Domů Oborové speciály Radioonkologie

Radioonkologie

Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR

Práce shrnuje hlavní metodické principy hodnocení účinnosti, bezpečnosti a nákladové efektivnosti (CEA) současné cílené terapie zhoubných nádorů. Rozbor metodiky dokládá především význam dat z...

Magnetická rezonance v diagnostice karcinomu děložního hrdla

Magnetická rezonance je vhodnou zcela neinvazívní diagnostickou zobrazovací metodou v protokolu klasifikace histologicky prokázaných nádorů děložního hrdla klinicky určených stadií IA-IIB. V článku je...

Brachyterapie – léčba zářením

Onkologická onemocnění jsou ve vyspělých zemích druhou nejčastější příčinou úmrtí po chorobách kardiovaskulárních. Polovinu nemocných s maligním nádorem lze prostředky současné medicíny vyléčit, z...