Infuzní pumpy včera a dnes

10. 10. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Bazální stimulace v praxi na ARO

9. 7. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Novinky v neodkladné resuscitaci

13. 1. 2009

Mírná hypotermie po srdeční zástavě v přednemocniční péči

10. 12. 2008
Doba čtení: 5 minut

Monitorace pacienta

10. 7. 2008

Anestezie a její zvláštnosti u jednotlivých operačních oborů

17. 10. 2007
Doba čtení: 7 minut

Intenzivní péče o pacientku s pokročilými příznaky TSS na ARO

10. 7. 2007

Monitorace hemodynamických parametrů v pooperační péči

10. 7. 2007

Akutní normovolemická hemodiluce u urologických operací

10. 7. 2007

Znalosti prevence nozokomiálních nákaz jako cesta ke zlepšení kvality péče

10. 7. 2007

Dokumentace anesteziologických sester v ÚVN Praha

10. 7. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Péče o pacienta s polytraumatem na mezioborové JIP

9. 3. 2007

Intenzivní péče o pacienta po závažné operaci na ARO

8. 12. 2006

Epidurální analgezie na JIP

6. 11. 2006

Anestezie dětí při bronchoskopii

1. 9. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Ošetřování pacienta po radikální cystektomii

2. 7. 2006

Anestezie u radiointerven­čních výkonů na mozkových cévách

5. 5. 2006
Doba čtení: 5 minut

Operační technika podle Nusse na COS - FN Motol

5. 5. 2006

Transplantace plic z pohledu anesteziologické sestry

5. 5. 2006

Znalost neodkladné resuscitace

5. 5. 2006

Novinky v kardiopulmonální resuscitaci – doporučení evropské resuscitační komise

5. 5. 2006
Doba čtení: 7 minut

Resuscitační péče u dětí po tonutí

7. 2. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Selektivní intubace plic rourkou Univent

7. 2. 2006
123 / 23