Alzheimerova choroba: komu hrozí a jaké jsou příznaky?

28. 12. 2018 6:57
15 nových názorů
Zdroj: Redakce
Alzheimerova choroba je závažné onemocnění, které způsobuje nevratné změny v mozku. Postihuje především starší osoby, u nichž se vlivem nemoci rozvíjí demence a jejich osobnost se mění k nepoznání. Nemoc je smrtelná a neexistuje na ni žádný lék, léčba proto spočívá jen v tlumení příznaků.


Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku, které postihuje především pacienty starší 65 let, a o něco častěji ženy. Bývá také nejčastější příčinou demence, vlivem které jsou pacienti stoprocentně odkázání na pomoc druhých.

Příznaky a stádia Alzheimerovy choroby

Ztráta paměti
Nemoc se může rozvíjet nenápadně. Varovným signálem zpravidla bývá to, že starší osoba neustále něco hledá a nechává věci na neobvyklých místech – například klíče v troubě. Nepamatuje si činnost, kterou vykonávala před několika vteřinami, ani to, co měla k obědu, ale dokáže vám dopodrobna odvyprávět příběh, který se jí stal před padesáti lety. Do jisté míry zapomínáme všichni – například telefonní čísla, po čase si ale vzpomeneme. Lidé nemocní Alzheimerem však zapomínají mnohem častěji, a nakonec si nevzpomenou vůbec.

Potíže s řečí a orientací v prostoru a čase
Postupem času se objevují také potíže s řečí, nemocný si nemůže vzpomenout na slova, a tak k jejich vysvětlení používá opisy: „To, jak se tím odemykají dveře,“ a podobně. Pacient nemá ponětí, jaký je den, měsíc či rok.

Zhoršující se racionální úsudek a abstraktní myšlení

Lidé trpící Alzheimerovou chorobou mohou při vykonávání nějaké činnosti zapomenout na dítě, které mají zrovna na starost. Mohou dokonce zapomenout, že nějaké takové dítě vůbec existuje. Často se nevhodně oblékají. Například si berou několik vrství košil na sebe. Pro lidi s Alzheimerem bývá najednou nemožné platit složenky, protože úplně zapomenou, co čísla znamenají a k čemu jsou.

Změna osobnosti
Nemocný ztrácí zájem o činnosti, které do té doby rád vykonával. Může být agresivní, sobecký či mrzutý. Pacient si na rozdíl od okolí nemoc neuvědomuje, své blízké nepoznává a obviňuje je ze spiknutí, krádeží a lží. Ti to často velmi špatně nesou.

V končeném stádiu nemoci má člověk problém s chůzí, stravováním nebo udržením moči. Opakuje pár slov dokola nebo nemluví vůbec. V tento okamžik je plně závislý na pomoci druhých.

Demence

Jedním z důsledků Alzheimerovy choroby je demence. Alzheimerova nemoc stojí za 50 až 60 % případy. Demence v průběhu času zhoršuje některé funkce mozku, například paměť, myšlení, jazyk, plánování a také osobnost. A jaké jsou nejčastější příznaky demence?

  • Problémy s pamětí
  • Problémy s myšlením a plánováním
  • Problémy s vyjadřováním
  • Neschopnost rozpoznávat lidi a věci
  • Změna osobnosti

Příčiny Alzheimerovy choroby

Příčiny nemoci zatím nejsou zcela známé. Na jejím vzniku se pravděpodobně podílí hned několik faktorů, z nichž jeden je dědičnost a druhý stáří. Se zvyšujícím se věkem pravděpodobnost onemocnění stoupá. Onemocnět ale mohou i mladší lidé. Ve středním věku typicky onemocní boxeři, u nichž je nemoc způsobena také častými otřesy mozku.

V České republice je výskyt Alzheimerovy choroby momentálně odhadován na 100 tisíc obyvatel, se stárnoucí populací však bude nemocných výrazně přibývat. Podle průzkumů častěji onemocní ženy, u nichž nemoc souvisí s hormony a delší průměrnou délkou života.

Léčba

Léčba Alzheimerovy choroby zatím neexistuje, nemocní jsou tak závislí na lécích, které tlumí příznaky. Ty ale účinně pomáhají jen v raných stádiích nemoci. Choroba je sama o sobě smrtelná. Průměrná doba přežití se udává osm let od prvních příznaků. Proto je velmi důležitá včasná diagnóza a nasazení léků, které průběh nemoci zpomalí.

Nemocní užívají kognitiva, která zlepšují funkce jako myšlení, paměť či orientaci a zabraňují odbourávání acetylcholinu, který je důležitý pro přenos nervových signálů. Tyto medikamenty se užívají hlavně na začátku nemoci nebo u středně pokročilých stádií. Pacientům pomáhají také hypnotika, tedy léky na poruchu spánku, neuroleptika na odstranění agresivity a neklidu, antidepresiva a léky proti úzkosti.

Pozitivní účinky přináší i pravidelné užívání CBD.

Prevence

Prevence proti nemoci neexistuje. Její vznik nelze ovlivnit ani zdravým životním stylem a dostatkem pohybu. Takto posílený organismus je v případě onemocnění však schopný nemoci déle odolávat. Doporučuje se také mozek trénovat – namáhat ho luštěním křížovek a poslechem hudby.

Dana Hlaváčová (neregistrovaný)
Mám švagra, před rokem ovdověl Je mu 85 let. Před 2 měsíci se zamiloval do stejně staré ženy, Byli jsme rádi, že oběma bude dobře. Ale ta paní má nezamětnanýho syna, podomního prodejce. Syn tlačí oba do sňatku. Švagr má velký majetek chatu v Tatrách, dům a třípokojový byt. Partnerka se sńatku nebrání a švagra izoluje od dcer, které jsou hodné, o maminku pečovali více jak rok, která byla ochrnutá. Vzdali se dědictví ve prospěch otce, říkal, že stejně o to nepřijdou. také se zasloužili o majetek prací a financí. Kdyby se vzali, o vše by dcery přišly. A to tvrdí, že se ženit nechce. Přitelkyně po měsíční známosti si u něj doma prohlédla ve skříňkách veškeré dokumenty o majetku, urovnala si je a rodný list si uložila. Švagr již má demenci, stále něco zapomíná, dokonce netrefil domů. Chtěl jít k lékaři, ale přítelkyně mu to rozmluvila. Dokonce mu poradila, aby vysadil léky od lékařky na cévy. Co dělat? Poraďte prosím. Mysleli jsme, že když jde o "čilou" stejně starou paní, že takto se chovat nebude. Na chatu si již zve syna s rodinou a předělávají ji. A švagr jen platí, denně v Tatrách obědy pro celou rodinu včetně nákupů, do hospody ho tahají, ale hlavně kvůli jeho peněžence. Jak to zastavit, či zpomalit. Každá rada dobrá, jek ho uchránit. je strašně zamilovaný a vše té paní věří. Když dcery volají, ona bere telefony
MUDr. Thai Bao Han (neregistrovaný)
Dobrý den, pokud je švagr mentálně v pořádku, nelze nic udělat, pouze doporučit předmanželskou smlouvu. Pokud trpí demencí, je možné omezit svéprávnost.
Věra Pavlisakova (neregistrovaný)
Moje maminka a teď i mladší sestra tu nemoc mají. Maminka zemřela v 90letech, ale nemoc začínala v 60.Sestře je 70let a nemoc začala před 5lety,nyni je v ústavu pro tyto pacienty a nemoc se zhoršuje rapidně. Dnes se sama nenají, nepojmenuje jménem ani své děti, manžela nedá dohromady jedinou větu. Nyní ani sama nikam nedojde, jen leží. Je to taková hrůza, že ji není pomoci a ona se musí trápit v tom začarovaném kruhu. Jsem o 5let starší než ona a jsem vdova už přes 20let.O maminku jsem se starala ale o sestřičku už se bojím že bych to nezvládla. Starám se celý život stále o někoho, ale jsem už unavená. To stáří není moc pěkné.
Iveta Richterová (neregistrovaný)
Dobrý den, starám se o paní, která žije s touto nemocí již 15 let.
Josef - Bubál (neregistrovaný)
Jestliže může člověk přežít "Alzheimera" 8 a více let, tak jsem klidný. Je mi 85 let a když se dožiji devadesátky, bude to prima, Ovšem - v jakém stavu. Alzheimer je smrtelný...všichni musíme zemřít. Dokud to jde, musíme ho brzdit co to jde. Nedávno mi "A" lékař diagnostikoval, takže mi ještě "pár let" zbývá. Mám za sebou krásný a šťastný život. To mi ani "A" nesebere.
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?