Numerologie jména může ledacos prozradit o životě vašeho potomka. Poradíme vám, jak se počítá

numerologie jména

Numerologii jména lze považovat za studium vztahu mezi životem jedince a čísly na základě toho, jaké jméno mu je uděleno. Je založeno na numerickém výpočtu písmen, přičemž každé z nich má v numerologii odpovídající číslo. Tato čísla lze použít k vyhodnocení osobnosti, života a dokonce k předpovědi budoucnosti buď té vaší, nebo potomka, pro kterého jméno teprve vybíráte. Víte, jak správně vypočítat osudové, duševní nebo osobnostní číslo?

Kde se vzala numerologie jména?

Vztah mezi písmeny a čísly byl objeven již před mnoha lety. Existuje mnoho typů numerologických systémů, z nichž jsou nejpoužívanější tři, kam patří Pythagorův (neboli západní), Chaldejský a Kabala. Každý systém se liší ve svých metodách výpočtu a poskytuje různé interpretace.

Pythagorův numerologický systém

Jeho počátky jsou spojeny s Pythagorem, řeckým matematikem, který je známý pro své přeponové řešení pravoúhlého trojúhelníku. Tento systém přiřazuje písmena abecedy číslům 1 až 9 a vypočítá životní číslo pomocí diagramu. Výsledné číslo je sníženo na jednocifernou hodnotu, protože Pythagorův systém pracuje pouze s jednocifernými číslicemi. Vztah číslic a jmen je tedy následující:

 • A, J, S = 1
 • B, K, T = 2
 • C, L, U = 3
 • D, M, V = 4
 • E, N, W = 5
 • F, O, X = 6
 • G, P, Y = 7
 • H, Q = 8
 • I, R = 9

Chaldejský numerologický systém

Tento systém pochází ze starověkého Babylonu a je jedním z nejstarších numerologických systémů na světě. Zde čísla přiřazená každému písmenu nejsou tak systematická jako v Pythagorově metodě, ale jsou založena na vibracích konkrétního písmene.

Tento systém používá vzorec přiřazením písmen číslům 1 až 8, ale číslu 9 není přiděleno žádné písmeno, jelikož je považováno za posvátné. Devět je však přijato jako výsledné číslo, pokud jde o konečný součet. Řazení čísel ke jménům je následující:

 • A, I, J, Q, Y = 1
 • B, K, R = 2
 • C, G, L, S = 3
 • D, M, T = 4
 • E, H, N = 5
 • U, V, W, X = 6
 • O, Z = 7
 • Z, P = 8

Kabala numerologický systém

Tento systém, který pochází z hebrejské mystiky, studuje pouze jméno bez příjmení. Zahrnuje 22 vibrací od 1 do 400. Protože tento systém bere v úvahu pouze jméno a ne datum narození, není ve světe příliš používán.

Výběr jména podle numerologie

Při výběru jména podle numerologie je možné se zaměřit na různé aspekty, které lze ze jména vyčíst. Jméno a příjmení nám totiž může napovědět, jaké bude mít váš potomek osudové číslo, číslo osobnosti a také duševní číslo. V některých kulturách rovněž věří, že změnou jména či příjmení lze změnit vlastní osud.

Numerologie jména a příjmení: osudové číslo

Osudové číslo se počítá na základě křestního jména a příjmení, čímž nabízí pohled na to, jaký je účel nositele jména v jeho životě. Popisuje povahu, odhaluje cíle, dává představu o tom, jak jich dosáhnout, a také umožní odhalit překážky, které mohou přijít.

Abyste vypočítali osudové číslo z křestního jména a příjmení, použijte jeden z uvedených numerologických systémů, ve kterém každé písmeno odpovídá určitému číslu. Jednotlivá čísla mezi sebou sčítejte, dokud nedostanete jednociferné číslo. Výjimku tvoří pouze čísla 11, 22 a 33, jež jsou považována za mistrovská čísla a zůstávají v této podobě.

Totéž proveďte se jménem i příjmením a tato čísla následně sečtete. Pokud bychom použili jako příklad jméno Jan Novák a počítali bychom s Pythagorovým systémem, bude součet probíhat následovně:

JAN (1+1+5) = 7, NOVÁK (5+6+4+1+2) = 17 = 1+7 = 8. 8+7 = 15 = 1+5 = 6. V tomto případě je tedy osudové číslo 6.

Numerologie podle jména: osobnostní číslo

Osobnostní číslo se počítá pomocí souhlásek v celém jménu. Číslo popisuje osobnost a dává představu o tom, jak dotyčného vidí ostatní. Vědět, jak jej ostatní vnímají, mu pomůže překonat nejasný dojem z okolí a přijmout jej.

Aby bylo možné vypočítat osobnostní číslo, je třeba využít opět stejný numerologický systém, ovšem tentokrát sečíst pouze souhlásky ze jména a příjmení. Čísla je opět potřeba sčítat dokud nedostanete jednociferné číslo. Výpočet bude tedy následující, vezmeme-li jako příklad jméno Jaroslav Malý:

JRSLV (1+9+1+3+4) = 18 = 1+8 = 9, ML (4+3) = 7. 9+7 = 16 = 1+6 = 7. V tomto případě je tedy osobnostní číslo 7.

Numerologie jména a duševní číslo

Duševní číslo se počítá pomocí čísel odpovídajících samohláskám ve vašem křestním jménu a příjmení. Je také známo jako číslo srdce. Poskytuje nahlédnutí do vnitřních sil, oblib, averzí a možností. Jednoduše řečeno, odhaluje vnitřní já, které může být před ostatními skryté.

Chcete-li zjistit, jaké je duševní číslo vašeho jména nebo jména, které byste rádi vybrali pro svého potomka, musíte tentokrát sečíst čísla podle jednoho z numerologických systémů, která odpovídají pouze samohláskám v křestním jméně i příjmení. Můžeme použít například jméno Markéta Nováková:

AEA (1+5+1) = 7. OAOA (6+1+6+1) = 14 = 1+4 = 5. Duševní číslo bude tedy v tomto případě 5.

Numerologický rozbor jména

Až budete mít číslo konkrétního jména, můžete toto číslo vyhledat v různých numerologických tabulkách, abyste se dozvěděli více o sobě nebo o vašem potomkovi. Ať už jste vybrali jméno s ohledem na výsledek numerologie, nebo je jméno zvoleno pouze náhodou, možná vám pomůže poznat lépe budoucnost vaší ratolesti. K jednotlivým číslům se pojí následující vlastnosti:

 • 1 – Iniciátor akce, průkopník, vedoucí, nezávislý, dosahující, individualistický
 • 2 – Spolupráce, přizpůsobivost, posuzování druhých, partnerství, zprostředkování
 • 3 – Výraz, verbalizace, socializace, umění, radost ze života
 • 4 – Založení hodnot, pořádek, služba, boj proti limitům, neustálý růst
 • 5 – Rozpínavost, vizionář, dobrodružství, konstruktivní využití svobody
 • 6 – Odpovědnost, ochrana, péče, komunita, rovnováha, sympatie
 • 7 – Analýza, porozumění, znalosti, uvědomění, pilný, meditující
 • 8 – Praktické snahy, orientovaný na status, hledající síly, vysoké materiální cíle
 • 9 – Humanitární, podporující přírodu, nezištnost, závazky, kreativní vyjádření
 • 11 – Vyšší duchovní rovina, intuitivní, osvětlení, idealista, snílek
 • 22 – Mistrovská snaha, velké úsilí, značná síla, vedení

Zdroje: mumjunction.com, astrologyfutureeye.com

Ohodnoťte tento článek!