Ischemie postihuje srdce, mozek, končetiny i střeva. Jak se projevuje?

ischemie
Zdroj: Shutterstock

Ischemie označuje nedokrvení tepenných tkání v určité části těla, které má ve většině případů na svědomí ateroskleróza způsobená ucpáváním tepen. Ischemická choroba nejčastěji postihuje srdce, mozek, končetiny a také střeva. Může se rozvíjet pomalu a bez příznaků, ale stejně tak se může objevit náhle a být život ohrožující. Zajímá vás, jaké má ischemie příznaky v jednotlivých orgánech?

Co je ischemie?

Aby lidské tělo mohlo správně fungovat, potřebuje k tomu několik základních živin, mezi něž patří kyslík. Kyslík se s každým vaším nádechem dostává do plic a poté do krve, odkud dále putuje celým tělem do krevních cév a tepen, aby byly vyživeny všechny části těla. Pokud se ale průtok krve v některém místě sníží nebo dokonce zastaví, nastává problém zvaný ischemie.

Ischemie se jinými slovy označuje také jako nedokrevnost či místní anémie. Jedná se o termín, který se používá pro snížení až úplné zastavení přítoku tepenné krve do tkáně. V rámci tohoto stavu dochází k nedostatečnému prokrvení a okysličení určité části těla. Zpravidla přitom bývá způsoben tvorbou plaku a ucpáváním nebo kornatěním tepny, jež danou oblast zásobuje krví a kyslíkem. Mezi nejběžnější typy ischemie patří:

 • ischemie srdce (ischemická choroba srdeční – ICHS),
 • ischemie mozku,
 • ischemie končetin,
 • ischemie střeva. [1, 2, 3]

Co je ischemická choroba srdeční (ICHS)?

Ischemická choroba srdeční (ICHS) nebo také ischemie myokardu je nedokrvení části srdečního svalu způsobené sníženým průtokem krve srdcem. Ve většině případů je srdeční ischemie zapříčiněna aterosklerózou, tedy kornatěním koronárních tepen v důsledku ukládání tuku do stěn cév. Jiné příčiny, jako jsou spazmy, záněty či embolie, jsou spíše vzácné. Ty mohou vést k akutní ischemické chorobě.

Ischemická choroba srdeční: příznaky

Ischemie srdce může mít několik podob. Od němé ischemie, která se neprojevuje žádnými příznaky a lze ji zaznamenat pouze na EKG, přes přechodnou a chronickou ischemickou poruchu srdeční projevující se typicky anginou pectoris (bolestí na hrudníku) či infarktem myokardu (odumření srdeční svaloviny) až po akutní srdeční selhání. Příznaky, které mohou doprovázet ischemii srdce, zahrnují:

Ischemie mozku

Nedokrvení může postihnout mozek a způsobit ischemickou cévní mozkovou příhodu, která může mít vážné následky. Aby mozek správně fungoval, potřebuje přijímat 20 % okysličené krve pumpované srdcem. Na rozdíl od jiných orgánů mozek nemá žádné vlastní zásoby energie, a je tím pádem zcela závislý na nepřetržitém průtoku krve. Pokud je tento průtok přerušen a velmi rychle se neobnoví, nastává mozková mrtvice.

Někdy může být průtok krve mozkem přerušen na krátkou dobu, takže vyvolá příznaky mozkové ischemie, ale ne dostatečně dlouho, aby způsobil skutečnou mrtvici. Tento stav se nazývá tranzitorní ischemická ataka (TIA) nebo také mírná forma cévní mozkové příhody. Lidově se mu také někdy říká malá mrtvice. Ta bývá zpravidla varovným signálem před pravou ischemickou cévní mozkovou příhodou.

Mozková ischemie: příznaky

Ischemie mozku, podobně jako ischemická choroba srdeční, může mít podobu němé ischemie, která je zcela bez příznaků. Stejně tak ale může znenadání přijít jako mozková mrtvice. Pokud se u vás objeví některé z následujících příznaků, měli byste co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc:

 • bolest hlavy, která přichází prudce a rychle, někdy spolu se závratí nebo zvracením,
 • omdlévání,
 • problémy s pohybem těla (slabost, necitlivost nebo neschopnost pohnout obličejem, paží nebo nohou na jedné straně těla),
 • nezřetelná řeč a těžké porozumění ostatním. [8, 9, 10]

Ischemická choroba dolních končetin

Ischemie může postihovat i horní končetiny, ale častěji se jedná právě o dolní končetiny. Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je tedy označení pro zhoršené prokrvení tkání dolních končetin.

I v tomto případě je nejčastější příčinou zúžení nebo úplný závěr tepen způsobený aterosklerózou. Zvětšování tukových plátů postupně uzavírá tepnu a snižuje se průtok okysličené krve. To vede k usazování krevních destiček a tvorbě krevních sraženin.

Příznaky ischemie dolních končetin

ICHDK se rozvíjí postupně, a proto může trvat dlouhou dobu, než ji bude možné diagnostikovat. Nejčastěji se projevuje až ve vysokém věku. Ischemie dolních končetin se klasifikuje do čtyř stádií v závislosti na závažnosti onemocnění:

 • Stadium I: neobjevují se žádné příznaky.
 • Stadium II: dostavují se svalové bolesti, které omezují schopnost chodit a nutí pacienty dělat přestávky v chůzi. Zpravidla odezní po několika minutách v klidu.
 • Stadium III: bolesti nohou se objevují i v klidu, zejména v noci při ležení.
 • Stadium IV: veškerá zranění končetin se hojí velmi obtížně, může se objevit infekce, na nohou se tvoří vředy a může docházet k odumírání tkání. Někdy je nutná i amputace končetin.

Akutní ischemie dolních končetin

Akutní končetinová ischemie je závažné onemocnění, které v mnoha případech končí úmrtím. Zpravidla jej vyvolávají dvě příčiny, a to embolie do tepen dolních končetin a trombóza. Ty jsou nejčastěji vyvolány fibrilací síní srdce, kvůli čemuž dochází ke vzniků embolů (krevních sraženin).

Důvodem pro rozvoj tohoto stavu může být srdeční onemocnění či žilní trombembolická nemoc. Akutní končetinová ischemie však může být také projevem kardiovaskulárního onemocnění u jinak zdravých jedinců. [11, 12, 13]

Ischemie střeva

Ischemie v gastrointestinálním traktu se nazývá ischemie střeva. Tento typ ischemie se vyskytuje v cévách zásobujících střevní orgány. Chronická střevní ischemie je obvykle způsobena aterosklerózou střevních tepen. Onemocnění může postihnout jak tenké, tak tlusté střevo.

Střevní ischemie nejčastěji způsobuje bolesti břicha po jídle, zejména po tučném pokrmu. I v případě střev může dojít k akutní střevní ischemii, pokud se ve střevech usadí krevní sraženina. V důsledku tohoto stavu může dojít k tzv. střevnímu infarktu. Tento termín označuje odumření části střevní tkáně.

Příznaky střevní ischemie

Ischemie střeva se obvykle projevuje nejprve bolestí v horní části břicha, která se může přesouvat také do zad. Typicky pak přetrvává 2 až 3 hodiny po jídle, ale poté se vrací až po dalším pokrmu. Příznaky střevní ischemie tedy zahrnují:

Léčba a prevence ischemie

Léčba ischemie vždy závisí na tom, jaký orgán postihuje, dále pak na závažnosti onemocnění a na individuálním zdravotním stavu pacienta, ale ve většině případů se zaměřuje na zlepšení průtoku krve. Při včasném zachycení je možné nemoc zcela vyléčit. Je tedy důležité v případě jakýchkoli výše zmíněných obtíží vyhledat lékaře.

Stejně tak je užitečné docházet na pravidelné preventivní lékařské prohlídky, zejména ve vyšším věku. Během těchto rutinních vyšetření lékař zkontroluje hlavní rizikové faktory, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol a cukrovka. To umožní zachytit problém dříve, než se objeví jakékoli obtíže. Můžete také snížit pravděpodobnost rozvoje ischemie změnami životního stylu, kam patří například:

 • zdravá strava, což zahrnuje pravidelnou konzumaci ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků,
 • pravidelná fyzická aktivita,
 • omezení a zvládání stresu,
 • úplné omezení kouření,
 • udržování zdravé tělesné váhy. [17, 18, 19]

Zdroje: ikem.cz, kardiologie-sro.cz, medimerck.cz, nzip.cz, wikiskripta.eu, webmd.com, verywellhealth.com, homolka.cz, medicínapropraxi.cz, emergency-live.com

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top