Diabetická retinopatie může u pacienta způsobit trvalé oslepnutí. Jak ji léčit?

25. 11. 2019 10:00
přidejte názor

Diabetická retinopatie je nezánětlivé onemocnění oční sítnice, které vzniká vlivem celkového postižení cév při cukrovce. Dlouho probíhá bez jakýchkoliv příznaků, ale v pokročilém stádiu se mohou projevit problémy se zrakem a v některých případech pacienti dokonce mohou oslepnout. Lékaři proto obvykle přistupují k zákroku, který se nazývá laserová koagulace.Co je diabetická retinopatie?

Tato choroba představuje nejčastější cévní onemocnění sítnice a patří také mezi velice časté pozdní orgánové komplikace, které se projevují u pacientů s cukrovkou. Její výskyt bývá značně individuální, ale obvykle se dostaví zhruba po deseti letech trvání nemoci. Pokud se pacient s diabetem účinně léčí, komplikace přicházejí později, ale někdy mohou nečekaně propuknout mnohem dříve.

Jak diabetická retinopatie vzniká a postupuje?

U pacientů, které trápí diabetes mellitus, dochází v důsledku vysoké hladiny cukru v krvi k poškození drobných sítnicových cév a kapilár, což se označuje jako diabetická retinopatie. Zároveň se projevují také změny ve struktuře a funkci cévní stěny, která má následně sklon k vyboulení. Dále dochází ke krvácení z cév a prosakování krevní plazmy, vzniká zde otok a sítnice tak není dostatečně okysličována.

Faktor, který má vliv na růst a tvorbu nových cév, se může prostřednictvím nitrooční tekutiny dostat také do přední části oka, kde poté dochází k patologickému tvoření nových cév na sítnici nebo ve sklivci. Ty zde nemají co dělat, zbytečně ucpávají prostor, kudy odtéká nitrooční tekutina, a často praskají, takže jsou zdrojem krvácení.

U pokročilých stádií diabetické retinopatie se vazivová tkáň začíná postupně svrašťovat. Častým jizvením pak může dojít až k odchlípení sítnice. Tyto problémy pacientům způsobují různé zdravotní komplikace, jako je například zhoršené vidění nebo dokonce i slepota.

Rizikové faktory

Rozvoj diabetické retinopatie může uspíšit nedostatečná kompenzace a léčba cukrovky. Dále mohou mít vliv také různé přidružené choroby a další faktory, jako je například:

Jaké má diabetická retinopatie příznaky?

Zásadním problémem u diabetické retinopatie je skutečnost, že počáteční příznaky bývají velice nenápadné. Absence subjektivních potíží ve chvíli, kdy je možné začít problém efektivně řešit, vede k tomu, že pacient nemoc odhalí obvykle příliš pozdě. Až v pokročilém stádiu se obvykle projeví problémy, jako je snížení zrakové ostrosti a zhoršené vidění. Nejhorší důsledkem pak bývá celková slepota.

Komplikace

Mezi časté komplikace u diabetické retinopatie patří především krvácení do sklivce a odchlípení sítnice. V rozvinutých zemích tato nemoc zároveň představuje nejčastější příčinu oslepnutí. Ze statistických údajů vyplývá, že pacienti, kteří ztratí zrak v důsledku diabetické retinopatie, obvykle nepřežijí více než pět let. Postižení organismu a funkce cév je totiž příliš závažné.

Diagnostika

Zhoršující se zrak rozhodně není dobré ignorovat nebo ho považovat běžný příznak stárnutí. U rizikových pacientů, kteří trpí cukrovkou, je proto nutné absolvovat pravidelná vyšetření očního pozadí (oftalmoskopie). Pokud zde lékař odhalí nějaký problém, následují další specializovaná vyšetření, jako je optická koherenční tomografie (OCT) či fluorescenční angiografie.

Léčba diabetické retinopatie

Vhodnou prevencí a základem léčby diabetické retinopatie je dosažení a trvalé udržování optimální kompenzace cukrovky. Pacienti by vždy měli k léčbě cukrovky přistupovat zodpovědně, důsledně dodržovat veškerá dietní opatření, která jim lékař nařídí, a chodit na pravidelné oční kontroly. Zároveň je důležité sledovat i další rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak nebo zvýšená hladina cholesterolu.

Laserová koagulace sítnice

V minulosti se tento zdravotní problém nedal nijak léčit a pro záchranu zraku pacienta nemohli lékaři nic udělat. Moderní medicína je však mnohem dál. U pacientů v pokročilejším stádiu diabetické retinopatie se doporučuje laserová fotokoagulace sítnice.

Během tohoto zákroku lékaři ošetří postižená místa tenkým laserovým paprskem. Zajizví se tak neprokrvené části sítnice, což zabrání prosakování z jednotlivých cév a pomůže to také zpomalit a stabilizovat průběh onemocnění. Laserová koagulace je ovšem spíše preventivní a ztracenou zrakovou ostrost již většinou nedokáže vrátit zpět.

Další možnosti léčby

Pokud pacient z nějakého důvodu nemůže podstoupit léčbu laserem, nebo je tato terapie neúspěšná, existují také další možnosti, jak mu pomoci. Lékaři v takových případech obvykle volí operaci s názvem vitrektomie, kdy dojde k odstranění sklivce. Další možné zákroky zahrnují aplikaci látek s antiedematózním a antiproliferativním účinkem přímo do oka nebo přiložení odchlípené sítnice speciálním plynem či silikonovým olejem.

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?