Mozkovou příhodu způsobuje vysoký krevní tlak, cukrovka i obezita. Vyžaduje včasný zásah lékařů

8. 11. 2023 7:30
přidejte názor
Autor: Depositphotos/HayDmitriy

Cévní mozková příhoda nastává, pokud doje k omezení zásobování mozku krví a kyslíkem. Může to být způsobeno buď zablokováním cévy v mozku, nebo jejím poškozením, což může vést ke krvácení do mozku. Cévní mozková příhoda je nebezpečným zdravotním stavem, který vyžaduje okamžitou léčbu, aby se zabránilo trvalému poškození mozkových funkcí a úmrtí. Podle čeho ji poznáte?

Co se dozvíte v článku
 1. Co je cévní mozková příhoda?
 2. Příčiny cévní mozkové příhody
 3. Jaké má cévní mozková příhoda příznaky?
 4. Co je lehká mozková příhoda?
 5. Cévní mozková příhoda a první pomoc
 6. Cévní mozková příhoda: léčba
 7. Rehabilitace po mozkové příhodě
 8. Trvalé následky mozkové příhody

Co je cévní mozková příhoda?

Cévní mozková příhoda je stav, při kterém dochází k zástavě zásobování mozku krví, a tím pádem i kyslíkem a živinami. Následkem toho odumírají mozkové buňky známé jako neurony. Tento stav nastává zablokováním přívodu krve no mozku nebo poškozením cévy v mozku.  

Mozková příhoda je velmi závažný stav, který vyžaduje urgentní lékařskou péči. Bez ní se buňky v mozku poškodí nebo umřou, což může vést k invaliditě či úmrtí. Čím dříve je pacientovi poskytnuta první pomoc, tím vyšší jsou šance na záchranu a uzdravení. Cévní mozková příhoda je přitom v současné době druhou nejčastější příčinou úmrtí ve světě. [1, 23]

Příčiny cévní mozkové příhody

Mozková příhoda zahrnuje dva hlavní typy, které vznikají odlišnými způsoby. Vypadají následovně:

 • Ischemická cévní mozková příhoda (mozkový infarkt) – vzniká ucpáním mozkové tepny, což má za následek snížení nebo zastavení přívodu krve do mozku.
 • Hemoragická cévní mozková příhoda (krvácení do mozku) – vzniká poškozením či prasknutím mozkové tepny, což způsobí krvácení do mozku nebo mezi mozkové obaly.

Ischemická cévní mozková příhoda: příčiny

V případě ischemické cévní mozkové příhody dochází k ucpání mozkové tepny, čímž přestávají být mozkové buňky zásobovány krví a kyslíkem a začínají odumírat. Na jejím vzniku se může podílet několik příčin, které označujeme jako rizikové faktory. Některé z těchto faktorů lze ovlivnit a jiné nikoli – mezi ty patří například dědičná onemocnění a vyšší věk. Mezi ovlivnitelné rizikové faktory se pak řadí tyto:

Hemoragická cévní mozková příhoda: příčiny

Hemoragická cévní mozková příhoda se vyskytuje asi ve 20 % případů a vzniká poškozením stěny mozkové cévy nebo jejím prasknutím. Nejčastější příčinou této mozkové příhody je vysoký krevní tlak. V takovém případě je stěna porušena v oblasti mozkové výdutě. Mezi další možné příčiny patří:

 • aneuryzma mozku, což je abnormální vyboulení cévní stěny v místech, kde je slabší než normálně,
 • nádor na mozku,
 • jiné vzácné stavy, které zahrnují oslabené krevní cévy v mozku,
 • léky na ředění krve – mohou způsobit krvácení do mozku nebo ho zhoršit,
 • zranění hlavy, například při autonehodě. [4, 5, 6]

Jaké má cévní mozková příhoda příznaky?

U ischemické i hemoragické cévní mozkové příhody dochází k přerušení toku okysličené krve do mozkových buněk, což vede k jejich rychlému odumírání. To se projevuje narušením mozkových funkcí, které jsou ovládány postiženou částí mozku.

Pokud je postiženo centrum pohybu, mohou se objevit potíže s hybností. Je-li postižena oblast zodpovědná za řeč, může dojít k nesrozumitelnému nebo drmolivému mluvení. A jestliže je ovlivněna část mozku, která se stará o zrak, mohou se objevit problémy se zrakem nebo rozmazané vidění. Mezi možné příznaky tedy patří:

 • potíže s mluvením a artikulací,
 • ochrnutí poloviny obličeje a pokles koutku úst,
 • oslabení horní a dolní končetiny na jedné straně těla, jako je například neschopnost zvednout ruku, pohnout nohou a podobně,
 • ztráta rovnováhy a zhoršená koordinace pohybů,
 • problémy s chůzí či stáním na místě,
 • potíže s viděním,
 • závratě s nucením na zvracení nebo se zvracením,
 • citlivost na světlo,
 • náhlá a silná bolest hlavy: typická pro krvácení do mozku.

K vyhodnocení příznaků se pro laiky využívá tzv. FAST test, podle kterého je možné ověřit příznaky mozkové příhody a přivolat lékařskou pomoc. Název tohoto testu je tvořen zkratkou anglických slov:

 • Face (tvář): projevy na obličeji,
 • Arm (ruka): poruchy hybnosti jedné z paží,
 • Speech (řeč): projevy spojené s poruchou řeči,
 • Time (čas): důležitost rychlého zásahu. [7, 8, 9]

Co je lehká mozková příhoda?

Lehká nebo také malá mozková příhoda, která je běžně známá i jako malá mrtvice, se odborně nazývá tranzitorní ischemická ataka (TIA). Jedná se o stav s dočasnými příznaky podobnými těm u skutečné cévní mozkové příhody. Bývá způsoben dočasným snížením přívodu krve do části mozku, které může trvat jen pár minut.

Nezpůsobuje trvalé poškození, ale může být varovným signálem hrozící mozkové příhody. Riziko je ve skutečnosti velmi vysoké, proto byste v případě výskytu příznaků měli vyhledat lékaře, aby byla odhalena příčina obtíží a mohli jste předejít mozkové příhodě. [10, 11, 12]

Prodělal někdo z vašich blízkých cévní mozkovou příhodu?

Cévní mozková příhoda a první pomoc

Jedinou možnou první pomocí, kterou můžete člověku s cévní mozkovou příhodou poskytnout, je zavolat záchrannou službu na čísle 155, případně 112. Dotyčného se pokuste udržet ve stabilizovaném stavu a umožněte mu volné dýchání. Položte ho tedy na lůžko a mírně mu zvedněte hlavu. Léčbu je poté nutné zahájit co nejdříve, ideálně do 4,5 hodiny od prvních projevů. [13]

Cévní mozková příhoda: léčba

Léčba cévní mozkové příhody závisí na mnoha různých faktorech. Základem terapie je však udržení základních životních funkcí. Dalším důležitým aspektem při určování vhodné léčby je pak to, o jaký druh mozkové příhody se jedná.

Léčba ischemické mozkové příhody

Při ischemické mozkové příhodě je hlavní prioritou obnovení průtoku krve v postižených částech mozku. Rychlá reakce může v některých případech předejít trvalému poškození nebo alespoň omezit závažnost následků mrtvice. Obnovení průtoku krve obvykle zahrnuje použití léčiv zvaných trombolytika, ale může také vyžadovat katetrizační zákrok.

Léčba hemoragické: mozkové příhody

Léčba hemoragické mozkové příhody závisí na lokalizaci a závažnosti krvácení. Primárním cílem léčby je často snížení krevního tlaku, což může výrazně omezit rozsah krvácení a předejít jeho zhoršení. Dále je také potřeba zvýšit srážlivost krve, což pomůže zastavit nadměrné krvácení. V některých případech může být nutný i chirurgický zákrok k odstranění nahromaděné krve a snížení tlaku na mozek. [14, 15, 16]

Infarkt myokardu může být smrtelný. Jak rozpoznat příznaky u žen a u mužů?
Přečtěte si také:

Infarkt myokardu může být smrtelný. Jak rozpoznat příznaky u žen a u mužů?

Rehabilitace po mozkové příhodě

Jakmile je pacient po mozkové příhodě z lékařského hlediska stabilizovaný, zahajuje se rehabilitace pod vedením fyzioterapeuta a následně i dalších odborníků v závislosti na konkrétních problémech. Rehabilitace se zaměřuje na obnovu schopností, které měl pacient před mozkovou příhodou. Může tedy mít několik podob, a to včetně:

 • Logopedie: zaměřuje se na obnovu jazykových a řečových schopností a také na zlepšení schopnosti ovládat svaly, které pomáhají dýchat, jíst, pít a polykat.
 • Fyzioterapie: soustředí se na zlepšení nebo obnovu schopností používat ruce a nohy. Může také pomoci s problémy s rovnováhou nebo svalovou slabostí.
 • Kognitivní terapie: může pomoci s problémy s pamětí a také zlepšit soustředěnost.
 • Ergoterapie: pomáhá trénovat mozek, abyste se mohli věnovat běžným činnostem každodenního života. Obzvláště užitečná je pro zlepšení přesných pohybů rukou a ovládání svalů.

Další případné terapie budou záviset na vašem individuálním zdravotním stavu. Váš lékař je tím, s kým byste měli diskutovat veškeré případné druhy léčby, které vám mohou pomoci. [17, 18, 19]

Trvalé následky mozkové příhody

Až 30 % pacientů s cévní mozkovou příhodou může na tuto závažnou chorobu zemřít. Mnoho pacientů také skončí s trvalými následky. Vzhledem k tomu, že se jedná o problém postihující centrální nervovou soustavu, projevy budou záviset na rozsahu a lokalizaci poškození mozkových funkcí. Nejčastějšími trvalými následky jsou:

 • neschopnost pohybovat jednou polovinou těla,
 • poruchy citlivosti těla,
 • potíže s řečí,
 • zhoršení zraku,
 • poruchy paměti,
 • změny chování.

Pokud dostane osoba postižená mozkovou příhodou rychlou a adekvátní lékařskou pomoc, existuje šance, že se z této situace dostane bez trvalých následků nebo pouze s mírným postižením, například mírným oslabením končetin. [20, 21]

Zdroje: kardioholesov.cz, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, nzip.cz, fyzioklinika.cz, zachranny-kruh.cz, nemocniceprostejov.agel.cz, uvn.cz, fnusa.cz, nemtru.cz

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?