Psychologie

Vizuální vnímání řidiče z hlediska psychologie

Ze smyslových orgánů je při řízení vozidla nejdůležitější zrak. Odhaduje se, že asi 90 % informací přijímá řidič zrakem. Lidské oko je schopno zaregistrovat...

Stabilizační proces jako výraz emocí a nálad

Význam emocí byl zpočátku nahlížen spíše z negativní stránky. Pro Tomáše Akvinského byly veškeré emoce spojené se smrtelným hříchem a Immanuel Kant je pokládal...

Herní terapie v nemocnicích

Hra je důležitou součástí života dítěte. V nemocničním prostředí tato potřeba mnohdy není dostatečně uspokojována, což může vést k pasivitě, demotivaci a také k...

Stres a zdraví

Slovo stres obvykle používáme v situacích, kdy již všeho máme „dost“, jsme přetíženi a často i přemýšlíme, zda situaci vůbec zvládneme. Stres může znamenat...

Kyberchondrie aneb Hypochondrie „na síti“

Kyberchondrie je považována za novou formu hypochondrie. Nebývalý nárůst informací o zdraví na internetu může u lidí paradoxně zvyšovat úzkostné pocity. Článek upozorňuje na...

Psychologie popáleninové medicíny

V následujícím příspěvku se autor zaměřuje na zvláštnosti psychologie popáleninové m edicíny, popisuje souvislost mezi fyzickou a psychickou integritou lidské bytosti, problematiku resocializace pacientů se...

Hudba jako lék i jako riziko

Využívání hudby v medicíně má dlouhou tradici sahající do starověku. V odborné literatuře lze nalézt odkazy na úspěšné využívání hudby v řadě oblastí. Hudba...

Civilizační vlivy a stres ovlivňují naše zdraví

Dostal jsem příležitost napsat článek o stresu. Jsem tomu rád, protože mám na tento problém v řadě ohledů poněkud jiný názor, než...

Autogenní trénink podle Schultze

Autogenní trénink je psychoterapeutická metoda sloužící k dosažení pocitu uvolnění, v němž je člověk přístupný léčebným pokynům a učí se ovládat své psychické i...

Co mi dala supervize

Supervize je zprostředkování nezatíženého náhledu na činnost, kterou člověk vykonává, s cílem vyvarovat se chyb, dosáhnout osobního a profesního růstu nebo s cílem potvrzení...

Léčba nespavosti na psychiatrické ambulanci

Spánek je přirozený stav, který umožňuje odpočinek celého těla, ale zejména mozku. Je to životní potřeba srovnatelná s příjmem potravy. V lékařské praxi se...

Práce terénní psychiatrické sestry

I v psychiatrických oborech dochází ke zvyšování odbornosti sester nejenom studiem oboru ve školách, ale i absolvováním terapeutických výcviků, odborných kurzů a seminářů. Tím...

Komunitní přístup k duševnímu zdraví

Komunitní přístup k duševnímu zdraví představuje jeden ze způsobů, jak zvýšit kvalitu a dostupnost psychiatrické péče, a současně zaručuje rentabilitu finančních nákladů. SUMMARY ...

Epilepsie

Epilepsie je chorobný stav, který je výsledkem patologické elektrické aktivity v mozku a nervovém systému. Projevuje se výskytem opakovaných, časově limitovaných záchvatů, vyskytujících se...

Nutkavé myšlenky a rituály

Obsedantní myšlenky občas potkávají každého, nejsou nijak neobvyklé a běžně jedinci nezpůsobují velké problémy. Pokud jsou však tyto myšlenky časté a provázejí je kompulze...

Ošetřovatelská péče o manického pacienta

Slovo „mánie“ je odvozené z řeckého „mainesthai“ (bláznivý, zuřivý). Dnes je mánie samostatnou nozologickou jednotkou a její prevalence je zhruba 1%. V článku autoři...

Rodina versus sestra

Souhrn Autorka článku se zamýšlí nad vztahem rodina versus sestra. Uvádí tři příklady postojů a chování rodiny, která není spokojena s péčí a přístupem...

Imaginace a závislosti

Imaginace se uplatňuje při vzniku a udržování návykových nemocí a odborná literatura říká, že ji lze využívat i při jejich léčbě. V článku jsou...

Kolik je v České republice alkoholiků?

Odpověď na otázku, kolik je v ČR alkoholiků, je obtížná. Místo o „alkoholismu“ je totiž vhodnější mluvit o závislosti na alkoholu a o škodlivém...

Prevence nežádoucího chování pacientů ovlivněných nemocí

Každý člověk je individuální bytostí, pro kterou je typické nejen výrazné subjektivní prožívání, ale i chování. Nemoc, která bývá v mnohých aspektech zátěžovou situací, nejednou...