Otcovská dovolená umožňuje tatínkovi navázat hlubší vztah s dítětem

Od roku 2018 mohou i otcové novorozených dětí využít několik dní placeného volna v rámci péče o dítě a jeho matku. Jedná se o poporodní péči systému nemocenského pojištění, na kterou mají nárok pouze příslušní plátci. Výše otcovské dovolené se vypočítává stejným způsobem jako mateřská dovolená, stejně tak i postup podání žádosti je podobný. Mateřská dovolená ovšem na otcovskou dovolenou vliv nemá.

Co je otcovská dovolená?

Jedná se o novodobou pomoc ženám v šestinedělí ze strany otce dítěte, která novopečeným tatínkům umožňuje čerpat volno a pobírat peněžní dávku ze systému nemocenského pojištění, jejíž oficiální název zní otcovská poporodní péče.

Účelem otcovské dovolené je umožnit po porodu vytvoření hlubších vztahů mezi otcem a dítětem, ale také mezi otcem a matkou dítěte. Délka otcovské dovolené je 7 kalendářních dní (tedy týden včetně víkendu) a nenahrazuje mateřskou dovolenou, ani není mateřskou dovolenou podmíněna.

Podstoupila jste Hamiltonův hmat?

Otcovská dovolená 2018 dle zákona

V únoru 2018 vzešla v platnost novela zákona o nemocenském pojištění o otcovské poporodní péči, která určuje čerpání otcovské dovolené po dobu jednoho týdne ve výši 70 % vyměřovacího základu výdělku novopečeného tatínka.

Vyměřovací základ se vypočítává z měsíčních hrubých výdělků v posledním roce, konkrétně jejich sečtením a následným vydělením počtem dnů, stejně jako je tomu u mateřské dovolené. Otcovskou dovolenou je možné čerpat během prvních 6 týdnů života dítěte, nejdříve však po jeho narození. Otcovská dovolená 2019 zůstala nezměněna.

Žádost o otcovskou dovolenou

O otcovskou dovolenou je potřeba zažádat do 6 týdnů věku dítěte, přičemž žadatel musí být na matrice zapsán jako otec narozeného dítěte. Žádost se vyřizuje stejným způsobem jako mateřská dovolená. Nejdříve je nutné vyplnit formulář, který je volně ke stažení na webu ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení), nebo si jej vyzvednout na kterékoliv pobočce OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení).

Předtím, než bude vaše žádost o otcovskou dovolenou doručena na příslušnou OSSZ, je potřeba, aby byla schválena ze strany zaměstnavatele, který ji následně předá na OSSZ. Žadatel, který je OSVČ, předává přímo na OSSZ vyplněný formulář.

Otcovská dovolená formulář: co obsahuje?

 • Údaje o žadateli
 • Údaje o zaměstnavateli
 • Údaje o dítěti
 • Žádost a prohlášení pojištěnce
 • Záznamy zaměstnavatele
 • Datum, razítko a podpis zaměstnavatele

Otcovská dovolená OSVČ

Na otcovskou dovolenou nemají nárok jen zaměstnanci, ale samozřejmě i OSVČ. Kritériem pro splnění podmínek pobírání příspěvku je účast na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce před porodem. V případě, že by došlo k zániku pojištění před nástupem na otcovskou poporodní péči, nárok bohužel končí, jelikož zde neplatí ochranná lhůta 180 dní jako u mateřské dovolené.

Nárok na otcovskou dovolenou: kdo a za jakých podmínek?

 • Zaměstnanci i OSVČ, kteří se účastní nemocenského pojištění bezprostředně alespoň 3 měsíce před nástupem na otcovskou dovolenou.
 • Muž, který je na matrice zapsán jako otec dítěte (případně muž, který převzal dítě do péče).
 • Nástup je možný pouze v prvních 6 týdnech od narození dítěte.
 • Doba, po kterou je možné otcovskou dovolenou čerpat, je 7 kalendářních dní.
 • Žádost musí být schválena ze strany zaměstnavatele (neplatí u OSVČ).

Zdroj: www.cssz.cz, www.kurzy.cz

Ohodnoťte tento článek!