Hypoglykemie a její příznaky

Množství cukru v krvi je za normálních podmínek udržováno ve velmi úzkém rozmezí. Hypoglykemií nazýváme stav, kdy hladina cukru v krvi klesá pod dolní hranici normy, tj. pod 3,5 nebo 3,3 mmol/l. Je to situace nepříjemná i pro člověka zdravého, diabetika může ohrozit na životě.

ilustrační fotografie

Hypoglykemický stav vzniká v okamžiku, kdy se koncentrace glukózy v krvi dostane do nerovnováhy s množstvím inzulinu, resp. se její obsah v krvi oproti inzulinu snižuje. Inzulin, hormon vznikající ve slinivce břišní, umožňuje přemísťování cukru (glukózy) z krve do buněk, které tak získávají potřebnou energii. Cukru v krvi ubývá, jeho hladina klesá. Pokud klesne pod určitou hranici, dochází u pacienta k tzv. hypoglykemii, jež může vést k vážným poruchám činnosti mozku, jenž je na přívodu cukru krví závislý, a v nejtěžších případech může ohrozit život.

K hypoglykemii dochází nejčastěji při léčbě cukrovky předávkováním inzulinu nebo perorálních (podávaných ústy) léků (antidiabetik), negativní roli může sehrát například také nižší příjem potravy, zvracení či výrazná fyzická námaha.

Tělo se snaží ubránit

Organismus člověka se příliš velkému úbytku cukru brání vylučováním hormonů, které mají opačné účinky než inzulin. S tím souvisejí první příznaky, které se objevují při nízké hladině cukru v krvi – bušení srdce, zblednutí, pocení, slabost, třes rukou, neklid a pocity úzkosti, zmatenost až bezvědomí. Pacient často náhle pocítí velký hlad. Ne vždy se však tyto příznaky musí projevit ve stejné síle. U některých diabetiků se po určité době trvání diabetu začnou ztrácet, případně je dotyčný přestane vnímat.

Závrať, ale i bezvědomí

Glukóza je pro naše tělo stálým a pohotovým zdrojem energie. Většina buněk ji umí získávat i z jiných zdrojů, buňky mozku a některé další jsou závislé výhradně na glukóze. Příznaky, které se při pokračujícím poklesu hladiny cukru v krvi projeví, mají původ přímo v mozku. Patří sem zmatenost, poruchy vidění, vrávoravá chůze, závrať, špatná spolupráce, odmítání pomoci, případně agresivita. Pokud není stav včas rozpoznán, mohou se objevit křeče, nemocný upadá do bezvědomí a jeho život je bezprostředně ohrožen.

Pacient vlivem narušené funkce mozku nebývá v této fázi schopen správně posoudit svoji situaci. Změny v jeho chování si obvykle povšimne okolí. Z tohoto důvodu bývá účelné poučit o příznacích hypoglykemie a zásadách první pomoci nejen jeho blízké, ale i další lidi, se kterými se nemocný častěji stýká. Dále je třeba nosit s sebou řádně vyplněnou průkazku diabetika, diabetický deník nebo jiný doklad o léčbě diabetu inzulinem či výše zmíněnými léky. Tento doklad bývá nejvhodnější nosit na jednom místě s průkazem zdravotní pojišťovny a cukrem.

Nebezpečné zaspání

Hypoglykemie se u každého pacienta projevuje jinak. Uvedené příznaky jsou však typické a objevují se u většiny postižených. Zvláště nebezpečná bývá hypoglykemie v nočních hodinách, kdy ji může nemocný „zaspat“.

Jestliže dojde k velkému úbytku cukru v krvi během krátké doby, nemocný bude cítit příznaky hypoglykemie, přestože naměřená hladina cukru v krvi bude normální, např. při nesprávném zvýšení dávky inzulinu.

Opakované těžké hypoglykemie mohou vést k poškození mozku, u dětí k opožděnému duševnímu vývoji. U starších lidí může výrazný pokles hladiny cukru v krvi vyvolat mozkovou mrtvici nebo srdeční infarkt.

Příčiny vzniku

Příliš mnoho inzulinu – nemocný si omylem aplikuje vyšší dávku inzulinu nebo si místo dlouhodobě působícího inzulinu na noc píchne inzulin krátkodobě působící. Hypoglykemie častěji vzniká na počátku léčby diabetu inzulinem nebo se „rozjede“ při užívání léků, které zvyšují tvorbu inzulinu ve slinivce břišní. Důvodem může být nesprávný odhad potřebné dávky i nezkušenost pacienta. Někdy se vlivem poklesu hladiny cukru v krvi a úpravy vnitřního prostředí obnoví vlastní produkce inzulinu slinivkou břišní. Pak se sečte účinek inzulinu vlastního a podaného.

Málo jídla – pokud diabetik aplikuje inzulin nebo výše zmíněné léky a plánované jídlo odloží, vynechá či špatně odhadne množství sacharidů v pokrmu.

Nezvykle velká fyzická zátěž – při pohybu tělo potřebuje větší množství cukru přeměnit na energii. Tělesná námaha tedy snižuje hladinu cukru v krvi a spotřebovává zásoby cukru uložené v játrech. Je-li fyzická zátěž intenzivní, může trvat i řadu hodin, než jsou tyto zásoby doplněny. Píchaný inzulin se obvykle při tělesné aktivitě rychleji vstřebává, protože svaly a podkoží jsou více prokrveny.

Diabetik se nemá zříci sportu, musí však o pohybu, množství jídla a inzulinu více přemýšlet. Na počátku léčby nebo v případě nejistoty je třeba měřit hladinu cukru v krvi nejen před tělesnou zátěží, ale i v jejím průběhu a po skončení. Je vhodné poradit se s ošetřujícím lékařem, zda případné hypoglykemie vzniklé v souvislosti s fyzickou zátěží řešit přidáním jídla, nebo snížením dávek inzulinu.
Konzumace alkoholu – alkohol bývá velmi záludnou příčinou hypoglykemie. Znemožňuje odbourávání zásob cukru v játrech a jeho doplňování do krve.

Řešit rychle, ale s rozvahou

Rozpozná-li pacient již lehké příznaky hypoglykemie, stačí sníst určité množství sacharidů ve formě sušenky či pečiva. Při těžších příznacích je nutné požít cukr, bonbon, sladký nápoj apod. Jestliže k hypoglykemii dojde před plánovaným jídlem, je nezbytné sníst je hned. Správně velké dávky sacharidů, nutné pro léčbu hypoglykemie, se každý nemocný dříve či později naučí odhadovat. Objeví-li se po hypoglykemii vyšší hladina cukru v krvi, je to menší chyba, než kdyby se rozvinula těžká hypoglykemie s bezvědomím.

Má-li nemocný glukometr, změří si hladinu cukru v krvi hned po požití nezbytných sacharidů. Na počátku léčby je vhodné častěji hladinu cukru po hypoglykemii měřit. Když po prodělané hypoglykemii nemocný zvrací, je třeba podat mu po lžičkách sladký nápoj a nenechat ho usnout. Opakuje-li se zvracení, je nutné dopravit postiženého do nemocnice.

Píchnout glukagon

Pacienti, kteří prodělali opakované těžké hypoglykemie, bývají vybaveni stříkačkou s glukagonem – hormonem, který také produkuje slinivka břišní, jako inzulin. Působí opačně než inzulin, zvyšuje hladinu cukru v krvi. V případě bezvědomí podá injekci glukagonu druhá osoba.

Pacient by se měl do deseti minut po aplikaci probrat a sníst další sacharidy ve vhodné formě, aby se hypoglykemie neopakovala. Jestliže glukagon nezabral nebo není k dispozici, je třeba nemocného okamžitě dopravit k lékaři.
Hypoglykemie může být závažnou komplikací léčby inzulinem či léky zvyšujícími jeho tvorbu. Není-li včas správně rozpoznána a léčena, končí křečemi, bezvědomím a smrtí. Jejímu vzniku lze předcházet dodržováním léčby, denního režimu a jídelního plánu.

Běžné příčiny hypoglykemie u diabetiků

• příliš mnoho inzulinu, resp. jeho chybné dávkování; • nedostatek jídla, ať už co do jeho množství nebo počtu denních porcí; • nezvykle velká fyzická zátěž • konzumace alkoholu.

Hypoglykemie a její příznaky
Ohodnoťte tento článek!
4.7 (93.13%) 32 hlas/ů