Diplopie dospělých

Diplopie neboli dvojité vidění je stav, který znamená pro řadu z nás ztížené společenské soužití. Diplopie může postihnout jedince nejen v dětství, např. při strabismu (šilhání), ale i v dospělosti.

Dvojité vidění může přijít zcela nečekaně bez předchozích příznaků, jindy se objeví jako následek jiné nemoci (náhlá mozková příhoda) nebo po úrazu (zlomenina orbity, nitrolební krvácení). Velice důležité jsou informace ohledně výskytu prvních příznaků. Je známo, že dítě, které šilhá, může vidět dvojitě, aniž si to uvědomí, protože porucha nastala v období, kdy binokulární vidění nebylo ještě ukončeno. Kromě strabismu mohou být příčinou diplopie daleko závažnější důvody. Vedle strabismu patří k příčinám diplopie např. fraktura orbity, nádor mozku, náhlá mozková příhoda nebo prizmatický efekt brýlové korekce. V ojedinělých případech se někdy objeví jako pooperační diplopie, např. po operaci konvergentního strabismu (sbíhavé šilhání).
Dvojité vidění rozlišujeme na binokulární a monokulární (zmizí při zavření nebo zakrytí jednoho oka). Binokulární diplopie je způsobena poruchou oční motility (např. doprovází paralytický strabismus, kdy vzhledem k omezení hybnosti oka nejsou zrakové osy obou očí paralelní, a tak dochází k separaci jednotlivých obrázků). Monokulární diplopie (diplopie jednoho oka) může být způsobena jiným očním onemocněním (např. katarakta), ale nemůže být způsobena poruchou oční motility.
Příčiny diplopie jsou děleny na neurologické (náhlá mozková příhoda), myogenní, mechanické (fraktura, zlomenina orbity), zánětlivé (orbitocelulitis), refrakční (korekce = brýle) či insuficience konvergence (chybí konvergentní souhyb). Rozlišit monokulární a binokulární diplopii lze poměrně snadno. Monokulární diplopie zmizí při zakrytí postiženého oka, při zakrytí zdravého přetrvává. Binokulární diplopie vymizí zakrytím kteréhokoli oka. Přesný rozbor binokulární diplopie a velikost úchylky poskytuje vyšetření na Hessově plátně, velmi dobře lze diplopii diagnostikovat též pomocí tzv. Worthových světel.

Formy diplopie

Takzvanou fyziologickou diplopii si můžeme vyvolat sami. Běžně ji nevnímáme, přehlížíme ji nebo potlačujeme, protože veškerá naše pozornost se soustředí na oblast vědomého pohledu. Fyziologickou diplopii si můžeme uvědomit při pohledu na dvě barevné tužky držené svisle za sebou. Při fixaci bližší tužky se nám vzdálenější bude jevit dvojitě a při fixaci vzdálenější tužky se nám bude naopak dvojitě jevit první tužka.
Mezi nejlehčí formy skutečné diplopie patří dvojité vidění tzv. z námahy nebo z nesprávné korekce (brýle), proto, než začneme myslet na nejhorší, je nutné vyloučit všechny možné příčiny. Mnohdy i jen tzv. banální problém může být příčinou diplopie.
Příklad poúrazové diplopie: Devítiletý chlapec utrpěl nitrolební krvácení po těžké autonehodě. Po probuzení z kómatu se projevil divergentní strabismus (rozbíhavé šilhání), výrazná binokulární diplopie a kosmeticky nepřirozené postavení očí.
Na naše pracoviště přišel chlapec tři měsíce po úrazu. Vzhledem k výrazné diplopii se v prostoru pohyboval pouze při okluzi (zakrytí) jednoho oka. Pro chlapce byl tento stav velmi zatěžující, nemohl chodit do školy. Během několika návštěv v ortoptické ambulanci byla nasazena zkušební prizmatická korekce. V korekci (brýlích) s prizmatickými fóliemi 6 pdt (pdt = prizmatické dioptrie) na pravé i levé oko došlo po 12 dnech k vyrušení diplopie. Po nasazení zkušební korekce (brýlí) s prizmatickými fóliemi na obě oči došlo přibližně po 10 dnech k vyrušení diplopie. Následovalo ortoptické cvičení (přístrojové cvičení obou očí současně) k posílení jednoduchého binokulárního vidění. Je však mnoho případů, kdy pacienti takovéto štěstí nemají a dvojité vidění se odstranit nedaří. V některých případech může být diplopie neřešitelná, bohužel tedy trvalá, což je život velmi zatěžující stav.
Příklad odebrání licence pilota z důvodu náhlé diplopie u dospělého pacienta: Jedná se o osobní výpověď pacientky Aleny s diplopií, věk 24 let. „Od roku 2009 vlastním pilotní průkaz – licenci soukromého pilota, která musí být doplněna platným lékařským osvědčením (Medicalem) od Ústavu leteckého zdravotnictví (ÚLZ). Medical je potřeba každoročně obnovovat úspěšným absolvováním kompletní lékařské prohlídky (interna, chirurgie, neurologie, ORL, oční). Neobnovení či neprodloužení platnosti Medicalu znamená nemožnost létat. Při oční prohlídce musí pilot mít vizus (zrakovou ostrost) v mezích normy. Jakmile je vizus byť jen o jeden řádek horší, není zdravotně způsobilý k vykonávání profese letce. Pilot nesmí mít diplopii.
V listopadu 2011 (můj celkový nálet k té době činil 110 hodin) mi nebyla obnovena platnost Medicalu z důvodu zhoršeného vizu na levém oku, diplopie a strabismu. Jako dítě jsem brýle sice nosila, ale přibližně v 8 letech mi brýle byly již odebrány. Vzhledem k mému věku (24 let) mi bylo vyšetřující lékařkou řečeno, že již nebude možné oční vady odstranit, proto svolaná odborná komise rozhodla o trvalém odnětí zdravotní licence, což znamenalo další nemožnost létání.
Po kompletním očním a ortoptickém vyšetření mi byly doporučeny kontaktní dioptrické čočky, ke kterým jsem nosila okluzi. V průběhu listopadu a prosince 2011 jsem v ortoptické ambulanci cvičila tupozraké oko. Od ledna 2012 jsem začala střídat kontaktní čočky s brýlemi. V ortoptické ambulanci jsem cvičila diplopii v prostoru, doplněno ortoptickým cvičením (posílení binokulárních funkcí = spolupráce obou očí). V polovině března 2012 vyšetřující lékařka v ÚLZ konstatovala, že diplopie a strabismus jsou odstraněny a zároveň vizus na levém oku je již v mezích normy. Platnost pilotní licence mi byla na základě dobrých zdravotních výsledků obnovena, takže jsem mohla po půlroční pauze opět létat. Sama oční lékařka byla výsledky cvičení velmi mile překvapena, přes prvotní nedůvěru dnes pacientům s podobnými potížemi přece jen šanci dává.
Doufám, že můj příběh pomůže zbořit mýty o nemožnosti zlepšit amblyopii (tupozrakost) a diplopii u dospělých a motivovat ortoptisty, aby k lidem s těmito potížemi přistupovali tak vstřícně jako na tomto pracovišti. Přikládám svou šťastnou fotku v letadle. Vděčná a šťastná pacientka Alena.“

Závěr

Závěrem snad jen informace o tom, že vyrušení jakékoli diplopie je jedním z nejtěžších úkolů nejen pro ortoptisty, oční lékaře, ale i pro pacienta samotného. Pacient s diplopií se musí obrnit nejen velkou dávkou trpělivosti, ale i optimismem. Ne vždy se podaří diplopii tzv. vyrušit. V mnoha případech se jedná o stav trvalý, život značně obtěžující a dále nijak řešitelný. Úspěšně zvládnuté diplopie jsou velkou nadějí a motivací pro ostatní pacienty a odměnou nejen pro ortoptisty a oční lékaře, ale zejména pro pacienty samotné. Život s diplopií je ve většině případů jen velmi těžko snesitelný.

**

LITERATURA

KUCHYNKA, P. a kol. Oční lékařství. Praha: Grada Publishing, 2007. 812 s. ISBN 978-80-247-1163-8.
AUTRATA, R.; ČERNÁ, J. Nauka o zraku. Brno: NCO NZO, 2006. 226 s. ISBN 80-7013-362-7.

Souhrn Ortoptisté jsou jednou z profesí působících v oftalmologii. Pracují zcela samostatně bez odborného dohledu a starají se kromě jiného i o obnovu binokulárních funkcí nejen u dětí, ale i u dospělých. Mezi nejtěžší úkoly v nápravě jednoduchého binokulárního vidění (JBV = užívání obou očí, vidění oběma očima zároveň) patří zcela určitě náprava diplopie (dvojité vidění). Klíčová slova: diplopie, ortoptista, oftalmologie, strabismus

O autorovi| Mgr. Martina Hamplová, ortoptistka (hamplmmm@seznam.cz)

Mgr. Martina Hamplová Ortoptistka

Diplopie dospělých
Ohodnoťte tento článek!
3 (60%) 2 hlas/ů