Hodgkinův lymfom trápí převážně mladé dospělé. Jak se toto onemocnění léčí?

Hodgkinův lymfom je zhoubné nádorové onemocnění lymfatické tkáně, které se ve většině případů objeví u mladých dospělých pacientů. Mezi nejčastější příznaky patří nebolestivé zvětšení mízních uzlin, horečka, celková únava a pokles tělesné hmotnosti. K léčbě se obvykle používá kombinace chemoterapie a radioterapie.

Co je Hodgkinův lymfom?

Hodgkinův lymfom neboli maligní lymfogranulom se řadí mezi nádorová onemocnění lymfatické tkáně. Tento problém, který se označuje také jako Hodgkinova choroba či Hodgkinova nemoc, poprvé roku 1832 popsal anglický lékař a patolog Thomas Hodgkin, podle něhož je dnes choroba také pojmenována.

Ačkoliv Hodgkinův lymfom může vzniknout v jakékoliv lymfatické tkáni, nejčastěji bývají postiženy mízní uzliny. Zatímco toto onemocnění celkově představuje asi 30 % všech lymfomů, zbytek tvoří různé non-hodgkinské lymfomy, které se liší svými projevy, bolestivostí i nebezpečností.

Nejčastěji se Hodgkinův lymfom objevuje u mladých dospělých a bývá diagnostikován mezi 20. a 30. rokem života. Může se ovšem projevit v podstatě kdykoliv a incidence znovu stoupá po padesátce. Co se týče pohlaví, muži bývají postiženi častěji než ženy, a to zhruba v poměru 3:2.

Možné příčiny

I přes veškerou snahu lékařů a vědců po celém světě zůstává přesná příčina Hodgkinova lymfomu stále neobjasněná. Nejedná se o infekční onemocnění, a tudíž není přenosné z nemocného pacienta na zdravého člověka. Může ovšem souviset s poruchami imunitního systému a na vzniku se pravděpodobně podílí také genetické faktory a vlivy prostředí.

Jaké má Hodgkinův lymfom příznaky?

Hodgkinův lymfom obvykle propukne v lymfatické uzlině, odkud se postupně šíří do sousedních uzlin i do systémové cirkulace. Prvním projevem bývá nebolestivé zvětšení lymfatické uzliny na krku, v podpaží nebo v tříslech. Zvětšit se samozřejmě mohou také uzliny v dutině hrudní a břišní, ale v takovém případě je obtížnější problém včas rozpoznat.

Další příznaky často závisí na tom, kde ke zvětšení uzlin došlo. Pokud se jedná o oblast hrudníku, dostaví se kašel, dušnost a subjektivní dechová nedostatečnost. Jestliže jsou postiženy lymfatické uzliny v dutině břišní, dochází ke zvýšení břišního tlaku a mohou se projevit potíže v oblasti trávicí soustavy. Celkové symptomy pak zahrnují teplotu, pocení, hubnutí či svědění kůže.

Typické příznaky Hodgkinova lymfomu:

 • Nebolestivé zvětšení mízních uzlin
 • Pelova-Ebsteinova horečka
 • Únava a malátnost
 • Pokles tělesné hmotnosti
 • Svědění kůže
 • Nadměrné pocení
 • Zvětšení sleziny
 • Zvětšení jater
 • Suchý kašel
 • Dušnost
 • Syndrom horní duté žíly
 • Bolestivost uzlin po konzumaci alkoholu

Stádia nemoci

Hodgkinův lymfom často nejprve postihuje mízní uzliny, ale poté se šíří také do nelymfatických orgánů a kostní dřeně. Toto onemocnění lékaři rozdělují do čtyř stádií:

 • 1. stádium – Postižena je pouze jedna lymfatická oblast nebo jeden extralymfatický orgán.
 • 2. stádium – Postiženy jsou dvě oblasti (nebo i více) na jedné straně bránice.
 • 3. stádium – Postiženy jsou lymfatické uzliny na obou stranách bránice i extralymfatický orgán.
 • 4. stádium – Nemoc postihuje také orgány mimo lymfatický systém (játra, střeva, plíce…).

Diagnostika

Pokud na sobě pozorujete některé z výše popsaných příznaků, které přetrvávají déle než dva týdny, je načase vyhledat lékaře. Ke stanovení diagnózy slouží histologické vyšetření lymfatické uzliny, na jehož základě je možné zjistit, zda se jedná o nádor. Mezi další metody poté patří rentgen hrudníku, PET, CT vyšetření či sonografie, které napomáhají zjistit rozsah onemocnění.

Histologicky se Hodgkinův lymfom dělí podle počtu buněk Reedové-Sternberga (buňky vytvořené mutací z B-buněk). Prvním druhem je Hodgkinův lymfom s nodulární lymfocytární redominancí a druhým klasický typ, který se dále dělí na čtyři subtypy:

 • Typ I (s převahou lymfocytů) – málo R-S buněk, mnoho lymfocytů
 • Typ II (nodulárně-sklerotický) – nodulární ložiska, buňky v kolagenních vláknech
 • Typ III (smíšený)
 • Typ IV (chudý na lymfocyty) – mnoho R-S buněk, málo lymfocytů

Léčba Hodgkinova lymfomu

Díky moderní léčbě je dnes tato choroba poměrně dobře léčitelná. Vždy ovšem záleží na tom, jaký je rozsah onemocnění a stádium nemoci, jaký je celkový tělesný stav pacienta a zda je terapie zahájena včas. Léčba Hodgkinova lymfomu obvykle spočívá v kombinaci protinádorové chemoterapie s ozařováním (radioterapie).

Chemoterapie

Základní používané režimy chemoterapie při léčbě Hodgkinova lymfomu jsou ABVD (adriamycin, bleomycin, vinblastin, dekarbazin) a BEACOPP (bleomycin, etoposid, adriamycin, cyklofosfamid, vinkristin, prokarbazin, prednison). V prvním případě jsou léky podávány nitrožilními infuzemi během jediného dne. Co se týče druhé možnosti, infuzní léčba v nemocnici trvá tři dny a následně pacient dva týdny užívá tablety. O tři týdny později pak následuje další léčebný cyklus.

Transplantace kostní dřeně

Většina nemocných se vyléčí, ale někdy se onemocnění může vrátit zpět, což se označuje jako relaps. U Hodgkinova lymfomu hrozí největší riziko návratu v prvních třech letech od vyléčení. Jakmile pro Hodgkinův lymfom léčba nezabere nebo se onemocnění vrátí, je nutné přistoupit k transplantaci kostní dřeně. V případě relapsu se dnes v některých případech používá také brentuximab vedotin.

Nežádoucí účinky léčby

V dnešní době je prognóza onemocnění velmi dobrá, jelikož zhruba 70-80 % pacientů s Hodgkinovým lymfomem se úspěšně vyléčí. Prostředky užívané pro léčbu tohoto onemocnění jsou vysoce účinné, ale jejich užívání může být spojeno také s výskytem nežádoucích projevů. Mezi ně patří například:

 • Celková únava
 • Ztráta chuti k jídlu
 • Nevolnost a zvracení
 • Podráždění sliznic
 • Alopecie – Ztráta ochlupení a vlasů
 • Útlum tvorby nových krvinek v kostní dřeni

Nemoc samotná i některé druhy léčby mohou způsobit také neplodnost. Jestliže se tedy Hodgkinův lymfom projeví u mužů v předproduktivním věku, je dobré uvažovat o zmražení spermií. Většina žen, které se s tímto onemocněním léčí, přestane menstruovat nebo se jejich cyklus stane nepravidelným. Neznamená to ovšem, že by později nemohly otěhotnět. Během léčby se však doporučuje užívat spolehlivou antikoncepci, protože chemoterapie i radioterapie by na plod mohly mít škodlivý vliv.

Psychologická podpora

Při léčbě Hodgkinova lymfomu je stejně jako u jiných onemocnění pro pacienta důležitá také podpora okolí a psychologická pomoc ze strany lékařů. Předpokladem úspěšného vyléčení je vstřícnost, vcítění a motivace, kterou by měli nemocnému poskytnout především členové jeho rodiny a nejbližší přátelé.

Co se týče profesionální pomoci pro pacienty a jejich blízké, více informací najdete na stránkách organizace LymfomHELPwww.lymfomhelp.cz a www.hodgkin.cz.

Hodgkinův lymfom trápí převážně mladé dospělé. Jak se toto onemocnění léčí?
4.1 (81.11%) 18 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top