Biopsie prostaty se provádí při podezření na karcinom. Odhalit umí i časná stádia rakoviny

2. 7. 2024 7:30
přidejte názor
Autor: Freepik.com/pressfoto
check
MUDr. Daniel Petr | Odborný garant článku
„Biopsie prostaty je důležité vyšetření, které by se jistě nemělo odkládat. Bolestivé nebývá.“

Biopsie prostaty je vyšetření, které se provádí při podezření na karcinom prostaty. Vzorek z prostaty se odebírá tenkou aspirační jehlou a odesílá se na patologii k histologickému vyšetření. Patolog pak může posoudit, zda se skutečně jedná o zhoubný nádor, a v případě pozitivního nálezu určí jeho rozsah a agresivitu. Biopsie probíhá ambulantně za lokální anestezie, pacient tudíž odchází po zákroku domů.

Co se dozvíte v článku
 1. Co je prostata?
 2. Co je biopsie prostaty?
 3. Jak se provádí biopsie prostaty?
 4. Biopsie prostaty: výsledky a jejich interpretace
 5. Následky biopsie prostaty

Co je prostata?

Prostata (předstojná žláza) je přídatná mužská pohlavní žláza lokalizovaná v pánevní oblasti pod močovým měchýřem. Jejím hlavním úkolem je produkce prostatického sekretu, který tvoří až 30 % objemu ejakulátu. V prostatickém sekretu se nachází prostatický specifický antigen (PSA) zajišťující zkapalnění semene. Díky tomu se mohou spermie v ejakulátu lépe pohybovat.

U zdravého dospělého muže dosahuje předstojná žláza velikosti vlašského ořechu. Tato žláza se začíná vyvíjet již v prenatálním období a u novorozenců váží 3–5 gramů. Na růst a funkci prostaty má největší vliv mužský pohlavní hormon testosteron, proto se začíná významněji zvětšovat až v období puberty. U mladého muže ve věku 20 let pak váží v průměru 20–40 gramů.

V důsledku úbytku testosteronu se mnoho mužů ve vyšším věku potýká s nejrůznějšími problémy s prostatou. Často jde o nezhoubná zbytnění (BHP), ale může se jednat i o rakovinu. [1, 2, 34]

Co je biopsie prostaty?

Biopsie prostaty je vyšetřovací metoda, při které se odebírá tkáň z prostaty k histologickému vyšetření. Laboratorní vyšetření odebraného vzorku umožňuje detailně posoudit změny ve struktuře tkáně. Biopsie se standardně provádí při podezření na zhoubné onemocnění prostaty. Indikací k vyšetření tedy může být:

 • vyšší hodnota PSA či jiného krevního ukazatele,
 • podezření na přítomnost karcinomu při vyšetření prostaty přes konečník,
 • podezření na přítomnost karcinomu při vyšetření MR (magnetická rezonance). [5, 6, 7]

Jak se provádí biopsie prostaty?

Biopsie prostaty se standardně provádí ambulantně. Celý zákrok trvá 15–20 minut a po vyšetření odchází pacient domů. To, jakým konkrétním způsobem biopsie probíhá, se odvíjí od volby metody. Vždy se ale používá k odběru vzorku jednorázová aspirační jehla. Aby vyšetření probíhalo bez komplikací, je nutná příprava pacienta.

Biopsie prostaty: příprava pacienta

Samotnému vyšetření předchází příprava pacienta, u kterého je někdy nutné provést nejpozději den před biopsií vyšetření krevní srážlivosti a krvácivosti. Na některých pracovištích dostane z profylaktických důvodů pacient antibiotika, aby se po vyšetření nerozvinula infekce. Na jejich podávání panují rozdílné názory. Pokud pacient užívá léky na ředění krve, musí se o jejich užívání poradit s lékařem.

V den vyšetření je nutné dokonale vyprázdnit konečník. K tomu slouží speciální roztoky, případně se používají glycerinové čípky. Na vyšetření není nutné chodit nalačno, ale nemělo by se těsně před ním močit. [8, 9, 10, 11]

Typy biopsie prostaty

 • standardní biopsie prostaty – provádí se přes rektum, jehla se usměrní do prostaty buď pomocí prstu, nebo pomocí ultrazvukové sondy,
 • perineální biopsie prostaty – provádí se přes hráz, výhodou je lepší zacílení,
 • fúzní biopsie prostaty – nejmodernější a nejpřesnější metoda, která odhalí i drobná ložiska. Patologická oblast se přesně zacílí díky magnetické rezonanci v kombinaci s ultrazvukem.

Vyšetření většinou probíhá při lokální anestezii, aby nebylo pro pacienta bolestivé. Celková anestezie obvykle nebývá nutná. Při biopsii by měl lékař odebrat ideálně 10–12 vzorků z podezřelého ložiska. Po výkonu zůstává pacient ještě 20–30 minut v ambulanci na sledování. Pokud je vše v pořádku, může poté odjet domů. Měl by ovšem dodržovat den či dva klidový režim a zvýšit příjem tekutin. [12, 13, 14]

Biopsie prostaty: výsledky a jejich interpretace

Po vyšetření se obvykle čeká 10–14 dní na výsledky z histologie. Patolog vyšetřuje každý vzorek tkáně pod mikroskopem a popíše její vlastnosti. Nemusí se jednat vždy o nádorové změny, někdy jde jen o benigní hyperplazii či zánět. Pokud se potvrdí karcinom prostaty, musí patolog uvést počet postižených vzorků a popsat rozsah nádorového postižení v každém z těchto vzorků.

Ke zhodnocení agresivity nádoru prostaty slouží tzv. Gleasonovo skóre. Vyzrálost nádoru se v tomto případě určuje podle stavby žlázek. Skóre se může pohybovat v intervalu 2–10, přičemž platí, že čím je vyšší, tím je nádor agresivnější.

Po histologickém rozboru by měla následovat série dalších vyšetření, při kterých se detailněji posoudí stádium onemocnění. Patří sem třeba počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance či scintigrafie kostí. [15, 16, 17, 18]

Následky biopsie prostaty

U některých pacientů se mohou během vyšetření či těsně po něm objevit mírné potíže, které mají ale jen krátkodobý charakter. Nejčastěji jde o bolest v místě, odkud byl vzorek odebrán, nucení na močení, pálení při močení či příměs krve v moči. Závažné komplikace po biopsii prostaty ovšem nebývají běžné. Občas se může objevit krvácení po biopsii prostaty z konečníku, což pacient pozná podle krve ve stolici. Tyto potíže by měly samovolně odeznít během 3–5 dní. [19, 20, 21]

Zdroje: nih.gov, mayoclinic.org, cancer.org, hopkinsmedicine.org, medicalnewstoday.com, pcf.org, clevelandclinic.org, mountsinai.org, cus.cz, ptc.cz, uroklinikum.cz, nemzn.cz, urologievrsovice.cz, ftn.cz, nzip.cz, mou.cz, onhb.cz

Co je to biopsie prostaty?
Biopsie prostaty je vyšetřovací metoda, při které se odebírá vzorek tkáně z prostaty na histologické vyšetření. Díky tomuto vyšetření je možné posoudit změny z podezřelého ložiska a určit správnou diagnózu. Vzorek se odebírá přes rektum či hráz pomocí jednorázové aspirační jehly. Vše probíhá ambulantně v lokální anestezii, takže pacient odchází po vyšetření domů.
Kdy je nutná biopsie prostaty?
Odběr bioptického vzorku prostaty se provádí při podezření na zhoubné nádorové onemocnění. Tímto způsobem se dá potvrdit nebo vyloučit, zda je nádor zhoubný, a v případě pozitivního nálezu určit i jeho druh a stupeň malignity.
Mohou nastat u biopsie prostaty komplikace?
Závažné komplikace se u biopsie prostaty prakticky nevyskytují. Poměrně časté jsou mírnější komplikace těsně po vyšetření, kam patří nucení na močení, krev v moči či pálení při močení. Objevit se může i krvácení z konečníku či krev ve stolici. Tyto potíže by měly samovolně odeznít do několika dní.
 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?