Management

Motivace sester na pracovišti

12. 6. 2012

Úloha manažera v motivaci ošetřovatelského týmu

13. 4. 2012

Etické hodnoty v ošetřovatelském manažerském prostředí

14. 3. 2012

Manažerské kompetence při podnikání ve zdravotnictví

1. 8. 2011

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

11. 3. 2011

Aspekty environmentálního managementu

10. 2. 2011

Řízení rizik

12. 1. 2011

Hodnocení zaměstnanců jako součást kariérního růstu

10. 12. 2010

Ochrana informací v systémech kvality

10. 11. 2010

Motivační prvky v práci sestry

10. 11. 2010

Dokumentace v systémech kvality

8. 10. 2010

Systém managementu kvality - praktická doporučení

9. 9. 2010

Analýza práce vrchních a staničních sester

9. 7. 2010

Stručný pohled do systému kvality

9. 7. 2010

Management intravenózních kanyl z ekonomického hlediska

2. 7. 2006

Hodnocení nelékařského ošetřovatelského personálu na psychiatrické klinice

17. 3. 2005
116 / 16