Panická ataka se objeví bez varování. Jak tento stav zvládnout?

Panická ataka je epizoda intenzivního strachu, který se u pacientů projevuje náhle a bez jakékoliv zjevné příčiny. Záchvat doprovází řada tělesných i psychických příznaků, jako je například hyperventilace, bušení srdce, třes a nevolnost, ale také nadměrná lekavost a pocit ztráty kontroly nad vlastním tělem. Pomoci mohou dechová a svalová cvičení, ale také farmakoterapie či psychoterapie.

Co je panická ataka?

Panická ataka (nebo také panický záchvat) je epizoda vnitřního neklidu, úzkosti a intenzivního strachu, která se obvykle dostaví bez zjevné vnější příčiny. Někdo se s tímto stavem potká pouze jednou za život, u pacientů s panickou poruchou se však záchvaty opakují v pravidelných intervalech.

Podle průzkumů se panická ataka objevuje spíše u žen, které trápí až dvakrát častěji než muže. O středně těžké poruše lékaři hovoří ve chvíli, kdy pacient prodělá alespoň 4 záchvaty během měsíce, při těžké variantě jsou to i 4 záchvaty během jednoho týdne. Co se týče ojedinělých záchvatů paniky, s těmi se každoročně potýká kolem 12 % populace.

První panická ataka se obvykle objeví u dospívajících pacientů nebo v rané dospělosti (15-24 let). Výjimkou však není ani první záchvat kolem padesátky. Ačkoliv typické jsou především denní záchvaty, někdy se může objevit také panická ataka v noci nebo ve spánku.

Příčiny panické ataky

Spoustu lidí v dnešní době zajímá, jak se u nich vlastně úzkostná panická porucha vyvinula a co vede ke vzniku dalších a dalších záchvatů. Nemoc má údajně genetický základ. Pacienti ovšem od rodičů a prarodičů nedědí konkrétní poruchu, ale spíše schopnost vyrovnat se s obtížnými situacemi a stresem.

Dále mohou mít vliv tyto faktory:

 • Biologické abnormity v CNS
 • Patologické vzorce chování
 • Poruchy v GABAergním neurotransmiterovém systému
 • Stresové události z dětství či dospívání pacienta
 • Interpretace symptomů jako příznak katastrofy (naučené chování)

Co spouští panickou ataku? Na rozdíl od fobie nelze panické ataky předvídat, protože nesouvisí s žádnou konkrétní situací. Prvním spouštěčem obvykle bývají látky, které se označují jako panikogeny. Mezi ně patří například laktát, kofein, johimbin nebo také drogy (marihuana a stimulancia). Záchvat může vyvolat také tělesný stres, úzkostné myšlenky nebo bolestné vzpomínky.

Zažili jste již panickou ataku?

Jak se projevuje panická ataka?

Jaké má panická ataka příznaky? Hlavním symptomem, který je pro panický záchvat typický, je silná úzkost a hrůza. Tento pocit se většinou projeví bez jakékoliv zjevné příčiny a doprovází ho celá řada fyzických, psychických a emočních příznaků. Každý pacient je ale jiný a také charakteristické projevy panické ataky se mohou lišit případ od případu.

Tělesné příznaky panické ataky:

Psychické příznaky:

 • Neklid a psychické napětí
 • Nadměrný stres
 • Lekavost
 • Pocit ohrožení
 • Pocit depersonalizace
 • Pocit ztráty kontroly nad vlastním tělem

Během panického záchvatu u pacientů dochází k pocitu ztráty kontroly nad situací i vlastním tělem. Obvykle mají strach ze smrti, ze ztráty sebeovládání, ze zešílení nebo dokonce ze strachu samotného. Typické jsou pro záchvat paniky také katastrofické myšlenky a pocit, že člověk onemocněl nějakou závažnou chorobou. Někteří pacienti si také myslí, že je postihl infarkt.

Když se dostaví záchvat úzkosti, velký problém představuje hlavně pocit bezmoci, který pacienti zažívají. Jsou přesvědčení, že vlivem panické ataky nemohou nic dělat, snaží se rychle vyhledat pomoc a schovat se někam do bezpečí. Typická je také anticipační úzkost, kdy nemocného jeho záchvaty vyděsí natolik, že se začne postupně vyhýbat místům, kde k nim došlo.

Jak probíhá panická ataka?

Jak poznat panickou ataku? Jakmile se panická ataka přihlásí o slovo, nastupuje stresová reakce a pacient začíná pociťovat první fyziologické změny. Vlivem intenzivní úzkosti se zrychluje dýchání a mění se také poměr kyslíku a kysličníku uhličitého v krvi. To způsobí řadu dalších reakcí, dostaví se hyperventilace v kombinaci s panickými myšlenkami a dojde k hypokapnii (pokles koncentrace CO2 v krvi).

Stresová reakce vede postupně ke stavu pohotovosti, pacient úporně hyperventiluje a do jeho svalů se vylévá kyselina mléčná. Po několika minutách ovšem postupně dojde k vyčerpání organismu, zpomalí se tepová frekvence, klesne krevní tlak a panická ataka konečně ustupuje.

Jak dlouho trvá panická ataka?

Stejně jako v případě příznaků, i doba trvání záchvatu může být u každého člověka jiná. Většinou ovšem panická ataka trvá 5 až 30 minut. Výjimečně se může jednat o kratší epizodu, která odezní v řádu vteřin či několika málo minut, jindy naopak příznaky přetrvávají ještě dlouho po záchvatu. Pacient obvykle pociťuje třes, napětí a fyzické vyčerpání, může mít ale také pocit ochabnutí nebo euforie.

Jak zvládnout panickou ataku?

Pacienti trpící panickou poruchou často dokáží mírně dopředu vycítit, že se blíží další záchvat. V takovém případě existuje několik opatření, jež představují jakousi první pomoc při panické atace, díky které je možné tento stav lépe zvládnout. Konkrétně je dobré vyhledat odborníka a osvojit si speciální dechové a svalové strategie.

Co můžete dále dělat?

 • Nesnažte se záchvat rozdýchat, lapání po dechu totiž vše pouze zhoršuje!
 • Pokuste se dech co nejvíce uklidnit a zpomalit.
 • Můžete vyzkoušet také dýchání do pytlíku, tím získáte zpět ztracený CO2.
 • Snažte se myslet na to, že se jedná “pouze” o další záchvat, který stejně jako ty předešlé brzy odezní.
 • Pokud vám doktor doporučil nějaké léky na uklidnění, noste je vždy u sebe.
 • Omezte kouření, pití alkoholu a konzumaci kofeinu.

Léčba panické ataky

Zajímá vás, jak překonat panické ataky a zajistit, aby vás tyto záchvaty již neobtěžovaly? I zde platí, že byste měli co nejdříve navštívit specialistu a začít s léčbou podle jeho doporučení. Jelikož ovšem panická porucha často svými příznaky připomíná také jiná onemocnění, nejprve je nutné vyloučit další možné příčiny potíží (infarkt, epilepsie, astma).

Pokud se opravdu prokáže, že pacient trpí panickou poruchou, léčba probíhá pomocí farmakoterapie a psychoterapie. Léky na panickou ataku zahrnují antidepresiva, benzodiazepiny či antipsychotika. O jejich užívání je ovšem vždy nutné poradit se s ošetřujícím lékařem.

V psychoterapii se uplatňuje především kognitivně behaviorální terapie či hypnoterapie. Lékař by měl pacientovi pomoci odhalit příčinu jeho obtíží a zároveň mu poradit, jak své záchvaty zvládat a najít racionální náhled na své panické myšlenky. Dále je samozřejmě důležitá také podpora nejbližších i širšího okolí. Pochopení ze strany rodiny a přátel totiž dodá nemocnému pocit bezpečí.

Domácí léčba

Co se týče domácí léčby, pokud pacient trpí mírnější formou panické poruchy, může vyzkoušet také některé bylinky. Příznivý účinek na zklidnění organismu má údajně čaj z meduňky, třezalky či heřmánku. Některým lidem, u nichž se často opakuje úzkostná ataka, mohou pomoci také relaxační bylinné koupele nebo meditace.

Panická ataka u dětí

Problémy se strachem a úzkostí se samozřejmě nevyhýbají ani dětem. Mezi hlavní rizikové faktory, které mohou vést k záchvatu, patří separační úzkost, přecitlivělost, deprese, neschopnost vyrovnat se se stresem a u starších dětí také kouření či konzumace alkoholu. Jakmile se panická ataka projeví, její příznaky jsou poté podobné jako u dospělých. Co se týče vhodné léčby, tu by měl vždy doporučit specialista.

Panická ataka a alkohol

Někteří pacienti, které trápí opakující se panické ataky, se bojí vyhledat lékaře. Svůj problém naopak řeší pomocí alkoholu, který jim zdánlivě pomáhá zbavit se úzkosti, studu a strachu z budoucnosti. Pocit úlevy je ovšem pouze chvilkový a obtíže se brzy vrací s ještě větší intenzitou. Pravidelná konzumace alkoholu může vést také ke zkrácení intervalů mezi jednotlivými záchvaty.

Co je panická ataka?

Panická ataka (také označovaná jako panický záchvat nebo třeba záchvat úzkosti) je epizoda vnitřního neklidu, úzkosti a strachu, která se ve většině případů dostaví bez jakékoliv zjevné příčiny. Zatímco někteří lidé zažívají tento stav pouze ojediněle, u jiných mohou panické ataky přicházet v pravidelných intervalech. Ženy navíc bývají postiženy až dvakrát častěji než muži, přičemž poprvé se panická ataka většinou objeví u dospívajících osob nebo v rané dospělosti.

Jaké má panická ataka projevy?

Pacienty obvykle nejvíce zajímá, jaké mají panické ataky příznaky a podle čeho je možné tyto epizody poznat. Mezi tělesné projevy panického záchvatu patří nadměrné pocení, zrychlený dech a tep, silné bušení srdce, tlak na hrudi, návaly chladu či horka, dušnost, zalykání se, nevolnost, sevřené hrdlo nebo třeba zvýšený krevní tlak. Psychické příznaky zahrnují neklid, napětí, nadměrný stres, lekavost, pocit ohrožení, strach ze smrti nebo ze ztráty sebeovládání a pocit ztráty kontroly nad vlastním tělem.

Jak probíhá panická ataka?

Jakmile dojde k rozvoji panické ataky, u pacienta nastupuje stres a úzkost společně s prvními fyziologickými změnami. V reakci na intenzivní pocity se zrychluje dýchání a tepová frekvence, mění se poměr kyslíku a oxidu uhličitého v krvi a dostaví se hyperventilace v kombinaci s panickými myšlenkami. S tím, jak pacient úporně hyperventiluje, se pak do svalů vylévá kyselina mléčná a objevují se další nepříjemné obtíže. Po několika minutách se však organismus vyčerpá, tepová frekvence se zpomalí a krevní tlak poklesne.

Jak zvládnout panickou ataku?

Pokud jde o první pomoc při panické atace, ideální je osvojit si speciální dechové a svalové strategie. Pacient by se neměl snažit záchvat rozdýchat, ale je vhodné spíše dech co nejvíce uklidnit a zpomalit (pomáhá třeba dýchání do pytlíku). Důležité je pokusit se zklidnit také myšlenky a upnout se k tomu, že úzkostná ataka brzy odezní jako ty předešlé. Jestliže chcete panické ataky jednou provždy překonat, je načase navštívit specialistu. Ten doporučí vhodné léky a terapii, která pacientovi pomůže odhalit příčinu obtíží a překonat je.

24 comments

 • jirina ruzickova /

  dobry den mam panicke aktra je to tezke se stim sdrovnavat rada bych co by jste mi poradili dekuji predem snazim se s tim nejak vyrovnavat sice vyrovnavam snazim se nepanikarit ale pak najednou se mi to projevi i kdyz jsem v klidu což spočívá že to může být vnítřní neklid ? jak to vubec prosim poznam ? dekuji predem nejhorsi je kdyz mi brni konecky prstu u rukou hladnou mi ruce poti se mi dekuji predem za vasi radu

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,
   léčba panických atak je běh na dlouhou trať, ale doporučuji navštívit psychiatra. Moc doporučuji i psychoterapie, dlouhodobou prací se sebou je možné docílit zvládání atak i bez medikace.

 • Jak to tak čtu vcelku přesně až na to že já k tomu chytl tlak 250/125 což sem už myslel že jdu ale nakonec sem to měl tak že ze začátku sem to měl cca co druhý den pak co týden a teď už to mám tak náznakově cítím takový divný pocit tzv. Motýli v břichu jak sem popisoval lékařům ale kouřím normálně a nic mi to nedělá spíše když si dám kávu což mi je pak špatně ale snažím se s tím už 3 roky bojovat u psichyatra sem byl ale ten mě řekl ( co tu dělám? Že sem v pořádku ) tak sem řekl to co mám vše a vklidu obrátil sem se i na kardiologie a na lékaře přes tlak atd… A ti mi pomohli člověk nesmí vnímat ten nepříjemný tlukot srdce proto je dobré se zatěžovat aby si na to zvikl je to o tom zabavit mozek já to mám tak 12 roku sem cvičil a různé sportoval a pak sem náhle přestal a myslím si že je toto důsledek že tělo dostalo šok a tim mi ukazuje že něco není dobré takže všem držím palce a hlavně vklidu já už to mám 3 roky a už 7 měsíců sem neměl žádný problém jen teď poslední dva dny mám njake depky ale snažím se fungovat mám malé dítě a je mi 25 roku a toto bych nepřál ani svému nepříteli

 • David tomi /

  Dobrý den mám panické ataky které se projevují když moc přemýšlím o tom co by mi mohlo být proč mi je špatně a tak podobně jenže mě strašně bolí krční páteř a vrazi mi to do hlavy stim že mi je na omdlení a při leknutí mi vistreli jako by elektrika do hlavy a pak mě bol hlava je to prosím spojitost s atakou? Děkuju

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   může to být spojené. Doporučuji vyšetření na fyzioterapii ohledně krční páteře, naučí vás tam i cviky. Znáte první pomoc při panické atace? Pomůže vám s ní psychoterapeut,

 • V období, kdy se v mém životě sešlo více negativních věcí, jsem začala mít problém s jídlem na veřejnosti a s řízením auta. V prvním případě jsem měla pocit, že se dusím, návaly třesu po těle. Nebyla jsem schopná se najíst před někým cizím, v restauraci jsem si sedala do koutů a pokud možno s výhledem do zdi. V rámci řízení auta jsem měla ataky úzkosti s pocitem, že nekontroluji plně řízení s třesem a bušením srdce. Jen poznamenám, že jsem letitý řidič a jezdím autem služebně téměř denně Nechápala jsem, co se děje. Nedokázala jsem si to vysvětlit. Jsem vcelku extrovert a nemám problém s komunikací s cizími lidmi. Něco prostě bylo špatně. Vzhledem k tomu, že u řízení se mi zdálo do budoucna nebezpečné nechat to v takovém stavu, navštívila jsem psycholožku. Nabízenou medikaci od praktického lékaře jsem odmítla – jsem přece bojovník. Po nějakém čase, kdy mi psycholožka otevřela oči, jsem mnoho věcí ve svém životě přehodnotila a změnila – hlavně práci. S nově nabitým sebevědomím (tomu to přisuzuji já) oba problémy zmizely. Díky bohu 🙂

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, Martino,

   moc děkuji za Váš příspěvek, perfektně jste svoje potíže vyřešila, jste bojovnice. U jiných lidí je přeci jen potřeba akutnější fázi překlenout medikací, účinek psychoterapie není hned, ale je ten hlavní.

   • Dobrý večer mam strach chodit ven nemůžu být sama doma když du dál od domova tak nemůžu dýchat jemi špatně bolí mě hlava záda mam studené ruce jemi zima děkuji za odpověď

    • MUDr. Thai Bao Han /

     Dobrý den,

     navštivte nejlépe v doprovodu blízké osoby akutní psychiatrickou ambulanci, např. v nejbližší nemocnici s psychiatrickým oddělením.

  • Milá Martino, mám naprosto stejné problémy, auto, restaurace a teď i lanovka. Díky za váš příspěvek, v pátek jsem si byla pro léky a stále vaham. Zkusím tedy na sobě ještě zapracovat 🙂

 • Jan Hämerle /

  Když jdu tak se musím držet protože padám ,bojím se jít ven abych nespadl.

  • ja taky mam potize s chuzi,ujdu asi 200m a nohy mam pojednou jako gumovy a sileny strach,cekam na vysetreni v mr a na neuro.a psichiatra,pp mam znova po 10 letech po narkoze..

 • Boris Pompa /

  Dobrý deň tak tiež sa liečim na paničky ataku alebo poruchu užívam lieky helex 2mg denne podľa potreby všetko je fajn až kým nevymiznú po cca 6hidinach účinok alprozolamu potom nastáva úplný obrat v Tom negatívnom zmysle hotové peklo pocit nedostatku kyslíka zrýchlený tep triaška pot suchoty zviera vám krk napätie v brušných orgánov a človeku neostáva iné nič len po 6h znovu užiť ten liek bez toho lieku nemôžem pracovať chodiť medzi ľuďmi a správať sa prirodzene nejakú rádu a otázka s takou bojujem už 12 rokov a skúšal som všetke terapie ak má niekto podobnú diagnózu nieje to hanba panička ataka sa nedá ovládať cvikmi ani lieky na prírodnej báze nepomôžu bral som xanax 1mg lexaurin Frontin diazepam keď som navštívil psychiatra porozprával som mu o všetkom a ten mi predpísal helex 2mg s predĺženým uvoľňovaním znamená to že sú silné a do tkaniva sa uvoľňujú postupne čo má za úlohu používať tento liek iba raz denne všetke benzidiazepin y sú v skutočnosti humus ale za 12 rokov, mám bohaté skúsenosti.

 • Už jako malému dítěti se mi stalo, že mě párkrát napadlo, že mám strach ze smrti – co bude. A teď ve 30 letech se mi ten stav bez příčiny vrátil a trvá víceméně týden v kuse. Je to šílené, nemůžu jíst, nemůžu spát, celá se třesu. Bojím se to někomu říct, stydím se s tím jít k lékaři.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, Nino,

   určitě se za tyhle myšlenky nemusíte stydět, a už vůbec se nemusíte stydět u lékaře. Doporučuji co nejvíce omezit stres a navštívit dobrého psychoteraputa. Pokud by vám psychoterapie nepomohly, doporučí vás k psychiatrovi.

 • Dobrý den,

  panickou atakou, která mi byla diagnostikována po tetanickém záchvatu trpím už 7 rokem. Užívám AD + Rivotril na zklidnění. Poslední dobou bohužel zjišťuji, že mám ataky stále častěji. Nevím, zda to přisuzovat psychicky náročné práci, či důsledek nevyspání, nedostatek odpočinku. Se stavem již umím pracovat ale jsou dny, kdy tento stav nezvládám a musím užít Rivotril. Přidává se třes rukou, pocit zimy, velice chladné končetiny, nesoustředěnost a pocit na omdlení, strach ze smrti a ztráty kontroly nad tělem. Mám děti, takže se opravdu obávám o svůj zdravotní stav. Je možné, že se po tolika letech užívání léků stav může zhoršit?? Již jsem objednána na preventivní kontrolu u svého praktika odběr krve apod, abych zjistila, co se děje. Může dlouhodobé užívání antidepresiv stav zhoršovat? Děkuji za Váš názor.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   prevence u praktického lékaře je správná, spíš bych ještě doplnila návštěvu u psychiatra ke kontrole medikace a její případné změně. Dále doporučuji psychoterapie. Psychicky náročná práce, nedostatek odpočinku a spánku panické ataky zhoršují.

 • Květa Novotná /

  Dobrý den,

  jak mohou pracovat nemocní s panickou atakou. Jde mi o zdravotní sestru na směnný provoz. Může mít noční služby? Víkendy? Děkuji moc za odpověď. K. Novotná, vrchní sestra FNB

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, paní Novotná,

   záleží na mnoho faktorů, jak moc silné onemocnění je (panická ataka jednou za čas versus 3x denně PA), jak moc služby náročné jsou atd..
   Práci v noci pro nedostatek spánku či nekvalitní spánek hodnotím jako stresující faktor, který je nevhodný pro pacienty s panickou poruchou.

 • Dominik D. /

  Dobrý den, mám podle těchto slov panickou ataku každý den, když mám štěstí potká mě to jednou denně, jindy mám klidně 3 záchvaty za den. Je to hodně těžký případ?
  Když jen začnu myslet na smrt nebo o ní někde slyším např. v TV mám záchvat.
  Měl bych vyhledat psychiatra? Děkuji za odpověď.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   pokud vás to omezuje v běžném životě, tak vyhledejte psychiatra, vhodné jsou i pravidelné psychoterapie.

 • Byla mi diagnostikována panická ataka. Beru léky escitalopram téma, před 2 týdny jsem ho vysadila, nyní jsem dostala střevní virozu, mam take problémy se žaludkem dlouhodobě, je možné že mi tato viroza způsobila že na sobě opět pociťuji nepříjemné stavy jako pocení , motani hlavy, nízký tlak, nevolnost, mám opět začít užívat léky a nebo dále zkusit bez léků , dekuji

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   a proč jste léky vysadila, bylo to po domluvě s ošetřujícím psychiatrem? Pokud budou příznaky přetrvávat po skončení infekce, poradila bych se s ošetřujícím lékařem.

 • Dobrý den Beru A.D na úzkost a panický ataky občas neurol Nyní jsem zakoupil CBD olej a jelikož mi A.D teprve nabíhají CBD u mě nahrazuje neurol Zcela mě sklidní až mám z toho strach Ptal jsem se výrobce a možnost A.D a CBD se údajně doporučuje

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top