Mentální bulimii často doprovází myšlenky na sebevraždu. Ohroženy jsou hlavně dospívající dívky

Bulimie je mentální onemocnění, které stejně jako anorexie paří mezi poruchy příjmu potravy. Projevuje se záchvatovým přejídáním, po němž následují výčitky z podlehnutí jídla a nakonec úmyslné zvracení či užití projímadel. To vše proto, aby dotyčný netloustl. Bulimií trpí častěji ženy. Nejčastěji se týká dívek ve věku 13 až 18 let.

Stejně jako pacienti trpící anorexií, i v případě mentální bulimie mají nemocní jedinci strach z tloušťky. Vzhledu svého těla věnují nadměrnou pozornost a jsou k němu až přehnaně kritičtí. Na rozdíl od anorexie, vlivem které si pacienti odpírají potravu, trpí bulimici záchvaty přejídání, po kterých obvykle následují výčitky svědomí z toho, že opět podlehli jídlu. Aby netloustli, vyvolávají zvracení nebo užívají projímadla či přípravky na hubnutí.

Mentální bulimií trpí častěji ženy, obvykle se týká dospívajících dívek ve věku od 13 do 18 let. Onemocnět ji však mohou i muži. Stejně jako u anorexie, i v případě bulimie pacienti přehnaně kontrolují svou hmotnost.

Příčiny bulimie

Příčiny onemocnění jsou u každého pacienta jiné, na jeho rozvoj má většinou vliv více faktorů najednou. Ke vzniku nemoci může přispět například:

 • Genetika
 • Prodělané psychické trauma
 • Nízké sebevědomí
 • Emoční nestabilita
 • Sociálně-kulturní faktory (štíhlé modelky na titulních stránkách časopisů, hubené herečky apod.)

Riziko onemocnění ještě zvyšuje držení diet, kdy okolí nemocného chválí za to, že zhubnul. Potencionální bulimik je tak ke ztrátě hmotnosti ještě více motivován. Zvláště rizikovým obdobím je pak dospívání, které je spojené s výraznými změnami postavy. Velkou roli hrají také stresové situace a sociální skupiny, se kterými se dotyčný stýká (například v modelingu je bulimie velmi častý úkazem).

Jak poznat bulimii?

Rozpoznat příznaky bulimie, je zpočátku velmi obtížné. Objevují se však příznaky, které mohou okolí nemocného napovědět:

 • Pacient například nemívá příliš často hlad a odmítá jíst s rodinou a přáteli
 • Po jídle odchází na toaletu
 • Přestává mít zájem o dosavadní koníčky a věnuje se jen těm aktivitám, které nějakým způsobem souvisejí s váhou nebo jídlem
 • Nemocný bývá podrážděný a nesoustředěný. Je uzavřený do sebe a má často špatnou náladu, která může hraničit s depresí
 • Objevují se u něj prudké změny nálad
 • Zhoršují se jeho školní či pracovní výsledky

Příznaky bulimie

Jak už zaznělo výše, bulimie se obvykle projevuje záchvaty přejídání a následnou snahou toto chování nějak napravit. Bulimici proto sahají po projímadlech, lécích na odvodnění i hubnutí a krátce po konzumaci potravin úmyslně zvracejí. Tímto způsobem se chtějí vyhnout tloustnutí. Množství jídla, které snědí, přitom ani nemusí být abnormální.

Onemocnění většinou doprovází také deprese a úzkost. Nemocný trpí pocitem viny a za svá „selhání“ se trestá. Vyhledat lékařskou pomoc je pro něj velmi těžké, protože se za své záchvaty přejídání stydí. Ve finále tak může dojít i k sebepoškozování či myšlenkám nebo pokusu o sebevraždu.

Bulimie a těhotenství

Vzhledem k tomu, že je jedním z příznakem bulimie ztráta menstruačního cyklu, mají pacientky velmi často problém s otěhotněním.

Léčba bulimie

V pokročilém stádiu se léčba bulimie neobejde bez pomoci specialisty. Nemocní často docházejí ambulantně, v některých případech je však nutná hospitalizace a přísný dohled. Léčba je zaměřená na odstranění fyzických potíží, neméně důležitá je však i psychická terapie. Ta je zpravidla zaměřena na:

 • Změnu vztahu k vlastnímu tělu
 • Změnu vztahu k jídlu
 • Změnu priorit a návyků

Velmi důležitá je podpora rodiny, účinná je v tomto ohledu hlavně skupinová terapie či kognitivně behaviorální terapie. V některých případech se podávají také psychofarmaka.

Následky bulimie

Opatření, která nemocní proti tloustnutí udělají, vedou k poruchám metabolismu a poškození trávicího traktu. Z častého zvracení mají nemocní kvůli žaludečním šťávám poškozené dásně a zuby, může dojít i k proděravění jícnu. V některých případech i k úplné ztrátě chrupu. U bulimiků se dále objevuje:

 • Kožní vyrážka
 • Dehydratace
 • Únava
 • Poruchy srdeční činnosti
 • Ztráta vlasů
 • Ztráta menstruace
 • Zácpa

Prevence bulimie

Základem prevence je správný vztah k jídlu. Zejména u dětí je důležité, aby nebylo spojováno ani s pozitivními ani s negativními pocity. Děti by tedy neměly dostávat sladkosti za odměnu, jíst rychle nebo dojídat jídlo na talíři i přes pocit nasycenosti. Potrava by také neměla sloužit jako nástroj prosazování vůle rodičů. Může se pak totiž stát, že se odpírání jídla stane pro dítě prostředkem, pomocí kterého dosáhne svého.

Bulimie foto

Mentální bulimii často doprovází myšlenky na sebevraždu. Ohroženy jsou hlavně dospívající dívky
5 (100%) 2 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top