Hypoglykemie zpravidla postihuje diabetiky. Vzácně se však může projevit i u zdravých jedinců

24. 6. 2024 7:30
přidejte názor
Autor: Depositphotos.com/ginasanders
check
MUDr. Daniel Petr | Odborný garant článku
„Hypoglykémie je strašákem všech léčených diabetiků. Proto by u sebe měli vždy mít nějaký zdroj cukru, případně i glukagon.“

Mezi nejčastější komplikace postihující osoby trpící cukrovkou 1. a 2. typu, kteří jsou na inzulinu, patří takzvaná hypoglykemie. Tento stav má několik stupňů závažnosti v závislosti na tom, jak moc se pacientovi snížila hladina krevního cukru. Někdy si dotyčná osoba zvládne pomoci sama, jindy se však může jednat o život ohrožující stav.

Co se dozvíte v článku
 1. Co je hypoglykemie?
 2. Příčiny hypoglykémie
 3. Jaké má hypoglykemie příznaky?
 4. Hypoglykemie u zdravého člověka
 5. Diagnostika
 6. Jak probíhá u hypoglykemie léčba?

Co je hypoglykemie?

Hypoglykemií se rozumí stav, kdy klesne hladina cukru v krvi pod určitou hranici. Jedná se o strašáka všech diabetiků, neboť v závažných případech může dotyčný upadnout do bezvědomí, a pokud mu není včas poskytnuta správná pomoc, hrozí mu i smrt. Zároveň jde o nejčastější komplikaci spojenou s cukrovkou, s níž jsou pacienti seznámeni. Měli by vědět, jak jí předcházet a co dělat v případě, že se dostaví.

Posouzení závažnosti hypoglykemie je vždy individuální a neodvíjí se pouze od naměřených hodnot. Lékaři tento stav dělí na lehký, střední a těžký. Lehkou hypoglykemii pacient dokáže rozpoznat a po zaléčení, které dotyčný provede sám, zpravidla během několika minut odezní. Středně těžká hypoglykemie už trvá o něco déle a pacienta obvykle trápí také přidružené příznaky, jako je bolest hlavy nebo porucha soustředění.

Těžká hypoglykemie pak vyžaduje pomoc od druhé osoby, jelikož v takovém případě si už pacient nezvládne sám pomoci, protože upadá do bezvědomí. Po poskytnutí první pomoci je navíc někdy potřeba zavolat rychlou záchrannou službu (155). Pokud vás zajímá, jaké mají jednotlivé typy hypoglykemie hodnoty, pak se jedná o následující limity:

 1. lehká hypoglykemie: 3,5 až 4 mmol/l,
 2. střední hypoglykemie: 2,5 až 3,5 mmol/l,
 3. těžká hypoglykemie: méně než 2,5 mmol/l.

Za standardní hranici hypoglykemie je považována hodnota 3,3 mmol/l, avšak lehká hypoglykemie může nastat už ve chvíli, kdy je hladina cukru v krvi nižší než 4 mmol/l. Některé zdroje pak uvádí ještě kategorii takzvané mírné hypoglykemie, která je charakteristická biochemickým nálezem, ale neprojevuje se žádnými příznaky nebo má pouze minimálními symptomy. [1, 2, 3, 45]

Příčiny hypoglykémie

Jak bylo řečeno, hypoglykemie nastává, když hladina cukru v krvi klesne pod zdravou hranici. U osob, kterým byla diagnostikována cukrovka 1. a 2. typu, k tomu může přispět několik faktorů. Pokud se ptáte, jaké má u diabetiků hypoglykemie příčiny, pak se jedná především o vynechání jídla během dne nebo konzumaci příliš malého množství potravy při neadekvátní dávce inzulinu či perorálních antidiabetik. Na vině však bývá často také vysoká fyzická námaha.

V uvedených případech dochází k takzvané hyperinzulinemii, což je stav, kdy je obvyklá dávka inzulinu pro organismus příliš vysoká. Stejně tak dochází k potížím i v případě konzumace alkoholu nebo v momentě, kdy má pacient sníženou funkci ledvin. Kromě toho pak může k hypoglykémii u diabetiků dojít také v následujících případech:

 • při užívání příliš velkého množství inzulínu nebo jeho nesprávné aplikaci,
 • při nesprávném načasování příjmu inzulinu a sacharidů,
 • při užívání příliš vysoké dávky perorálních léků na cukrovku,
 • při vyšší fyzické zátěži,
 • při požití tvrdého alkoholu na lačný žaludek,
 • při nevyváženosti potravy (nevhodný poměr tuků, bílkovin a sacharidů). [6, 7, 8, 9, 10, 11]

Jaké má hypoglykemie příznaky?

Příznaky hypoglykemie jsou u každého člověka individuální a je potřeba, aby se je pacient u sebe naučil rozpoznávat. Lékaři někdy doporučují, aby si diabetici zapisovali, jaké symptomy se u nich projevily, když se dostavila hypoglykemie. Tyto zápisky jim mohou pomoci v budoucnu identifikovat, že jim klesla hladina cukru v krvi, a jednoho dne tak budou nejspíše schopni rozpoznat tyto varovné signály sami od sebe.

Některé symptomy mohou být mírné a častější, zatímco jiné se projevují méně často, ale zato jsou závažnější. Stupeň závažnosti příznaků se přitom odvíjí od toho, v jaké míře se hladina glukózy v krvi snížila. Pokud jde o to, jaké má hypoglykemie projevy, pak mezi ty nejčastější, které pacienti s cukrovkou zmiňují, patří následující:

 • třes a zimnice,
 • nervozita a/nebo úzkost,
 • nadměrné pocení,
 • podrážděnost a netrpělivost,
 • pocit zmatenosti,
 • zrychlený tep,
 • točení hlavy nebo závrať,
 • nevolnost,
 • bledá barva kůže,
 • ospalost a únava,
 • pocit slabosti,
 • rozmazané/zhoršené vidění,
 • brnění nebo znecitlivění rtů, jazyka nebo tváří,
 • bolest hlavy,
 • problémy s koordinací a nemotornost.

Nízká hladina glukózy v krvi spouští uvolňování epinefrinu (adrenalinu), což je hormon, který dává organismu signál „bojuj, nebo uteč“. Právě epinefrin je zodpovědný za vyvolání příznaků při hypoglykemii, jako je bušení srdce, pocení, brnění nebo úzkost. Navíc v případě, že hladina cukru v krvi nadále klesá, mozek nedostává dostatek glukózy a přestává fungovat tak, jak by měl. To může vést k rozmazanému vidění, poruchám soustředění, pocitu zmatenosti, otupělosti nebo ospalosti. [12, 13, 14, 15, 16]

Hypoglykemie u zdravého člověka

Hypoglykemie u nediabetiků je spíše vzácná. Ve většině případů se jedná o komplikaci léčby osob s cukrovkou, nicméně i u lidí, kteří diabetes nemají, se tento jev může někdy vyskytnout. Děje se tak v důsledku příliš vysoké produkce inzulínu v těle, což je hormon zodpovědný za štěpení cukrů, které organismus využívá jako zdroj energie.

Pokud je v případě nediabetiků hypoglykemie zachycena včas, nijak výrazně je tento stav nemusí ovlivnit a zpravidla ani není potřeba takové osoby více vyšetřovat. Jinak je tomu ovšem v případě, že pacient splňuje všechna kritéria Whippleovy trias (typických pro inzulinom), která jsou uvedena níže:

 1. projevily se u něj symptomy hypoglykemie,
 2. v době projevu příznaků byla v žilní krvi laboratorně zachycena hypoglykemie,
 3. při zvýšení glykemie symptomy ustupují.
Nevíte si rady, jak snížit cukr v krvi? Pomohou některé potraviny, režimová opatření i doplňky stravy
Přečtěte si také:

Nevíte si rady, jak snížit cukr v krvi? Pomohou některé potraviny, režimová opatření i doplňky stravy

U zdravých lidí může být příčinou hypoglykemie takzvaný inzulinom, což je vzácný typ nádoru (většinou nezhoubný), který se tvoří buď z beta-buněk ve slinivce břišní, nebo vychází z acinárního systému pankreatu. Dále se může jednat také o reaktivní hypoglykemii, která nastává asi 4 až 5 hodin po jídle, nebo o takzvaný postprandiální syndrom, při němž nejsou splněna kritéria Whippleovy trias a většinou se vyskytuje u mladších štíhlých žen, které mají zvýšenou inzulinovou senzitivitu.

Nediabetická hypoglykemie může být zároveň důsledkem užívání některých léčiv, nadměrné konzumace alkoholu nebo nedostatečného příjmu potravy. Jedná-li se o dlouhodobý problém, může tento stav navíc značit také poruchu metabolismu, problém s hladinami hormonů v těle nebo onemocnění některých orgánů (slinivky, ledvin, jater).

Nakonec je třeba zmínit ještě odborný lékařský termín hypoglycaemia factitia, kterým se rozumí stav, kdy pacient záměrně zneužívá hypoglykemizující látky k tomu, aby na sebe upoutal pozornost. Tento jev je charakteristický tím, že se u pacienta objeví hypoglykemická příhoda, která nemá jasnou příčinu související s příjmem potravy. Diagnostika je v tomto případě velmi složitá a léčba obvykle zahrnuje psychoterapii. [17, 18, 19, 20, 21]

Diagnostika

Jediným jistým způsobem, jak zjistit, zda má pacient hypoglykemii, je zkontrolovat hladinu cukru v krvi pomocí glukometru, což je přístroj, který dokáže změřit hladinu krevního cukru. U většiny těchto měřidel se glykemie zjišťuje z malého vzorku krve, který je odebrán z prstu pacienta. Existují přitom dva typy glukometrů, kde první je založen na takzvané fotometrické metodě a druhý na elektrochemické metodě.

V případě zdravých jedinců, kteří se s diabetem neléčí a u nichž lékař pojme podezření na hypoglykemii, může být diagnóza stanovena na základě několikadenního půstu. Během tohoto hladovění si musí pacient měřit a zaznamenávat každých pár hodin hladinu glykemie. Někdy je ovšem zapotřebí podstoupit také některé ze zobrazovacích vyšetření, aby bylo možné potvrdit nebo vyloučit přítomnost nádoru či jiných zdravotních problémů.

Zažili jste někdy hypoglykemický šok?

Při podezření na reaktivní hypoglykemii nebo těhotenskou cukrovku se navíc provádí glukózový toleranční test. V rámci tohoto testu se nejprve odebere pacientovi krev, a pokud bude naměřená hodnota glykemie nižší než stanovená hranice, dotyčný vypije nápoj obsahující koncentrovanou glukózu. To způsobí, že jeho tělo začne produkovat více inzulínu. Následně se po 60 minutách a posléze ještě po 120 minutách odebere pacientovi krev znovu a opět se změří hodnoty glykemie. [22, 23, 24, 25]

Jak probíhá u hypoglykemie léčba?

Léčba hypoglykemických stavů závisí na jejich závažnosti. V případě lehké hypoglykemie, kdy pacient obvykle pociťuje hlad, únavu, slabost, nervozitu nebo poruchu soustředění, je potřeba přijmout 10 až 20 g sacharidů. U tohoto stavu si pacient zvládne pomoci sám tím, že například vypije 100 až 200 ml džusu nebo si dá 5 až 10 tablet hroznového cukru nebo 2 až 4 kostky řepného cukru.

U středně závažné hypoglykemie pak dotyčný může zaznamenat třes rukou, bolest hlavy, zhoršenou artikulaci, nervozitu, zmatenost, zrychlený tep nebo rozmazané vidění. Tehdy je potřeba přijmout 10 až 40 g sacharidů, což odpovídá 100 až 400 ml džusu, 5 až 20 tabletám hroznového cukru nebo 2 až 8 kostkám řepného cukru.

V případě těžké hypoglykemie je už vyžadována pomoc druhé osoby. Nemocnému se v takové situaci nedoporučuje do úst vkládat jakýkoliv cukr, hrozí jeho vdechnutí. Při těchto stavech se však zpravidla aplikuje injekce glukagonu, což je hormon produkovaný ve slinivce břišní, který působí proti inzulinu. Je potřeba také přivolat lékařskou pomoc.

Glukagon je dostupný pouze na lékařský předpis a kromě injekční aplikace existují také přípravky, které lze podat vdechnutím do nosní dírky. Diabetici by měli nosit tento lék u sebe pro případ nouze. Rodina, přátelé, ale třeba i kolegové v práci a další jedinci, se kterými pacient přichází do styku, by zároveň měli být vždy informovaní o jeho zdravotním stavu a o tom, jak poskytnout v případě hypoglykemie první pomoc.  [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32]

Zdroje: wikiskripta.eu, ocukrovce.cz, nzip.cz, diaordinace.cz, diabetes.org, casopisvnitrnilekarstvi.cz, healthline.com, ncbi.nlm.nih.gov, medicalnewstoday.com, mayoclinic.org, medicinapropraxi.cz, my.clevelandclinic.org, nhs.uk, webmd.com

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?