Zánět slinivky břišní může pacienty ohrozit na životě. Co pankreatitidu způsobuje?

14. 1. 2023 9:00
5 nových názorů

Zánět slinivky břišní neboli pankreatitida může mít buď akutní, nebo chronickou formu. Společným příznakem je intenzivní bolest v nadbřišku, která obvykle trvá delší dobu a může vystřelovat také do zad nebo do ramene. Typické jsou však i průjmy, nechutenství a rychlé hubnutí. Co se týče léčby, pomoci může dieta, hospitalizace, ale i chirurgický zákrok. 

Co je pankreas?

Slinivka břišní neboli pankreas (latinsky pancreas) je laločnatá žláza s vnější i vnitřní sekrecí, která se řadí mezi orgány trávicího traktu. Pokud jde o to, kde je slinivka uložena, jedná se o plochý, nepárový orgán, který se nachází hluboko v dutině břišní. Vzhledem k tomu, že je umístěn za pobřišnicí, označuje se někdy jako orgán retroperitoneální.

Slinivka se skládá celkem ze tří částí, kam patří hlava (caput pancreatis), tělo (corpus pancreatis) a ocas (cauda pancreatis). V lidském organismu plní slinivka dvě zásadní funkce. Jednak je to žláza s vnitřní sekrecí (endokrinní), kde se tvoří hormony, jako je inzulín a glukagon. Ty jsou nezbytné k transportu glukózy do jednotlivých buněk v těle.

Jako žláza s vnější sekrecí produkuje trávicí enzymy, které napomáhají štěpení potravy (tuků, cukrů a bílkovin). Tyto enzymy jsou za normálních okolností v neaktivní formě dopraveny do dvanáctníku, aby netrávily a neničily pankreas, ale v případě akutního zánětu se aktivují již ve slinivce a napadají vlastní tkáň, která je produkuje. [1, 23]

Zánět slinivky: příčiny

Ačkoliv přesné mechanismy vzniku pankreatitidy ještě lékaři nebyli schopní objasnit, jako u mnoha jiných onemocnění zde hraje svou roli genetika. Riziko zánětu slinivky stoupá u pacientů, které trápí nádor jiného orgánu dutiny břišní či přítomnost žlučových kamenů, nebo se karcinom pankreatu vyskytl u některého z členů jeho rodiny.

Zánět slinivky břišní bývá často spojený také se zvýšenou konzumací alkoholu a kouřením. Náchylnější ke vzniku tohoto onemocnění jsou obézní lidé i pacienti, kteří mají špatné stravovací návyky a holdují tučným jídlům. Další možné příčiny zahrnují virové infekce, jako jsou příušnice, HIV či mononukleóza, operační výkony v oblasti slinivky, cystická fibróza, Reyeův syndrom nebo některé léky.

Někdy může problémy se slinivkou způsobit také úraz břicha, k němuž dojde při kolektivních sportech nebo při zvedání těžkých břemen. Zhruba v 10 % případů však zůstává příčina zánětu slinivky břišní neznámá, což lékaři označují jako idiopatický zánět. [4, 5, 67]

Formy pankreatitidy

Pokud jde o záněty slinivky břišní, lékaři rozlišují dvě různé formy, což je akutní pankreatitida a chronická pankreatitida. Ty se liší svým průběhem, rychlostí nástupu jednotlivých příznaků i doporučenou léčbou.

Akutní zánět slinivky břišní

Tato forma se nejčastěji vyskytuje u mužů ve věku 30–50 let, stále více však trápí i mladší pacienty. Za 80 % akutních zánětů slinivky je zodpovědná buď nadměrná konzumace alkoholu nebo výskyt žlučových kamenů, které blokují žlučový vývod. Na vině však bývá také zvýšený příjem tučného jídla, tupý úder do břicha či jiné onemocnění (tuberkulóza, spála, syfilis).

Chronický zánět slinivky břišní

Chronická pankreatitida představuje dlouhodobé onemocnění, při němž dochází k postupné přeměně zdravé tkáně slinivky ve vazivo (zjizevnatění). S tím souvisí také zhoršování jejích funkcí a vznik nepříjemných zdravotních obtíží. Stejně jako u akutní formy se na vzniku chronické pankreatitidy významně podílí dlouhodobá konzumace alkoholu, onemocnění žlučových cest, poruchy metabolismu či genetické faktory. [8, 9, 10, 11, 12]

Objevil se u někoho z vaší rodiny zánět slinivky?

Jaké má zánět slinivky příznaky?

Co se týče charakteristických symptomů, příznaky pankreatitidy se liší podle toho, o jakou formu onemocnění slinivky se jedná. Hlavní rozdíl je pak v tom, kde bolí slinivka břišní a jaké doprovodné komplikace se u pacienta mohou objevit.

Příznaky akutní pankreatitidy

Průběh akutního zánětu slinivky je variabilní a většinou závisí na vyvolávající příčině. Mívá ovšem rychlejší nástup a může se velice rychle zhoršovat. Prvním typickým projevem je obvykle intenzivní bolest v nadbřišku, která často vystřeluje také do zad, lopatky nebo levého ramene.

Pacient dále pociťuje nevolnost a tuhnutí břicha, má zrychlený tep i dechovou frekvenci a bývá celkově unavený. Bolesti často doprovází také horečka a zvracení, které ovšem nepřináší žádnou úlevu. Pro slinivkový záchvat je mimo jiné typická i dezorientace spojená s narůstající nervozitou či agresivními projevy.

V závažnějších případech se může akutní forma pankreatitidy rychle zhoršovat, což často vede k multiorgánovému selhání. Pacienta trápí zhoršené dýchání, snížená tvorba moči a někdy také žloutenka. Pokud začne upadat do šoku a dojde k selhání ledvinných a jaterních funkcí, je nutné neprodleně přivolat záchrannou službu.

Příznaky akutního zánětu slinivky břišní:

 • prudká bolest v nadbřišku,
 • bolesti vystřelující do zad, lopatky či ramene,
 • nevolnost a zvracení,
 • zrychlený tep a dech,
 • horečka,
 • škytavka,
 • dezorientace,
 • zvýšená nervozita a agrese.

Příznaky chronické pankreatitidy

Pokud jde o chronickou formu pankreatitidy, ta je obvykle spojená s nepříjemnou bolestí břicha, která přichází s určitým zpožděním po konzumaci některých jídel. S postupujícím postižením frekvence těchto záchvatů roste a časem dochází k jizvení slinivky. Bolest břicha může být těžká a trvalá, nebo také pouze občasná. Často se zhoršuje s konzumací potravy či s požitím alkoholu.

Nedostatečná funkce slinivky břišní poté u pacientů způsobuje výrazný váhový úbytek, vede k odumírání poškozené tkáně (nekróza), tvorbě pseudocyst a produkci zažloutlé, mastné, páchnoucí stolice. V některých případech může dojít i ke zničení buněk produkujících inzulín a glukagon, což má za důsledek vznik cukrovky.

Příznaky chronického zánětu slinivky břišní:

 • bolest břicha,
 • nechutenství,
 • úbytek na váze,
 • změna stolice,
 • cukrovka. [13, 14, 15, 16, 17]

Možné komplikace

Ať už se jedná o pankreatitidu akutní, či chronickou, obě formy mohou způsobit velice závažné zdravotní komplikace. Jedná se například o krvácení, vznik infekce či trvalé poškození některých tkání. Může dojít také k rozvoji adenokarcinomu (zhoubný nádor slinivky břišní). Zánět slinivky břišní u některých pacientů také recidivuje a zhruba v 5–10 % případů končí smrtí. [18, 19, 20, 21]

S rakovinou slinivky si lékaři stále neví rady. Jaké jsou její příznaky?
Přečtěte si také:

S rakovinou slinivky si lékaři stále neví rady. Jaké jsou její příznaky?

Diagnostika

Při podezření na zánět slinivky břišní lékař provede kromě fyzikálního vyšetření také několik základních testů. Může se jednat o:

 • odběr krve,
 • ultrazvuk břicha,
 • CT vyšetření,
 • ERCP (endoskopický ultrazvuk),
 • MCRP (magnetická rezonanční cholangiopankreatografie). [22, 23, 24, 25, 26]

Léčba pankreatitidy

Ptáte se, jaká existuje na zánět slinivky léčba? To samozřejmě závisí na druhu pankreatitidy a rychlosti rozvoje jednotlivých komplikací.

Léčba akutní pankreatitidy

Akutní zánět slinivky břišní vyžaduje rychlou lékařskou péči, jelikož tento život ohrožující stav může během několika hodin způsobit i smrt pacienta. Nemocný musí být hospitalizován a jelikož nesmí jíst ani pít, veškerá strava i tekutiny jsou mu podávány nitrožilně. Zároveň užívá také léky proti bolesti, léky tlumící činnost slinivky či antibiotika (v případě infekce).

Pacient může mít zavedenou nasogastrickou sondu (nosem do žaludku), pomocí které je možné odsávat obsah žaludku, podávat léky či tekutou stravu, močový katétr a centrální žilní katétr. Pokud nenastanou žádné komplikace, akutní zánět slinivky břišní obvykle během několika dnů díky vhodné léčbě ustoupí.

V akutních případech, kdy během týdne nedojde ke zlepšení, lékaři obvykle přistoupí k chirurgickému odstranění nevratně poškozené části slinivky břišní, ke zprůchodnění vývodů či k odstranění žlučníku. Pseudocysty je třeba drénovat, aby nedošlo k dalšímu poškození srdce, plic, ledvin či jiných orgánů.

Léčba chronické pankreatitidy

V případě chronického zánětu slinivky břišní většinou není nutná hospitalizace pacienta, pokud ho jeho stav neohrožuje na životě. Podle lékařů v první řadě platí na chronický zánět slinivky dieta, která je chudá na tuk. Pokud je problém dlouhodobější, předepíšou také léky, které organismu dodají scházející enzymy nutné pro trávení potravy.

K tlumení bolesti, kterou zánět slinivky břišní pacientům způsobuje, se používají analgetika či antidepresiva. Rozvíjející se cukrovka se musí léčit podáváním inzulinu. Někdy je také nutné chirurgicky odstranit část slinivky břišní nebo překlenout překážku v odtoku žluči.

Dieta při zánětu slinivky břišní

Strava pacientů trpících pankreatitidou by měla obsahovat vyšší podíl bílkovin a cukrů, zatímco tuky by měly být zastoupeny pouze v malé míře. V případě, že je však poškozena i endogenní funkce pankreatu, je nutné omezit také sacharidy. Nemocný by měl samozřejmě zcela vyloučit alkohol a kouření. Dobré je však vynechat i smažená jídla, nadýmavé druhy zeleniny, potraviny s tvrdou nestravitelnou vlákninou, kávu a černý čaj. [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]

Zdroje: nemoci.vitalion.cz, cpzp.cz, stefajir.cz, labtestsonline.cz, nzip.cz, mayoclinic.org, my.clevelandclinic.org, cs.medlicker.com, healthline.com

Co způsobuje zánět slinivky břišní? 
Přesný mechanismus vzniku pankreatitidy prozatím není známý, ale důležitou roli zde hraje genetika. Riziko rozvoje zánětu slinivky břišní stoupá u pacientů, kteří se potýkají se žlučovými kameny, trpí nádorem jiného orgánu dutiny břišní nebo se karcinom vyskytl u někoho z jejich rodiny. Mezi další rizikové faktory patří vyšší konzumace alkoholu, kouření, obezita, virové infekce, úrazy nebo třeba operační výkony v oblasti slinivky. 
Jak se projevuje akutní zánět slinivky? 
Tato forma pankreatitidy se nejčastěji vyskytuje u mužů ve věku 30–50 let a její průběh závisí na vyvolávající příčině. Mívá rychlý nástup, přičemž prvotním příznakem je intenzivní bolest v nadbřišku vystřelující do zad, lopatky nebo ramene. Dále se objevuje nevolnost a tuhnutí břicha, zrychlený tep, horečka, únava, zvracení či dezorientace. Akutní zánět slinivky se pak může rychle zhoršovat, což často vede k multiorgánovému selhání. 
Jaké jsou příznaky chronického zánětu slinivky? 
Chronická pankreatitida je dlouhodobé onemocnění, při něm dochází k postupné přeměně zdravé tkáně slinivky ve vazivo (jizvení). Mezi charakteristické příznaky patří bolest břicha, která může být trvalá, nebo přichází po konzumaci některých jídel. Dále dochází k výraznému váhovému úbytku, odumírání poškozené tkáně, tvorbě pseudocyst a produkci zažloutlé, páchnoucí stolice. U některých pacientů se také rozvíjí cukrovka. 
Jaká existuje pro zánět slinivky léčba? 
Akutní pankreatitida vyžaduje rychlou lékařskou pomoc. Nemocný musí být hospitalizován, nesmí jíst ani pít a veškeré živiny jsou mu podávány nitrožilně. Užívá léky tlumící činnost slinivky, může mít zavedenou nasogastrickou sondu a někdy je nutné podstoupit chirurgické odstranění poškozené části slinivky. V případě chronické pankreatitidy musí pacient dodržovat dietu a užívá předepsané léky. Rozvíjející se cukrovka se léčí podáváním inzulinu, jiné komplikace je možné řešit operativně.
Eva hejna (neregistrovaný)
Dobrý den je mi 66 a je to dva dny co mě začalo bolet podpis srdíčkem tak jsem se chtěla zeptat jestli to nemůže být slinivka nepiju alkohol ale kouřím nejím tučný jídla a jsem poslední dobou nervózní a unavena
MUDr. Thai Bao Han (neregistrovaný)
Dobrý den, vzhledem k věku navštivte praktického lékaře k dovyšetření obtíží.
Martin (neregistrovaný)
Antidepresiva ke tlumení bolesti...to psal pro pána krále kdo?
Silvia Lapsanska (neregistrovaný)
Do jakého věku se člověk dožije? S nemocnou slinivkou. Nikdy jsem s tím problém neměla. Děkuji.
MUDr. Thai Bao Han (neregistrovaný)
Dobrý den, hodně záleží, v jaké kondici byl člověk před onemocněním, jestli trpí na další onemocnění, také je důležité, jako onemocnění máte na mysli (prognóza u nádoru slinivky je nepříznivá), a spoustu dalších faktorů.. Nejlépe vám odpoví váš ošetřující lékař, který vás zná nejlépe.
 • Našli jste v článku chybu?