Radioonkologie

Možnosti, limity a realita hodnocení protinádorové cílené terapie v ČR

7. 10. 2011

Magnetická rezonance v diagnostice karcinomu děložního hrdla

10. 1. 2008

Brachyterapie - léčba zářením

5. 6. 2006
13 / 3