Psychiatrie

Písecká psychiatrie letos diagnostikovala více pacientů s ADHD

Psychiatrická nemocnice Písek eviduje nárůst počtu pacientů s nemocí ADHD v dospělém věku. Loni jediné zařízení svého druhu v Jihočeském kraji léčilo jednoho pacienta,...

Kvůli stresu hrozí neheterosexuálním lidem častěji duševní nemoc

Neheterosexuálním lidem hrozí podle řady studií kvůli takzvanému menšinovému stresu častěji duševní nemoc. Podle odborníků je třeba se více věnovat bourání předsudků o LGBTQ+...

Dlouhodobé hospitalizace na psychiatrii nejsou ekonomicky výhodné

Péče o duševně nemocného člověka v psychiatrické nemocnici je o několik tisíc Eur ročně dražší než při využití komunitních center. Celá řada pacientů je navíc...

Agorafobie

Agorafobie s panickou poruchou nebo bez ní je běžná, obvykle chronická duševní porucha. Pokud není léčena, bývá spojena s postižením fungování, zvýšeným rizikem sebevraždy...

Přístup k závislému pacientovi

Neplánovaný pobyt v nemocnici představuje pro většinu pacientů do značné míry stresovou zátěž. Velmi pak záleží také na pohledu a přístupu zdravotníků, zejména pak...

Farmakoterapie ADHD

Hyperkinetické poruchy jsou diagnostickou kategorií F 90 podle MKN-10 a ADHD podle DSM-IV, která se objevuje ve všech věkových skupinách – od dětství do...

Pokroky ve farmakoterapii dětského autismu

Článek přináší přehled zavedených i experimentálních léčeb dětského autismu. V první části jsou shrnuty současné klinické studie s atypickými antipsychotiky (zejména risperidonem a aripiprazolem),...

Deprese a antidepresiva v průběhu života ženy

Ve výskytu, klinickém obrazu, průběhu a léčbě jsou rozdíly mezi oběma pohlavími. Navíc trpí ženy některými specifickými formami deprese. Depresivní příznaky se mohou vyskytovat...

Panická porucha v průběhu života a její léčba

Panická porucha je chronické psychiatrické onemocnění. Pacienti zažívají panické ataky charakterizované příznaky autonomní aktivace, jako jsou palpitace, hyperventilace, závratě, tremor, tlaky na hrudi, pocení,...

Bipolární afektivní porucha v různém věku

Bipolární afektivní porucha je multifaktoriální onemocnění s různorodými klinickými projevy. Heterogenita projevů nemoci se projevuje ve variabilitě průběhu, prognóze i odezvě na léčbu. Diagnóza...

Farmakologická léčba schizofrenie

Přes pokroky ve farmakologii jsme až příliš často svědky neuspokojivých výsledků a tak terapie schizofrenie zůstává stále výzvou. I když jako cíle léčby byly...

Léčba psychických poruch ve stáří

Farmakoterapie osob vyššího věku má svá specifika, vyžaduje vyšší opatrnost v dávkování i výběru farmak. Je nutno se vyhýbat některým farmakům, která jsou bezpečná...

Spějeme zpět k lodím bláznů aneb středověk se do psychiatrie vrací…

Zralost a kultivovanost společnosti je možné poznat z chování ke svým nejslabším a bezbranným. Chronicky psychicky nemocní byli vždy prubířským kamenem kultivovanosti od nepaměti....

Nevýznamnější lékové interakce antipsychotik v průběhu věku

Lékovou interakci můžeme charakterizovat jako jev, kdy se plazmatická koncentrace, a tím i účinky původního léku změní, protože k léku přidáme lék jiný nebo...

Mozek v průběhu seniorského věku a psychofarmaka

Demografické trendy v rozvinutých zemích přinášejí nové výzvy. Jednou z nich je léčba psychiatrických onemocnění u seniorské populace. Kvůli farmakokinetickým a farmakodynamickým změnám, které...

Farmakogenetika v psychiatrii

Cílem farmakogenetického výzkumu je přinést poznatky vedoucí k individualizaci terapie a dále také informace, pomocí kterých by bylo možno predikovat odpověď na léčbu a...

Psychofarmaka v těhotenství a laktaci

Rozhodování o farmakoterapii duševních poruch v těhotenství a v době kojení bývá v klinické praxi zdrojem nejistoty. Na jedné straně zvažujeme potenciální následky léků...

Vývojové aspekty schizofrenie a včasná identifikace schizofrenní symptomatiky

Z celkového počtu 2784 lékařů z různých center celého světa odpovědělo 129 pražských praktických lékařů v rámci multicentrického mezinárodního dotazníkového šetření na otázky týkající...

Morbidní strach z tloušťky

Mentální anorexie a mentální bulimie jsou poruchy příjmu potravy vyznačující se nutkavými myšlenkami. Obě spojuje chorobný strach z tloušťky. SOUHRN: Následující příspěvek volně navazuje na...

Anxiolytika v léčbě úzkosti

Anxiolytika jsou psychofarmaka rozvolňující úzkost, působící na svalovou relaxaci, antikonvulzivně, hypnoticky a tlumivě na CNS (zejména benzodiazepiny). Jejich hlavní indikací jsou především úzkostné stavy....