Hematologie

Eozinofilie

8. 2. 2012
Doba čtení: 28 minut

Rekombinantní faktory krevního srážení v léčbě hemofilie

8. 2. 2012
Doba čtení: 11 minut

Choroby způsobené ukládáním monoklonálních imunoglobulinů

4. 11. 2011

Waldenströmova makroglobulinémie

4. 11. 2011

Antibakteriální profylaxe u hematoonkolo­gických nemocných – doporučení pro nemocné po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby

26. 10. 2011
Doba čtení: 8 minut

Antibiotická profylaxe u hematoonkolo­gických nemocných – doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S. CH. S. SLS

26. 10. 2011
Doba čtení: 6 minut

Antibiotika proti grampozitivním baktériím v cílené a empirické léčbě febrilní neutropenie

26. 10. 2011
Doba čtení: 11 minut

Specifika cílené antibiotické léčby u hematoonkologických nemocných

26. 10. 2011

Antibakteriální profylaxe u hematoonkologických nemocných – literární přehled a doporučení ECIL

26. 10. 2011

Klinické projevy a diagnostika bakteriálních infekcí u hematoonkologických pacientů

26. 10. 2011

Anemie, těhotenství a kojení

9. 5. 2011

Mnohočetný myelom

6. 5. 2011
Doba čtení: 22 minut

Co je Český národní hemofilický program?

7. 4. 2011
Doba čtení: 11 minut

Edukace pacienta s hemofilií

11. 3. 2011

Difúzní velkobuněčný B-lymfom

11. 3. 2011

Folikulární lymfom a další indolentní B-lymfomy

11. 3. 2011

Vlasatobuněčná leukémie

11. 3. 2011

Chronická myeloidná leukémia

11. 3. 2011

Chronická B-lymfocytární leukémie

11. 3. 2011

Akútna myeloidná leukémia

11. 3. 2011

Akutní lymfoblastická leukémie dospělých

11. 3. 2011

Editorial

11. 3. 2011

Myelodysplastický syndrom

11. 3. 2011

Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu, dřívějším termínem benigní gamapatie

8. 2. 2011
Doba čtení: 10 minut

Transplantace krvetvorných kmenových buněk

12. 1. 2011

Volba antimykotik pro empirickou antimykotickou léčbu u nemocných po selhání různých typů antimykotické profylaxe

5. 11. 2010
Doba čtení: 5 minut

Invazívní infekce způsobené vláknitými houbami a jejich mikrobiologická diagnostika

5. 11. 2010

PCR vyšetření tekutiny z bronchoalveolární laváže pro detekci invazívních mykotických infekcí

5. 11. 2010

Tenkojehlová biopsie pod CT kontrolou pro diferenciální diagnostiku plicních infiltrátů se zaměřením na mykotické infiltráty

5. 11. 2010

Neinvazívní vyšetřování nemocných s plicními komplikacemi: klinické nálezy a zobrazovací metody v diferenciální diagnostice plicních infiltrátů

5. 11. 2010
Doba čtení: 12 minut
130 / 53
První strana Předchozí strana 1 2