Anemie, těhotenství a kojení

Mateřské mléko, první výživa kojence, se tvoří z krve. Chudokrevnost v těhotenství a v průběhu kojení může poškodit matku, plod i novorozence. Anemií je nutné zabývat se už v průběhu gravidity.

Matka a dítě

Kojící žena se nachází v období laktace, kdy dochází pod vlivem hormonálních změn k tvorbě a vylučování mléka v mléčné žláze prsu. Mléčné žlázy prodělávají změny již v těhotenství, během něhož vylučují určité množství mleziva (kolostra), které je během prvních dnů po porodu nahrazeno mlékem. Laktace je řízena hormony (zejména prolaktinem a oxytocinem) a výrazným podnětem pro tvorbu a vylučování mléka je sání bradavek, proto po odstavení dítěte tvorba mléka v mléčné žláze ustává.

Výčitky nepomohou

Lidské mléko má optimální složení všech živin, minerálů a tekutin pro novorozence a kojence. Obsahuje i protilátky, které dítě chrání před některými infekcemi. Kvalita produkovaného mléka je částečně závislá na kvalitě stravy přijímané matkou. Do mateřského mléka se mohou dostat i cizorodé látky včetně léků. Kojící matka musí mít dostatečnou výživu (bílkoviny, vitaminy, vápník, další minerály a dostatek tekutin).

Předně však je třeba podporovat krvetvorbu, protože mléko se tvoří v mléčné žláze z krve a ženy chudokrevné, anemické, jež nemají dost krve, nemají mléko z čeho vytvořit. Tyto, většinou unavené, plaché a tiché ženy, nemají dost mléka pro své novorozeně a trpí výčitkami ze strany příbuzných, zdravotníků a okolí, protože nejsou schopné kojit. To pak způsobuje výčitky svědomí, depresivní stavy a neprospívá to ženě ani jejímu dítěti.

Anemie v těhotenství a kojení

Anemie obecně vede k omezení přenosu kyslíku v organismu. K jejím příznakům patří snížená výkonnost, slabost, hučení v uších, závratě, při těžších anemiích bývá i dušnost. Při značné zátěži organismu, kterou je jak gravidita, tak i laktace, příznaky mohou samozřejmě zesílit.

I vzhledem k významu kojení pro imunitní systém dítěte je velmi žádoucí dlouhodobé kojení. To však klade značné nároky na červenou krvetvorbu matky, a tedy i přísun železa. Poněvadž řada žen již před těhotenstvím a během něho má snížené zásoby železa, nepřekvapuje fakt, že 30 až 50 procent rodiček po porodu má větší či menší anemii z nedostatku železa. Toto riziko ještě stoupá u žen se špatným složením výživy či u žen trpících častými infekcemi. V USA bylo z těchto důvodů přikročeno k rutinnímu podávání železa těhotným ženám. Preparáty s železem se podávají i bez laboratorního průkazu anemie či sideropenie (snížené hladiny železa v krvi). Předpokládá se totiž, že sideropenie i anemie jsou v těhotenství běžné, mohou ohrozit plod i novorozence a vzniku komplikací tohoto druhu lze zabránit podáváním železa.

Rutinní podávání železa těhotným vychází z následujících předpokladů:

1. Mnoho těhotných žen trpí sideropenií (nedostatkem železa) nebo anemií.

2. Sideropenie nebo anemie matky může poškodit matku, plod i novorozence.

3. Podávání železa může výskyt těchto komplikací snížit, pravděpodobně tím, že zvyšuje zásoby železa u matky, plodu i novorozence.

4. Potenciální přínos podávání železa převažuje nad jeho nežádoucími účinky. Pokud by bylo železo podáváno ve vysokém nadbytku, mohlo by dojít k jeho nežádoucímu ukládání v tkáních. Při perorálním podávání toto může vzniknout velmi vzácně.

5. Těhotné ženy jsou ochotné užívat tolik železa, kolik je zapotřebí k dosažení požadovaného přínosu.

Anemií je proto třeba se zabývat již v těhotenství, neboť proces krvetvorby trvá 120 dní a i v průběhu kojení je třeba dodávat látky podporující krvetvorbu, tj. bílkoviny, železo, měď, vitaminy B6, B12, kyselinu listovou, vitamin C, D3, E, chlorofyl atd. Tyto látky jsou obsaženy v doplňku stravy Geladrink® FERRITIN, který je vhodný pro dlouhodobé rutinní podávání těhotným pro podporu krvetvorby a následně pak tvorby mléka.


Období zvýšených ztrát železa

Velmi často se objevuje anemie z nedostatku železa u žen a dětí. U žen je to způsobeno vyššími denními ztrátami železa během menstruace, gravidity, porodu a laktace, kdy jednak dochází ke zvýšeným ztrátám z důvodu opakujícího se či velkého krvácení, jednak předáním vlastních zásob železa plodu a tvorbou mateřského mléka při kojení.

Anemie, těhotenství a kojení
Ohodnoťte tento článek!
3.3 (66.67%) 3 hlas/ů