Symptomatická léčba roztroušené sklerózy

5. 11. 2012 11:56
přidejte názor
Autor: Redakce

Souhrn Článek řeší stručně problematiku základních symptomů roztroušené sklerózy a možnosti jejich ovlivnění. Zabývá se jimi jak z obecného pohledu, tak i z hlediska jednotlivých symptomů. Zaměřuje se zejména na řešení spasticity, únavy a bolesti. Nastiňuje řešení sfinkterových potíží, které však patří do rukou zkušeného urologa. Psychické problémy můžeme v lehčí formě ovlivnit včas nasazenou medikací, těžší psychiatrické problémy opět řeší specialisté v tomto oboru. Problematické je řešení některých méně častých potíží, jako jsou autonomní dysfunkce. Důležitá jsou zejména režimová opatření. Z dietních opatření se jako zásadní jeví normalizace hladin vitamínu D. Klíčová slova symptomy roztroušené sklerózy • spasticita • únava • bolest • režimová opatření • vitamín D Summary Vachova, M. Symptomatic treatment of multiple sclerosis The article briefly outlines the basic symptoms of multiple sclerosis and the possibilities of influencing them. It overviews them both in the general sense and in terms of evaluating particular symptoms and it focuses mostly on alleviating spasticity, fatigue and pain. It also touches upon solving issues with the sphincter, which however belongs in the hands of an experienced urologist. Psychological problems (in their less severe forms) can be influenced by medication, as long as it is administered early enough, more serious psychiatric problems are, again, treated by specialists in the field. Solutions to some less frequent problems, li  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?