Psychiatrie

Písecká psychiatrie letos diagnostikovala více pacientů s ADHD

Kvůli stresu hrozí neheterosexuálním lidem častěji duševní nemoc

Dlouhodobé hospitalizace na psychiatrii nejsou ekonomicky výhodné

16. 11. 2018

Agorafobie

6. 4. 2012
Doba čtení: 28 minut

Přístup k závislému pacientovi

12. 1. 2012

Nevýznamnější lékové interakce antipsychotik v průběhu věku

2. 1. 2012

Léčba psychických poruch ve stáří

2. 1. 2012
Doba čtení: 15 minut

Farmakologická léčba schizofrenie

2. 1. 2012

Bipolární afektivní porucha v různém věku

2. 1. 2012

Panická porucha v průběhu života a její léčba

2. 1. 2012

Deprese a antidepresiva v průběhu života ženy

2. 1. 2012
Doba čtení: 13 minut

Pokroky ve farmakoterapii dětského autismu

2. 1. 2012
Doba čtení: 10 minut

Farmakoterapie ADHD

2. 1. 2012
Doba čtení: 28 minut

Psychofarmaka v těhotenství a laktaci

2. 1. 2012
Doba čtení: 16 minut

Farmakogenetika v psychiatrii

2. 1. 2012

Mozek v průběhu seniorského věku a psychofarmaka

2. 1. 2012
Doba čtení: 11 minut

Spějeme zpět k lodím bláznů aneb středověk se do psychiatrie vrací...

2. 1. 2012

Vývojové aspekty schizofrenie a včasná identifikace schizofrenní symptomatiky

7. 10. 2011
Doba čtení: 9 minut

Morbidní strach z tloušťky

11. 5. 2011

Anxiolytika v léčbě úzkosti

18. 4. 2011
Doba čtení: 3 minuty

Poruchy chování u seniorů

11. 4. 2011

Fyzické omezení pacienta na akutním psychiatrickém oddělení

10. 2. 2011

Ošetřování pacienta s polymorfní závislostí

10. 2. 2011

Sonda do historie psychiatrického opatrovnictví

10. 2. 2011

Vaskulární demence

10. 2. 2011

Demence – vývojová stadia a doporučení

10. 2. 2011
Doba čtení: 13 minut

Psychosociální atributy diagnózy sclerosis multiplex

10. 2. 2011

Nádory centrálního nervového systému

10. 2. 2011
Doba čtení: 2 minuty

Biologické metody léčby duševních poruch

8. 2. 2011

Dětská a dorostová psychiatrie

8. 2. 2011
Doba čtení: 23 minut
130 / 129