Těhotenství a roztroušená skleróza

5. 11. 2012 11:56
přidejte názor
Autor: Redakce

Souhrn Podle výsledků první rozsáhlé prospektivní studie Pregnancy In Multiple Sclerosis – PRIMS z roku 1998 nemá gravidita negativní vliv na průběh a progresi onemocnění roztroušenou sklerózou. Nemocná by měla být v posledním roce před plánovaným otěhotněním stabilizována. Chronická terapie je zpravidla před graviditou vysazena, přesné načasování vysazení však závisí na mnoha faktorech, zejména pak na závažnosti onemocnění a druhu léčebného prostředku. Ženy s roztroušenou sklerózou by měly být soustřeďovány do rizikových poraden pro těhotné, které spolupracují s RS centry. Porod pacientky s roztroušenou sklerózou by měl být veden co nejšetrněji, porod vedeme nejčastěji „ per vias naturales“. Klíčová slova roztroušena skleróza • těhotenství Summary Hanulikova, P., Binder, T. Pregnancy and multiple sclerosis According to the results of the first extensive prospective study called Pregnancy In Multiple Sclerosis (PRIMS), from the year 1998, pregnancy has no negative influence on the development and progression of the disease. The patient should be well stabilised during the year leading up to a planned pregnancy. Chronic therapy is usually discontinued prior to pregnancy, the precise timing of that depends on many factors, especially the severity of the disease and the type of therapy in use. Patients with multiple sclerosis should be concentrated in specialised risk advisory cen  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?