Oftalmologie

Věkově podmíněná makulární degenerace

VPMD je chronické degenerativní onemocnění, které patří mezi nejčastější oční choroby moderního světa. VPMD je ve vyspělých zemích hlavní příčinou ztráty zraku v populaci...

Herpetické oční infekce

Herpesviry (čeleď Herpesviridae) patří mezi největší známé virové agens. Jsou rozšířeny v populaci na celém světě. Jejich charakteristickým rysem je, že po proběhlé primární...

Ošetřovatelská péče podle modelu Oremové

Oči jsou nenahraditelnou hodnotou a zaslouží si tu největší pozornost a péči. Náš životní styl, schopnost pracovat, číst, psát, sportovat a v konečném důsledku...

Glaukom okrádá o o zrak

Při zeleném zákalu dochází k degeneraci a odumírání zrakového nervu. Protože v sobě vede veškeré informace o obrazech, které dopadají do oka, má poškození...

Degenerace žluté skvrny

Nemoci očí vnímáme hůře než jiných částí těla. Zrak považujeme za nenahraditelný a přežívá povědomí, že „není pomoci“. I zde však platí, že čím...

Únava očí

V práci sedíme u počítače, večer v pološeru sledujeme děj na televizní obrazovce a pak si čteme v posteli. Oči nám slzí, pálí nebo...

Úspěšnost se odvíjí od diagnózy

„Oční lékařství se dynamicky rozvíjí, do praxe jsou zaváděny nejmodernější technologie s cílem zajistit spokojenost pacientů,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., přednosta Kliniky...

Pečujeme o své oči

Oko je orgán zraku uzpůsobený k přijímání světelných podnětů a jejich přeměně na nervové impulzy, které zrakové dráhy odvedou do mozku k dalšímu zpracování. Ve...

Monitory počítačů neškodí jen očím

Hodiny, které trávíme u počítačových monitorů, ovlivňují naše zdraví. Například proto, že takto strávený čas nevěnujeme sportu a dalším aktivitám, jež jsou pro lidský...

Nejvážnější oční onemocnění vedoucí ke ztrátě zraku

Zrak je nejcennější ze smyslů a jeho ztráta představuje pro člověka utrpení, které se promítá do všech oblastí života. Zanedbatelné však nejsou ani ekonomické...

Oči potřebují naši péči

Zrak neohrožují jen úrazy, ale také kouření, obezita a časté vystavování slunečnímu záření. Nezdravý životní styl a nedostatečná péče o zrak vedou ke zvýšení...

Oko a zrak

Zrak umožňuje vidět – vnímat světlo, barvy, tvary, orientovat se v prostoru. Pro člověka je to nejdůležitější smysl, protože pomocí něj získáváme až 90...

Věkem podmíněná makulární degenerace – principy a léčba

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je multifaktoriální onemocnění zhoršující centrální zrakovou ostrost. V současné době je léčitelná jeho vlhká forma, nejrozšířenější je léčba protilátkami...

Optická koherentní tomografie (OCT)

Optická koherentní tomografie je neinvazivní, nekontaktní, transpupilární zobrazovací diagnostická metoda, která umožňuje provést a znázornit řezy sítnicí s vysokou rozlišovací schopností. Používá se především...

Retinopatie předčasně narozených dětí

Retinopatie nedonošených (ROP) je nejčastější příčinou nevidomosti dětského věku ve vyspělých zemích. Důležitá je proto včasná detekce onemocnění, indikace i provedení léčby, ale také...

Amblyopie

Amblyopie je stav, kdy zraková ostrost oka je nižší, než odpovídá objektivně zjištěnému organickému nálezu. Objektivní nález může být zcela normální nebo jde o...

Komplexní péče o děti s šedým zákalem

Šedý zákal vyskytující se v dětském věku může být vrozený nebo získaný. Léčba šedého zákalu u dětí se značně liší od léčby u dospělých....

Ortoptická léčba po operaci nitrolebního nádoru

Článek seznamuje s úspěšnou ortoptickou léčbou diplopie dospělé pacientky po operaci nitrolebního meningeomu, nejčastějšího benigního nemetastazujícího nitrolebního nádoru. Klíčová slova: ortoptická léčba, meningeom, diplopie...

Flegmona očnice – kazuistika

V článku je popsána kazuistika pacienta, který utrpěl poranění oka. Hospitalizace byla mírně komplikována tím, že pacient přiznal dlouhodobé užívání drog. Během hospitalizace dobře...

Cvičení fúze v prostoru prizmaty u šilhajících dětí

Dobrá zraková ostrost obou očí nestačí, neumí-li obě oči spolu vytvořit jeden vjem. Tato schopnost se jmenuje fúze a je vrozená - hovoříme o...