Dvě ze tří studií hydroxychlorochinu nepřijímají nové pacienty

prevence koronaviru

Dvě ze tří klinických studií hydroxychlorochinu k léčbě covidu-19, které v ČR povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), nepřijímají nové pacienty. Důvodem jsou obavy z arytmií a neprokázaná účinnost, které vycházejí z nedávného článku ve vědeckém časopise Lancet. Lékový ústav o omezení klinických hodnocení informoval v tiskové zprávě. Hydroxychlorochin byl nejčastějším lékem, který čeští lékaři podávali pacientům s covidem-19. Dostalo ho přes 660 lidí. Další podávání léku mimo klinická hodnocení je podle SÚKL na uvážení lékařů.

„Další postup u pozastavených studií bude řešen v návaznosti na vývoj situace. Na běžící klinická hodnocení pečlivě dohlížíme a s jejich zadavateli jsme v pravidelném kontaktu. U dvou studií zadavatelé sami navrhli omezení náboru, u třetí jsme se domluvili, že díky dostatečnému sledování na JIP může studie pokračovat,“ uvedla ředitelka SÚKL Irena Storová.

Jednou z pozastavených je celosvětová studie Solidarity, kterou podporuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Zapojena jsou do ní tři centra v Praze a v Brně. „Kromě léčebného ramene s hydroxychlorochinem, které je nyní pozastaveno, jsou ve studii ještě léčebná ramena s remdesivirem, s dvojkombinací lopinavir a ritonavir a s trojkombinací lopinavir, ritonavir a interferon beta oproti standardní léčbě,“ napsal v tiskové zprávě SÚKL.

Druhé studie se mělo účastnit až 75 pacientů v sedmi centrech v Praze, Brně, Ostravě a Prostějově. Pacienti již do studie zařazení budou v léčbě pokračovat po dobu hospitalizace, jsou přísně sledováni. Nové studie přijímat nebude.

Třetí hodnocení zkoumá kombinaci hydroxychlorochinu a azitromycinu u pacientů na jednotkách intenzivní péče. Tito nemocní jsou kontinuálně sledováni přístroji sledujícími srdeční činnost, jejich bezpečnost je tak zajištěna a hodnocení bude pokračovat beze změn.

Obavy nad účinky hydroxychlorochinu při léčbě pacientů s novým typem koronaviru vzbudil článek ve vědeckém časopise Lancet. Shrnuje data z 61 nemocnic na šesti kontinentech. Podle nich výsledky naznačují, že podávání hydroxychlorochinu nepředstavuje léčebný přínos a častěji se u pacientů vyskytují komorové arytmie.

Před možnými riziky léku SÚKL varoval už na začátku epidemie, kdy se objevily informace o léku plaquenil a jeho účinné látce chlorochinu. „Při jeho užívání se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky až toxicity. Není doloženo, že by chlorochin působil preventivně před koronavirem,“ uvedl tehdy SÚKL na svém twitteru.

Úřad už dřív upozorňoval na to, přípravky s chlorochinem mohou způsobovat hypoglykemii neboli pokles hladiny cukru v krvi. Projevuje se třesem, neklidem, nesoustředěností, bušením srdce, zmateností, ospalostí, pocením, bolestmi hlavy i křečemi. Vést může až ke ztrátě vědomí a k poruše srdečního rytmu nebo vědci zmiňované arytmii.

Léky s chlorochinem se užívají proti malárii nebo revmatoidní artritidě. Ministerstvo zdravotnictví před koncem března omezilo některým lékařům předepisování léku, aby ho v případě potřeby nebyl pro pacienty s covidem-19 nedostatek. V lékárnách ale už v té době nebyl dostupný. Resort poté povolil dovoz jiného léku se stejnou účinnou látkou ze zahraničí.

Ohodnoťte tento článek!