Profylaxe označuje preventivní opatření proti nemocem. Kromě očkování zahrnuje i kontroly u lékaře

26. 10. 2023 7:30
přidejte názor

Profylaxe je výraz označující veškerá preventivní opatření proti nákaze, propuknutí nebo dopadu určité nemoci. Řeč je tedy především o vakcínách, preventivních prohlídkách u lékaře a užívání léků u chronických onemocnění, ale patří sem i některé chirurgické zákroky. U jakých stavů je profylaxe nezbytná?

Co je profylaxe: význam slova

Profylaxe zahrnuje preventivní opatření, která mají předejít vzniku onemocnění nebo poruch, jež by se mohly za jistých okolností rozvinout. Tento výraz pochází z řečtiny, kde „phylax“ znamená „hlídat“. Profylaktická medicína zahrnuje především vakcíny a léky, které zabraňují vzniku chorob nebo opakování stavů, jako jsou například záchvaty.

Za profylaktika jsou považovány též kondomy, které uživatele chrání před pohlavně přenosnými nemocemi a otěhotněním. Profylaxe ale může zahrnovat i chirurgický zákrok, jako je například mastektomie u žen při vysokém riziku rozvoje rakoviny prsu. [1, 23]

Typy profylaktické péče

V oblasti medicíny existuje mnoho různých forem profylaxe a některé z nich mohou být aplikovány i po diagnostikování onemocnění. V těchto případech se nejedná o prevenci vzniku nemoci, ale o snahu zabránit zhoršení jejích příznaků. Profylaxe tedy slouží jako prevence, zastavení nebo zmírnění dopadu onemocnění, podle čehož se dělí na několik typů.

Primární profylaxe

Tento proces se zaměřuje na prevenci a zvýšení odolnosti proti nemocem. Znamená to, že nemoc se u člověka zatím nevyskytovala a dotyčný nejeví žádné příznaky onemocnění. Primární profylaxe zahrnuje preventivní prohlídky u lékaře, očkování, používání kondomu a podobně.

Sekundární profylaxe

Jedná se o opatření, která mají zabránit opakovanému onemocnění, které se již u pacienta projevilo, nebo zachytit nemoc v nejranějším stádiu. Patří sem například užívání statinů ke snížení cholesterolu, aby se předešlo infarktu.

Terciární profylaxe

Tato fáze profylaxe slouží ke zmírnění příznaků a snížení dopadů chronických onemocnění, která mohou mít dlouhodobé důsledky. Jedná se například o rehabilitační programy po mrtvici, léčbu srdečních onemocnění nebo chemoterapii rakoviny.

Kvartérní profylaxe

Hlavním cílem této léčby je předejít lékařským ošetřením, z nichž pacienti nemají podle současných výsledků prospěch. Pokud například pacient léčící se s rakovinou nereaguje na léky podávané v rámci chemoterapie, budou mu v dalším kole léčby podávána jiná léčiva.

Postexpoziční profylaxe

Dále existuje ještě postexpoziční profylaxe, která se zaměřuje na snížení rizika rozvoje nemoci nebo závažných komplikací, pokud už došlo ke kontaktu s nákazou nebo se nemoc rozvinula. Využívá se například u nákazy virem HIV nebo po expozici radiaci. [4, 5, 67]

Antibiotická profylaxe

Antibiotická profylaxe (ATB) zahrnuje použití antibiotik k prevenci onemocnění, nikoli k jeho léčbě. V lékařství se profylaktická antibiotika používají spíše výjimečně, aby se předcházelo vzniku rezistence na antibiotika u pacientů. Lékaři k tomuto typu prevence přistupují jen v případech, kdy přínos jejich užití převažuje nad rizikem spojeným s onemocněním, například u vysoce rizikových pacientů.

ATB profylaxe před chirurgickým zákrokem

Antibiotika mohou být podána osobám před operací, aby se předešlo riziku bakteriální infekce. Pacienti dostanou antibiotika jednu až dvě hodiny před zákrokem a ta jsou opět vysazena 24 nebo 48 hodin po operaci.

V některých případech se antibiotiky zabraňuje výskytu chronické nebo opakující se infekce. Antibiotická profylaxe je také běžná u pacientů, kteří prodělali infekční karditidu, což je ohrožující srdeční infekce. Mezi operace, které mohou zahrnovat ATB profylaxi, patří:

 • chirurgické operace nádorů v oblasti hlavy a krku,
 • některé ortopedické operace, jako jsou náhrady kyčelního nebo kolenního kloubu,
 • odstranění dělohy (hysterektomie),
 • transplantace orgánů,
 • zákroky trávicího traktu,
 • císařský řez,
 • operace k implantaci zařízení, jako je kardiostimulátor nebo defibrilátor,
 • srdeční operace, kam patří bypass koronárních tepen, náhrady chlopní a náhrady srdce,
 • operace na mozku nebo páteři (neurochirurgie).

ATB profylaxe ve stomatologii

Lékaři také někdy podávají antibiotika před zubním ošetřením, zejména pak osobám se závažnými srdečními problémy. Je to proto, že stomatologické zákroky s sebou nesou specifické riziko šíření infekce do srdce. Mezi vysoce rizikové osoby patří lidé s:

 • anamnézou infekční endokarditidy,
 • transplantací srdce s problémy s chlopní,
 • náhradou srdeční chlopně,
 • specifickými typy srdečních vad přítomných od narození,
 • někteří pacienti podstupující chemoterapii, kteří mají centrální žilní katétr. [8, 9, 10]
Očkování proti tetanu se doporučuje od 9. týdne života. Jak často probíhá přeočkování?
Přečtěte si také:

Očkování proti tetanu se doporučuje od 9. týdne života. Jak často probíhá přeočkování?

Jódová profylaxe

Jódová profylaxe se využívá v případech jaderných katastrof, kdy je populace vystavena radioaktivnímu záření z reaktorů, které uvolňují radioaktivní jód. Štítná žláza využívá jód k produkci hormonů a nerozlišuje mezi radioaktivním a stabilním jódem.

Pokud tedy po jaderné havárii dojde k vdechnutí nebo požití radioaktivního jódu, štítná žláza jej absorbuje stejným způsobem jako stabilní jód. Tento jód se ukládá ve štítné žláze a zvyšuje riziko rakoviny štítné žlázy.

V určitém rozsahu je možné zabránit této akumulaci radioaktivního jódu ve štítné žláze pomocí předem podaného obvyklého jódu do 24 hodin po ozáření. [11, 12]

Profylaxe migrény

Migrény se projevují nesnesitelnými bolestmi hlavy, které často doprovází nevolnost zvracení. Pacientům, kteří trpí pravidelnými migrénami, mohou lékaři předepsat některé profylaktické léky, aby se cítili lépe. Nejprve je lékaři podávají v malém množství a poté v případě potřeby zvyšují dávku. Obvykle se používají tyto léky:

 • Propranolol,
 • Timolol,
 • amitriptylin,
 • Divalproex,
 • Valproát sodný,
 • topiramát. [13]

Antimalarická profylaxe

Pro cestovatele do některých exotických zemí je dostupná antimalarická profylaxe v podobě tzv. antimalarik, která má zabránit nákaze malárií. Doporučení na léky se liší podle konkrétní země, do které lidé cestují. 

Žádná antimalarika však nemají 100% účinnost, a proto je důležité používat i další ochranné prostředky proti hmyzu, jako jsou repelenty, dlouhé rukávy a nohavice nebo spaní pod moskytiérou. [14, 15]

Ostatní profylaxe

Profylaktická péče pomáhá předcházet potížím nebo snižovat riziko zdravotních problémů, a proto zahrnuje veškerou preventivní péči od čištění zubů přes užívání antikoncepce, očkování proti nejrůznějším nemocem (například proti tetanu, hepatitidám, COVIDU-19, chřipce a podobně), užívání léků na ředění krve při riziku rozvoje trombózy až po pravidelné zdravotní prohlídky. Zároveň také může znamenat ukončení léčby, pokud hrozí poškození organismu. [16, 17, 18]

Zdroje: nzip.cz, cs.medicker.com, hganalytics.com, verywellhealth.com, riverwalkdentalorthodontics.com, who.int, cdc.gov, merriam-webster.com

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?