Akupunktura může pomoci od bolestí zad i deprese. Dejte si ovšem pozor na sterilitu jehel

16. 5. 2022 7:30
přidejte názor
Autor: Depositphotos

Nejspíš už jste slyšeli o jedné z metod tradiční lidové orientální medicíny, jejímž účelem je pomocí jehliček napíchaných do těla léčit různé chronické stavy a onemocnění. Řeč je o akupunktuře, která spočívá ve stimulaci akupunkturních bodů s cílem ovlivnit orgány a energii v celém organismu. Zajímá vás, z čeho tato léčebná metoda vychází a jaké má účinky?

Co je akupunktura?

Akupunktura je prastará preventivní, diagnostická i léčebná metoda tradiční orientální lidové medicíny, která pravděpodobně pochází z Číny nebo eurasijského území. Tato reflexní metoda spočívá ve stimulaci přesně určených bodů na kůži, ve kterých se nacházejí různé zvláštnosti, jako je například větší množství nervových zakončení, vyšší teplota, ztenčená epidermis a podobně.

Vnějším působením na akupunkturní body je údajně možné ovlivnit vnitřní orgány a celkový organismus. Pokud je bod citlivý nebo bolestivý, může signalizovat nemocný orgán. Tradičně se stimulací akupunkturních bodů rozumí napichování tenkých jehel do kůže, ale existují i jiné způsoby akupunktury. Tato technika ovšem patří do rukou lékařů, případně jiných odborníků, neboť narušuje integritu pokožky. [1, 2, 3]

Filosofický základ akupunktury

Akupunktura vychází ze základních principů orientální filosofie o existenci světa a všech jevů, tedy jin a jang. Podle východní filosofie jsou tyto dva prvky obsaženy v každé živé bytosti i neživých věcech a musí být v rovnováze. Je-li nějakým způsobem tato rovnováha narušena, dochází k poruchám.

V případě lidského organismu tím může být nemoc nebo porucha nějaké tělesné funkce. Akupunktura se této nerovnováze snaží předcházet, případně ji najít a odstranit. Zatímco plné orgány jsou jinové, duté orgány jsou jangové. Dále je horní část lidského těla vyjádřena principem jang a dolní část těla principem jin. V životě člověka pak lze vyjádřit 4 stupně rovnováhy systému zdraví-nemoc:

 • Úplná rovnováha mezi jin a jang: projevuje se jako plné zdraví, optimismus a stav vnitřní vyrovnanosti.
 • Rovnováha není úplná: na tomto stupni se odehrává normální lidský život, který čas od času provází únava, bolesti zad, drobné nevolnosti a další obtíže.
 • Přirozená míra nerovnováhy: tato nerovnováha se typicky projevuje jako nemoc. V tomto případě jeden z principů již převažuje nad druhým.
 • Stav, kdy jeden z principů zaniká: v této fázi již není možné rovnováhu obnovit, jelikož jeden z principů zcela zaniká. [4]

Jaké má akupunktura účinky?

Dle tradiční čínské medicíny v těle koluje energie čchi, která cirkuluje v určitých drahách zvaných meridiány. Tyto meridiány mají být spojeny s vnitřními orgány a odrážet jejich fyziologický a patologický stav, který je možné na základě stimulace ovlivnit.

V souvislosti s akupunkturou již byly provedeny výzkumy, na základě kterých se zjistilo, že v akupunkturních bodech jsou nahromaděná volná nervová zakončení, krevní cévy, lymfatické cévy a žírné buňky. Při stimulaci těchto míst by se měl účinek projevit v daném místě i v celém organismu. Jako hlavní účinky na organismus se uvádějí následující:

 • protibolestivé,
 • zklidňující,
 • povzbuzující,
 • homeostatické,
 • protizánětlivé,
 • podporující imunitu,
 • podporující motoriku. [5, 6, 7]

Jaké typy akupunktury existují?

V souvislosti a akupunkturou se pravděpodobně každému z vás vybaví obrázek napíchaných jehel do kůže. V tradiční orientální medicíně se totiž využívá právě tato technika. V současné době ovšem existují i jiné metody, kterými lze stimulovat akupunkturní body, takže rozlišujeme následující typy:

 • Tradiční akupunktura (jehličky): zabodávání jehel do přesně určených bodů (akupunktura uznává kolem 700 bodů, běžně se jich však používá kolem 150).
 • Elektroakupunktura: jehličky jsou elektricky stimulovány k zesílení účinku.
 • Aquakupunktura: spočívá v aplikaci vitamínu nebo homeopatik do jednotlivých bodů.
 • Hemoakupunktura: využívá se při autoimunitních poruchách tak, že se injekcí aplikuje do kůže vlastní krev pacienta.
 • Moxa: zapalování tyčinek z pelyňku, kterými se body prohřívají.
 • Aplikace kousků zlata do bodů k trvalé stimulaci při chronických chorobách, jako je například artróza.
 • Laserová stimulace: je vhodná pro lidi, kteří se bojí jehel.

Akupunktura ucha

Akupunktura ucha spočívá ve stimulaci bodů na ušním boltci prostřednictvím jehel nebo také magnetických kuliček, což má pomoci ke zmírnění bolesti v některé z částí těla. Ušní akupunkturu rozvinul v 50. letech francouzský lékař jménem Paul Rogier. Stejně jako na těle existuje projekce orgánů do bodů také na ušním boltci. Tuto proceduru lze tedy využít jako náhradu za akupunkturu celého těla nebo jako doplněk. [8, 9, 10]

Kdy se akupunktura nejčastěji využívá?

Jak již bylo zmíněno výše, akupunkturu lze využít v rámci prevence nebo k léčbě již existujících potíží. Tato metoda se používá hlavně k úlevě od nepohodlí spojených s řadou onemocnění a stavů, a to včetně těch následujících:

Jaká jsou rizika akupunktury?

Rizika spojená s akupunkturou jsou poměrně nízká, pokud navštívíte certifikovaného odborníka, který používá nezávadné jehly. Jehly musí být sterilní, netoxické a licencovaným lékařem označeny „pouze na jedno použití“. Lidé ovšem mají často tendenci svěřit se v asijských zemích do rukou amatérů, kteří nepoužívají sterilní jehly, což může vést k nákaze žloutenkou, nebo dokonce HIV.

Mezi běžné nežádoucí účinky patří bolestivost a drobné krvácení nebo modřiny v místě vpichu. Ve vzácných případech se jehla může zlomit a poškodit vnitřní orgán. Ne každý je ovšem vhodným kandidátem na akupunkturu. Proceduru by neměli podstoupit lidé s krvácivou poruchou či kardiostimulátorem a těhotné ženy. [12, 13, 14]

Akupunktura: zkušenosti a výsledky

Skutečné výsledky akupunktury je obtížné měřit, ale mnoho lidí uvádí, že je pro ně užitečná jako prostředek ke kontrole různých bolestivých stavů. Několik studií však již ukázalo, že některé typy simulované akupunktury fungují stejně dobře jako skutečná akupunktura.

Existují také důkazy, že akupunktura funguje nejlépe u lidí, kteří očekávají, že bude fungovat. Pozitivní výsledky tedy může mít stejně jako procedura i pouhé placebo. Je proto pouze na vás, zda se rozhodnete tuto alternativní léčebnou metodu vyzkoušet a doslova na vlastní kůži se přesvědčit o jejích účincích. [15]

Zdroje: tcm.cz, bolestbrno.cz, netradicni-medicina.cz, fyzioklinika.cz, aurinkoivc.cz, mayoclinic.com, medicalnewstoday.com, virova-hepatitida.cz, celomed.eu, healthline.com

 • Žádné názory
 • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?