku se vždy odvíjí od velikosti nádoru, jeho umístění a také od toho, zda již došlo k tvorbě metastáz. Při volbě vhodné léčby lékaři samozřejmě přihlížejí i k celkovému stavu pacienta. Co se týče prognózy, úspěšnost léčby záleží na tom, v jakém je rakovina žaludku stádiu. Pokud není nádor odhalen včas, bývá velmi obtížné nemocného zcela vyléčit.

Mezi základní léčebné metody patří:

 • Chirurgický zákrok
 • Chemoterapie
 • Radioterapie

V rámci klinického sledování jsou některým pacientům podávány i nové způsoby léčby, konkrétně buď nová cytostatika anebo biologická léčba. Je dobré vědět, že každá protinádorová léčba s sebou přináší i celou řadu vedlejších účinků. Společně s nádorovými buňkami totiž bývají postiženy i buňky zdravé. Čestnost a intenzita vedlejších účinků bývá velice individuální. Závisí jak na způsobu zvolené léčby, tak na samotném pacientovi. Lékaři se ale samozřejmě snaží tyto nežádoucí účinky minimalizovat.

Pokud je léčba úspěšná, je po jejím skončení třeba počítat s pravidelnými kontrolami u lékaře. S časovým odstupem tak vyléčeného čeká například endoskopické vyšetření žaludku, laboratorní vyšetření krve, vyšetření ultrazvukem, CT břicha anebo rentgen plic.

Zdroj: mou.cz, nemoci.vitalion.cz

2 comments

 • Tento článek by si měl přečíst primář chirurgického oddělení v Žatci aby věděl jak vypadá natrávená krev a při Gastrofibroskopii poznal nádor a nediagnostikoval ho jako podrážděný žaludek!

 • Jaroslav Kůtek /

  Paní Zdeno, nejste sama kdo má takovouto zkušenost, kamaráda i přes akutní doporučení na gastroskopii a natrávenou krev ve stolici poslali z Bulovky zpět domů Bez uvedeného vyšetření! Po čtyřech hodinách doma málem umřel. I takhle bohužel vypadá naše zdravotnictví…Nelze než s hořkostí konstatovat že pokud nejste,, hlava státu,, málokoho váš zdravotní stav zajímá. Viz. čekací doba na různá vyšetření…

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top