Subdurální hematom se může projevit i měsíce po poranění hlavy. Jaké má příznaky?

27. 3. 2023 7:30
přidejte názor
Autor: Depositphotos

Subdurální hematom může vzniknout při jakémkoli poranění hlavy, u starších lidí pak i při drobném úrazu. To způsobí přerušení cév v mozku a následné krvácení pod tvrdou plenu mozkovou, což vytváří tlak na mozek. Silnější krvácení se obvykle projeví do několika minut nebo hodin a bývá spojeno s těžším poškozením mozku, zatímco slabší krvácení může vyvolat příznaky až po několika dnech, týdnech i měsících. Proto byste při jakémkoli úrazu hlavy měli vyhledat lékaře.

Co je subdurální hematom?

Subdurální hematom představuje závažnou komplikaci při poranění hlavy, ke kterému nejčastěji dochází při autonehodách, pádech nebo jiných úrazech. Jedná se o druh traumatického poranění mozku, při kterém krev z poraněné cévy vytéká pod tzv. tvrdou plenu mozkovou. Konkrétně se jedná o krvácení žilní. Subdurální hematom pak může být dvojího typu, buď akutní (průběh bývá závažnější), nebo chronický.

Lidský mozek má tři obaly neboli pleny, které oddělují kostěnou část lebky a mozkovou tkáň. Primární funkcí těchto plen je chránit mozek před poškozením. Nejblíže mozku je omozečnice (pia mater), prostřední obal se nazývá pavoučnice (arachnoidea), a třetí a nejvzdálenější obal se označuje jako tvrdá plena mozková (dura mater). Subdurální tedy znamená, že se krev nachází v prostoru mezi tvrdou plenou mozkovou a pavoučnicí. [1, 23]

Jak se subdurální hematom projevuje?

Jelikož se jedná o poranění mozku, subdurální hematom se projevuje podobně jako jiná mozková traumata. Příznaky se mohou objevit bezprostředně po úrazu, nebo se rozvinou v průběhu času. Záleží především na typu subdurálního hematomu, ale obecně se jedná o následující:

 • bolest hlavy, která se stále zhoršuje,
 • zmatenost a pocit ospalosti,
 • nevolnost a zvracení,
 • změny osobnosti, jako je neobvyklá agresivita nebo rychlé změny nálady,
 • nezřetelná řeč a změny vidění,
 • závratě a ztráta rovnováhy,
 • slabost na jedné straně těla,
 • ztráta paměti a dezorientace.

Jak krvácení pokračuje a tlak v mozku se zvyšuje, obtíže se mohou zhoršovat. Příznaky v tomto bodě zahrnují:

 • ochrnutí,
 • záchvaty,
 • obtíže s dýcháním,
 • ztrátu vědomí a kóma.

Akutní subdurální hematom

Pro akutní subdurální hematom je typické silnější krvácení a rychlejší růst hematomu. Doprovází ho zpravidla přetlak v dutině lebeční, který se označuje jako nitrolební hypertenze.

Příznaky se typicky objevují během několika minut až hodin po úrazu a tlak na mozek se zvyšuje, jelikož krev nemá kam odtékat. Úrazy, které vedou k akutnímu subdurálnímu hematomu, bývají spojené s těžším poškozením mozku, a tím pádem i s vyšší úmrtností.

Subakutní hematom

U tohoto typu je běžné, že se příznaky objeví až několik hodin nebo dní, případně i týdnů po poranění hlavy. Může se objevit například spolu s otřesem mozku.

Chronický subdurální hematom

U chronického subdurálního hematomu krvácení probíhá pomalu nebo střídavě ustává. Někdy pokračuje v růstu a jindy se stabilizuje a růst přestane. I stabilizovaný hematom ovšem může začít znovu krvácet. Kromě toho, že postižený trpí bolestmi hlavy, změnami osobnosti a únavou, se u něj může projevit také demence. Často se také stává, že se malý subdurální hematom zcela vstřebá a nepřijde se na něj. [4, 5, 6, 7, 8]

Prodělali jste někdy otřes mozku?

Jak vzniká subdurální hematom

Většina subdurálních hematomů vzniká při poranění hlavy, tedy například pokud se udeříte do hlavy při sportovní aktivitě, na kole, při autonehodě nebo jakkoli jinak. Náhlý úder do hlavy způsobí roztržení krevních cév, které se nacházejí na povrchu mozku.

Chronický subdurální hematom se pak častěji objevuje u starších lidí, kdy jej může způsobit i drobné poranění. Příznaky se nemusí objevit týdny ani měsíce po zranění. Relativně lehké poranění hlavy může způsobit subdurální hematom také u lidí s vyšším sklonem ke krvácení. Vzhledem k tomu, že příznaky se mohou objevit opožděně, je proto při každém poranění hlavy nezbytné podstoupit lékařské vyšetření.  [9, 10, 11]

Diagnostika subdurálního hematomu

Základem diagnostiky je fyzikální a neurologické vyšetření. Lékař se vás zeptá na detaily úrazu hlavy a vyhodnotí vaši anamnézu. Součástí neurologického vyšetření je změření zorného pole, rovnováhy a síly, vyšetření reflexů a také kognitivních funkcí.

Pokud lékař pojme podezření na subdurální hematom, odkáže vás na CT vyšetření a magnetickou rezonanci. Kromě toho, že tato zařízení potvrdí správnou diagnostiku, určí také rozsah krvácení, poranění lebky a čerstvost hematomu. Nový subdurální hematom se na CT zobrazí bíle, zatímco starší černě.  [12, 13, 14]

Krvácení do mozku vyžaduje včasný zásah lékařů. Podle čeho tento stav poznáte?
Přečtěte si také:

Krvácení do mozku vyžaduje včasný zásah lékařů. Podle čeho tento stav poznáte?

Léčba subdurálního hematomu

Léčba subdurálního hematomu spočívá v chirurgickém zákroku zvaném dekompresní kraniotomie. Do lebky se vyvrtá několik otvorů a nahromaděná krev vyteče, čímž se zmírní tlak na mozek. Během zákroku se také odstraňují vzniklé krevní sraženiny a pokud jsou příliš velké, může být nutné provést další zákroky k jejich odstranění.

Po operaci se v ráně zpravidla nechává ještě několik dní drén, aby krev mohla dále odtékat. Vzhledem k tomu, že se zákrokem se pojí vyšší riziko cévní mozkové příhody (mrtvice), je nutné zůstat po operaci v nemocnici ještě několik dní na pečlivé pozorování.

Pokud je hematom malý nebo vyvolává jen mírné, případně žádné příznaky, nemusí být chirurgický zákrok nezbytný. V takovém případě vám budou pravděpodobně podávány léky na zmírnění otoku při dodržování klidu na lůžku. [15, 16, 17]

Zdroje: stefajir.cz, cs.medlicker.com, my.clevelandclinic.org, webmd.com, old.lf.upol.cz, neurologiepropraxi.cz, nhs.uk, healthline.com

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?