Přejít na obsah

Hematologie

Zpět na seznam speciálů

Hematologie je vědní obor, jenž se zabývá studiem krve a všemi jejími složkami. Studuje zejména buňky krve z hlediska jejich morfologie, kvantity a funkce. V druhé řadě se zabývá srážlivostí krve a všemi faktory, které se na srážení podílejí. Studuje mechanismy srážení, zpětné mechanismy apod. V hematologii se pracuje vždy s čerstvou nesraženou krví. Sražená krev, respektive sérum se používá v sérologii, biochemii a imunologii, ke stanovení jednotlivých organických molekul (proteiny, tuky, sacharidy) a makroprvků či mikroprvků.

Sekce Hematologie obsahuje 54 článků

Abecední seznam článků (řadit podle publikace)
Název článku Vyšlo v
Akútna myeloidná leukémia
11.3.2011, MUDr. Martina Tošková, MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph. D.
Postgraduální medicína 03/2011 str. 286 Zobrazit článek
Akutní lymfoblastická leukémie dospělých
11.3.2011, MUDr. František Folber, MUDr. Eva Létalová, prof. MUDr. Michael Doubek, Ph. D.
Postgraduální medicína 03/2011 str. 278 Zobrazit článek
Anemie, těhotenství a kojení
9.5.2011, Redakce Zdraví.Euro.cz
Příloha: Pacientské listy 5/2011 str. 12 Zobrazit článek
Antibakteriální profylaxe u hematoonkologických nemocných - doporučení pro nemocné po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby
26.10.2011, Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D.
Postgraduální medicína - příloha PM příloha 5/2011 str. 25 Zobrazit článek
Antibakteriální profylaxe u hematoonkologických nemocných – literární přehled a doporučení ECIL
26.10.2011, MUDr. Jan Haber, CSc., RNDr. Kristina Forsterová, Ph. D.
Postgraduální medicína - příloha PM příloha 5/2011 str. 19 Zobrazit článek
Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S. CH. S. SLS
26.10.2011, MUDr. Jan Haber, CSc.
Postgraduální medicína - příloha PM příloha 5/2011 str. 43 Zobrazit článek
Antibiotika proti grampozitivním baktériím v cílené a empirické léčbě febrilní neutropenie
26.10.2011, MUDr. Jan Vydra, MUDr. Filip Prusík
Postgraduální medicína - příloha PM příloha 5/2011 str. 35 Zobrazit článek
Antimykotická profylaxe u nemocných na jednotkách intenzívní péče
6.11.2009, MUDr. Ivan Novák
Postgraduální medicína - příloha PM příloha 9/2009 str. 28 Zobrazit článek
Antimykotická profylaxe u nemocných po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně
6.11.2009, MUDr. Michal Kouba, doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph. D.
Postgraduální medicína - příloha PM příloha 9/2009 str. 5 Zobrazit článek
Antimykotická profylaxe u nemocných s akutní leukémií a myelodysplatickým syndromem
6.11.2009, 1MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph. D., 2Mgr. Iva Kocmanová, 1MUDr. Barbora Weinbergerová, 1prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Postgraduální medicína - příloha PM příloha 9/2009 str. 16 Zobrazit článek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 další