Ošetřovatelství

Odborný dohled pro NLZP

12. 6. 2012

Poddisciplinární paradigma ošetřovatelství

14. 3. 2012

Teorie a praxe komunitního ošetřovatelství

10. 2. 2012

Jak vnímají sestry ošetřovatelskou dokumentaci?

12. 1. 2012

Ředění a podávání léčiv intravenózní cestou

12. 1. 2012

Chemická bederní sympatektomie

1. 8. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Virová meningitida

1. 8. 2011
Doba čtení: 8 minut

Implementace sofistikovaných hodnotících škál bolesti do ošetřovatelské péče

1. 8. 2011

Management bolesti – charakteristika bolesti, její rozdělení

1. 8. 2011

Etika bolesti a utrpení

1. 8. 2011

Značení infuzních roztoků a léků

1. 8. 2011

Metaparadigma ošetřovatelství

1. 8. 2011

Rogersovský přístup v humanizaci ošetřovatelství

18. 4. 2011

Prevence pádu ve zdravotnickém zařízení

12. 1. 2011

Vnímání postiženého člověka studenty ošetřovatelství

10. 12. 2010

Parkinsonova nemoc

24. 5. 2010

Profesionální ošetřovatelství a pojmy v ošetřovatelském povolání

13. 1. 2010

Ošetřovatelská diagnostika v péči o výživu – nedostatečná výživa

9. 10. 2009

Odběr krve – žádná věda?

9. 4. 2009

Seznámení s klinickou antropometrií

9. 2. 2009

Fyzikální vyšetření - metoda získávání a objektivizace údajů v ošetřovatelském procesu

13. 1. 2009

Polohování -prevence i léčba

10. 9. 2008

Huntingtonova choroba

10. 9. 2008
Doba čtení: 5 minut

Ošetřovatelská rehabilitace

10. 9. 2008

Léčba dekubitů metodou terapie vlhkého hojení

10. 9. 2008

O komplexní péči se moc mluví, ale v praxi se málo vidí

10. 9. 2008

Bazální stimulace u klientů s dg. perZistentního vegetativního stavu

10. 9. 2008
Doba čtení: 6 minut

Léčba dekubitů na oddělení následné péče

10. 9. 2008

Vliv rodinných vztahů na proces uzdravování hospitalizovaných pacientů

10. 9. 2008

Imobilizační syn drom

10. 9. 2008
130 / 49
První strana Předchozí strana 1 2