Očkování proti tetanu se doporučuje od 9. týdne života. Jak často probíhá přeočkování?

25. 5. 2023 7:30
přidejte názor
Zdroj: Unsplash

Očkování proti tetanu patří mezi povinná očkovací schémata, která podstupují malé děti již v prvním roce života. Přeočkování proti tetanu následně probíhá po celý život a týká se tak i dospělých. Tetanus je velmi závažné onemocnění, které způsobuje bolestivé křeče a má vysokou úmrtnost, proto byste přeočkování neměli opomíjet. Jak často se očkuje?

Očkování proti tetanu

Tetanus neboli strnutí šíje je závažné onemocnění způsobené toxiny bakterií zvaných Clostridium tetani, které se nacházejí v půdě a jsou běžně přítomny ve stolici zvířat i lidí. Tyto bakterie se do lidského organismu nejčastěji dostávají prostřednictvím kontaminované půdy, v níž se nacházejí spory (velmi odolná stádia bakterie), a to skrze různá poranění.

Tetanus se následně projevuje bolestivými svalovými křečemi a ztrátou koordinace. Nejvíce nebezpečné je postižení dýchacích svalů, jež může vést k udušení, a selhání srdečního svalu. Tetanus má až 50% smrtelnost.

Očkování proti tetanu je proto už od roku 1953 jedním z pravidelných povinných očkování, které děti dostávají již po dosažení 9. týdne věku v rámci očkování hexavakcínou. Pro zachování imunity je v dospělosti potřebné přeočkování v rozmezí každých 10 až 15 let. [1, 2, 34]

Očkování proti tetanu u dětí

Jak jsme již zmínili výše, očkování proti tetanu děti dostávají již po druhém měsíci života, tedy od 9. týdne věku. Očkování je součástí povinné hexavakcíny, která dále chrání pacienty proti černému kašli, záškrtu, virové hepatitidě typu B, onemocněním způsobeným bakterií Haemophilus influenzae typu b a dětské obrně. Dítě dostává první dvě dávky hexavakcíny v prvním roce života s odstupem dvou měsíců. Očkování proti tetanu je do ramene.

Třetí dávka hexavakcíny následuje mezi 11. a 13. měsícem věku dítěte. Mezi 5. a 6. rokem věku dítě podstupuje další přeočkování, a tedy čtvrtou dávku proti tetanu spolu s očkováním proti záškrtu a dávivému kašli. Další přeočkování, tedy pátá dávka proti tetanu, následuje mezi 10. a 11. rokem života. [5, 67]

Přeočkování proti tetanu u dospělých: jak často?

V dospělosti se tetanus očkuje po uplynutí deseti až patnácti let od poslední dávky, tedy mezi dvacátým a dvacátým šestým rokem. Poté se očkuje pravidelně se stejným odstupem, tedy deset až patnáct let. Lidem starším šedesáti let a osobám s oslabenou imunitou se doporučuje absolvovat přeočkování po deseti letech.

Dojde-li k rizikovému poranění, přeočkování se doporučuje tehdy, nebyl-li dotyčný očkován proti tetanu v posledních pěti letech. Pokud uplynulo více než pět let od posledního očkování, je na místě podstoupit přeočkování v případě rizika.

Protilátky je dále možno stanovit laboratorně. Dodržování termínů očkování sleduje podle dokumentace váš praktický lékař, přesto je ve vašem vlastním zájmu si včasné přeočkování vždy ohlídat, zejména pokud cestujete do zemí se zvýšeným výskytem nákazy. [8, 9, 10]

Očkování proti tetanu v těhotenství

Očkovat proti tetanu lze v jakémkoli stádiu těhotenství, nicméně v první trimestru je vhodnější počkat a očkovat se pouze v nutných případech, jako je například poranění či cesta do rizikových zemí. 

Přeočkování v těhotenství se zpravidla doporučuje pouze tehdy, uplynulo-li více než deset let od předešlé dávky. Kojení rovněž není překážkou pro očkování proti tetanu. [11, 12]

Lokální reakce na očkování proti tetanu u dětí a dospělých

Po očkování proti tetanu se mohou objevit lokální reakce, které zpravidla bývají lehké. Pouze výjimečně se mohou dostavit závažnější projevy. Lehké reakce vznikají bezprostředně po očkování, tedy během následujících 12 až 48 hodin.

Obvykle se jedná o bolest ruky v místě vpichu, otok, zarudnutí, výjimečně také zduření mízních uzlin. Malá boule po očkování proti tetanu je méně častá, ale obvykle není důvodem k obavám a sama vymizí. Lokální reakce zpravidla odezní do dvou dní od očkování.

Vážné reakce jsou spíše vzácné, konkrétně se může jednat o svalové kontrakce a nervové léze. Mezi opravdu ojedinělé reakce se pak řadí také bakteriální abscesy. Nepříznivé odezvy mohou být obecně častější u alergiků. Lokální reakce na očkování proti tetanu jsou dány nadbytečným množstvím tetanického anatoxinu. [13, 14, 15]

Očkování dětí přispívá ke zdraví celé společnosti. Jaké vakcíny jsou povinné?
Přečtěte si také:

Očkování dětí přispívá ke zdraví celé společnosti. Jaké vakcíny jsou povinné?

Očkování proti tetanu: vedlejší účinky

Vakcína proti tetanu může někdy způsobit nežádoucí účinky v podobě celkové reakce organismu, ty však bývají jen mírné. Je ale důležité si připomenout, že tyto vedlejší účinky jsou zanedbatelné ve srovnání s riziky spojenými s nákazou tetanem. Odmítnutí očkování proti tetanu kvůli případným reakcím tedy není na místě. Možné nežádoucí účinky po očkování proti tetanu, které se mohou objevit, jsou:

Očkování proti tetanu kontraindikace

Očkování proti tetanu byste měli odložit, pokud jste zrovna nemocní. Stejně tak není možné v době očkování užívat antibiotika. Stane-li se tedy, že jste si naplánovali očkování na určitý termín a jste nachlazení nebo zrovna užíváte nějaké léky, měli byste očkování odložit, případně se poradit o vhodnosti očkování s lékařem. 

Před podstoupením vakcinace byste se dále měli obrátit na vašeho lékaře, pokud se vás týká některé z následujících:

  • měli jste závažnou reakci na minulou dávku vakcíny proti tetanu,
  • trpíte záchvaty nebo jinými neurologickými problémy,
  • měli jste Guillainův-Barrého syndrom.

Jakmile podstoupíte očkování, neměli byste minimálně tentýž den provádět fyzickou námahu, pít alkohol a chodit do sauny nebo solária. [19, 20, 21]

Máte obavy z povinného očkování?

Platí se za očkování proti tetanu?

Očkování proti tetanu je povinné, tím pádem je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Zdarma je tedy každé přeočkování, které následuje v rozmezí deseti až patnácti let. Hrazeno je rovněž očkování při úrazech a poraněních, u nichž existuje riziko nákazy tetanem, a také před některými léčebnými výkony, jako je například operace tlustého střeva. Cena za jednu dávku vakcíny proti tetanu pro samoplátce činí přibližně 500 Kč. [22, 23]

Zdroj: ockovacicentrum.cz, vzp.cz, vakciny.cz, mediclinic.cz, ockovani-zahranici.cz, vakciny.net, healthline.com, cpzp.cz, olpt.cz, webmd.com, martinazajickova.cz, ockovani-zahranici.cz

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?